Tarihçe


Doğadaki enerji dolu etkinliklerin olası yaralanma ve hastalıklarıyla uğraşan acil tıp dalına ülkemizde çok da yerleşmemiş terminolojisiyle yaban ya da doğa tıbbı (orjinal adıyla Wilderness Medicine) denir. Akademik olmayan bir yan olarak yurtdışında kabul gören Doğa Tıbbını ülkemize tanıtmak, bu konuda farkındalığı arttırmak, ilgilenen TATD üyeleri ile bu alanda faaliyetler yürütmek amaçlarıyla 2020 yılında TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu kurulmuştur.

Kuruluş Tarihi 2020
Kurucu Başkan M. Feridun Çelikmen

 

Başkan Görev Süresi Skreter Görev Süresi
M. Feridun Çelikmen 2020-2021 Mustafa Çiçek 2020-2021

Paylaş Paylaş