Amaç ve Hedefler


Her yıl en az 2 eğitim (biri yaz diğeri kış faaliyetleri ile ilgili), ilk Türkçe yaban tıbbı ana kitabının yayınlanması ve alanımız ile ilgili eksik bilimsel makalelerin derlenip yayınlanması öncelikli amaçlarımızdır.

Paylaş Paylaş