Acil Tıpta Asistan Oryantasyon Eğitimi, İzmir


  • 19 Şubat 2020 - 21 Şubat 2020
  • Etkinlik
  • 1872

1. Gün- 19 Şubat 2020

09:00

09:40

Türkiye ve Dünyada Acil Tıp

Dr. Özge Duman Atilla

10:00

10:40

Acil Tıp Asistanı ve İletişim

Dr. Yusuf Ali Altuncı

11:00

11:40

Kritik hasta yönetimi,

Kritik hastada karar verme

Dr. Yusuf Ali Altuncı

13:00

13:40

Acil Tıpta Bilgiye Erişim

Basılı kaynaklar ve Web Tabanlı Bilgiye Erişim

Dr. Turgay Kılıç

14:00

14:40

Temel Yaşam Desteği &

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

Dr. Selahattin Kıyan

15:00

17:30

PRATİK UYGULAMA (2 grup)

– TYD            

– İKYD

Dr. Meltem Kodik / Dr. Yusuf Ali Altuncı

Dr. Enver Özçete / Dr. Özge Can

2. Gün- 20 Şubat 2020

09:00

09:40

Acil Tıp Hekiminin Genel Özellikleri Acil Tıp

Dr. Murat Ersel

10:00

10:40

Acilde sık karşılaşılan semptomlar,

Triaj ve kırmızı bayrakları

Dr. Funda Karbek Akarca

11:00

11:40

Temel EKG değerlendirme prensipleri

Dr. Cem Ertan

13:00

13:40

Sık karşılaşılan ritm bozuklukları

Dr. Ersin Aksay

14:00

14:40

AKS’lar (EKG, risk skorlamaları ve yönetim)

Dr. Neşe Oray

15:00

17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

-EKG Yorumlama Dr. Cem Ertan / Dr. Neşe Oray

-Ritm tanıma

-MI-EKG pratiği

Dr. Cem Ertan / Dr. Neşe Oray

Dr. Burcu Demirdöven / Dr.Sinem Avcı

Dr. Hasan İdil / Dr. Necmiye Ocak

3. Gün- 21 Şubat 2020

09:00

09:40

 Acil Tıp Asistanı ve Wellness

Dr. Sevilay Karaduman

10:00

10:40

Kan Gazı Değerlendirmesi

Dr. İlhan Uz

11:00

11:40

Havayolu Açma Teknikleri

Dr. Adnan Bilge

13:00

13:40

Travma Hastasına Genel Yaklaşım

Dr. Pınar Yeşim Akyol

14:00

14:40

Travma grafileri ve

Beyin BT yorumlama

Dr. Umut Payza

15:00

17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

– Travma grafileri ve Beyin BT yorumlama

– İleri Havayolu

– Örneklerle Kan gazı yorumlama

Dr. Umut Payza / Dr. Pınar Y. Akyol

Dr. Özge Can / Dr. Adnan Bilge

Dr. Enver Özçete / Dr. İlhan Uz

Paylaş Paylaş