ACİL SERVİSTE AKUT AĞRI YÖNETİM WEBINAR


Acil Serviste Akut Ağrı Ağrı Yönetim Paneli
Moderatör: Dr. Serkan Yılmaz Acilde Ağrı Yönetimi Türkiye Acil Servis Pratiği Dr. Orhan Çınar 12:30-13:00
Olgu Örnekleri ile Doğru Analjezik Seçimi Dr. Başak Bayram 13:00-13:30
Güncel Ağrı Çalışmaları – Literatür Özetleri Dr. Murat Çetin 13:30-14:00
Soru/Cevap   14:00-14:30

Webinar sonrası katılım belgesi/sertifika gönderilmeyecektir.

Sadece Hekim kayıtları alınmaktadır.

 

 

Paylaş Paylaş