2022 TATD Kurs Günleri Kongresi


 


24-27 Şubat 2022, Royal Seginus Hotel, Lara / Antalya

Kurs Adı: Doğa Tıbbı Kursu

Koordinatör: Dr. M. Ferudun Çelikmen

Eğitmenler: Dr. M. Ferudun Çelikmen, Dr. Mustafa ÇİÇEK, Dr. Kubilay Vural

Kurs Katılımcı Sayısı: 15(en fazla)

 

Kurs Programı

Tarih Saat Konu Eğitmenler
24.02.2022 14:00-14:30 İmprovize E. Medicine (Doğaçlama Acil Tıp) Uygulamaları Dr. M. Ferudun Çelikmen
24.02.2022 14:45-15:15 İmprovize E. Medicine (Doğaçlama Acil Tıp) Uygulamaları Dr. M. Ferudun Çelikmen
24.02.2022 15:30-16:00 Doğada ve Acilde hayata bağlanma teknikleri Dr. Mustafa ÇİÇEK
24.02.2022 16:15-16:45 Doğada ve Acilde hayata bağlanma teknikleri Dr. Mustafa ÇİÇEK
24.02.2022 17:00-17:30 Doğada ve Acilde Hayatta Kalma Yöntemleri (Fiziksel, Psikolojik ve Kimyasal yatıştırma teknikleri) Wilderness Medicine’nın Acile yansımaları (Senaryolar eşliğinde) Dr. Kubilay Vural
26.02.2022 09:00-09:30 İmprovize E. Medicine (Doğaçlama Acil Tıp) Uygulamaları Dr. M. Ferudun Çelikmen
26.02.2022 09:45-10:15 İmprovize E. Medicine (Doğaçlama Acil Tıp) Uygulamaları Dr. M. Ferudun Çelikmen
26.02.2022 10:30-11:00 Doğada ve Acilde hayata bağlanma teknikleri Dr. Mustafa ÇİÇEK
26.02.2022 11:15-11:45 Doğada ve Acilde hayata bağlanma teknikleri Dr. Mustafa ÇİÇEK
26.02.2022 12:00-12.30 Doğada ve Acilde Hayatta Kalma Yöntemleri (Fiziksel, Psikolojik ve kimyasal yatıştırma teknikleri) Wilderness Medicine’nın Acile yansımaları (Senaryolar Eşliğinde) Dr. Kubilay Vural

Kursun Amacı ve Yöntemi

Kursun temel amacı her geçen gün doğaya giden insan sayısındaki artışa paralel doğada oluşan kazalar sonucu meydana gelen hastalık ve yaralanmalarda pratik ve doğaçlama yöntemleri aktarmaktır. Doğada yetersiz koşullardaki problemlerle doğaçlama başetme yöntemlerinin (İmprovizasyon) öğrenilmesi ve bunların acil servislerde uygulanabilir hale getirilmesi öncelikli amaçlarımızdır.

Öğrenim Hedefleri

  • Üriner katater (Foley) gibi hafif taşınabilir bir acil tıp materyali ile doğada 10’dan fazla yaşam kurtarıcı uygulamaları öğrenmek
  • Streç film gibi ulaşılabilir bir malzeme ile acilde ve doğada 10’dan fazla hayatta kalma ve tedavi yöntemi öğrenmek
  • Acillerde şiddete acilci gözüyle doğadan ilhamla (çatışmadan kaçınma yöntemleri) yaklaşımları öğrenmek
  • Doğadan esinlenerek acilde hayatta kalma, yaşamı idame etme yöntemlerini öğrenmek
  • Doğa Tıbbından öğretilerle acillerde ve hastane dışı acil durumlarda hayata bağlanma yöntemleri

Gerekli Malzeme – Araç Gereçler

  • Foley Sonda
  • Streç film
  • Muhtelif İpler
  • (Çalışma grubu tarafından sağlanacaktır)

Kayıt : https://tatdkursgunleri.org/

Galeri


Paylaş Paylaş