Fonksiyonel Tıp ile Tedavi


 

1. Fonksiyonel Tıp nedir?

Fonksiyonel tıp, insanı iç ve dış dengesiyle (doğayla olan ilişkileri, toksik maruziyetleri, stres kaynakları) beraber sağlıkla ilgili risklerini bütünsel olarak değerlendiren ve değerlendirme sonucunda hastalıklara, daha sağlıklı yaşamaya ve en önemlisi de hastalıkların oluşmasını önlemeye yani korumaya yönelik, hastayla birlikte planlama yapılarak yol alınan dinamik bir değerlendirme ve müdahale alanıdır. 

“Fonksiyonel tıp sağlığı korumaya ve geri kazanmaya yöneliktir”. Sağlıklı beslenme, egzersiz, fonksiyonel besinler, bitkisel destekler, detoksifikasyon yöntemleri, stres yönetimi ve uyku düzenlenmesine kadar tamamen bireye özgü yapılan güncel ve bilimsel bir yaklaşımdır. Fonksiyonel tıp hasta yaklaşımında 7 ilkeye dayanır. 

Fonksiyonel tıbbın 7 ilkesi:
1. Beslenmeyi düzenlemek ve en üst düzeyde devamını sağlamak
2. Hormonları düzenlemek ve etkilerini üst düzeyden devam ettirmek
3. Kronik inflamasyonu (iltihaplanmayı)- enfeksiyonsuz yangıyı soğutmak 
4. Sindirimi düzeltmek 
5. Detoksifikasyonu arttırmak 
6. Metabolizmayı güçlendirmek 
7. Zihni yatıştırmak ve sakinliğin devamını sağlamak

2. Fonksiyonel tıpla nasıl tanıştım? Fonksiyonel tıpla tedavi nasıl olur?

Fonksiyonel tıpla hasta olarak tanıştım. Doktor olmama ve her branştan çok yetenekli bir çok farklı branş uzmanı dostum olmasına rağmen kendimi uzun yıllar tedavi edemedim. Henüz otuzlu yaşlarda olmama rağmen, toplumumuzda birçok hastanın muzdarip olduğu gibi ben de Tip 2 Şeker hastalığı, orta-ileri safhada yağlı bir karaciğer, yüksek trigliserit (220 mg/dl), yüksek kolesterol (LDL: 179 mg/dl), artmış kardiyovaküler risk, astım, bolca alınmış ve verilemeyen kilolar, sık sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, aylarca geçmeyen viral bronşit atakları, geçirgen bağırsak ve en sonunda da gezici artrit atakları olmuştum.

20 yıllık hekimlik geçmişim, akademik olarak gelebileceğim en son nokta olan profesörlük kariyerim vardı. Ama gelin görün ki hastalıklarım arasındaki sonuç ilişkisini kuramıyordum. Kendimi tedavi edemiyordum. Obezite, metabolik sendrom, gezici artrit ataklarım, astım ve gut tanılarım ve elimde raporlarımla, şikayetleri geçici olarak azaltan semptom giderici “tedavi”lerim ve ben baş başa her ay 5 poliklinik dolaşıp duruyorduk; ta ki ben fonksiyonel tıpla tanışana kadar.

Daha sonraları bir dostumun önerisiyle fonksiyonel tıpla tanıştım. Fonksiyonel Tıp Akademisi’ nin kurslarına katıldım. Çok yoğun bir çalışma, okuma ve hazırlık döneminden sonra değerli hocam Mustafa Atasoy’ un birebir danışmanlık ve yardımlarından da yararlanarak fonksiyonel tıp bakış açısıyla kendimi tedavi ettim. Daha sonra akrabalarımı ve dostlarımı da tedavi ettim. Büyük bir çaresizlik ve umutla hekim hekim dolaşan ve hastalıklarına çözüm bulamayan birçok “çözümsüz” hastamı da tedavi etmeye devam ediyorum.

Peki fonksiyonel tıpla tedavi nasıl oluyor? Fonksiyonel tıp yaklaşımının işlevi günün birinde hastalık tanısı almanızla başlamıyor. Tarım gibi. Önce “toprağı” (insanı) inceliyor ve tanıyor; sonra onu kendi doğal çevresiyle birlikte ıslah (tedavi) ediyor.” Bu şekilde “toprak” (insan) düzelirken hastalıkları da bir yan ürün olarak düzeliveriyor. Yani; fonksiyonel tıp hastalıklara odaklanmak yerine vücut sisteminin dengesini geri kazandırarak sağlığı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

3. Fonksiyonel tıpla hastalarımızı değerlendirirken temel yaklaşımımız nedir? Prof Fonksiyonel tıp online danışmanlık portalında hasta değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Fonksiyonel tıp yaklaşımımızda sorunun kökenine inerek ve “fonksiyon” bozukluğunu bularak çözmekteyiz. Fonksiyonel tıp online danışmanlık portalımızda hastalarımızın değerlendirmesi henüz bize başvuru yapmadan başlamaktadır.  

Bütüncül sağlıklı yaşam yönetimimizle hastalarımızın problemlerini, problemin özüne inerek çözmekteyiz.  

Fonksiyonel tıp “hastalık/tanı”, “tanı/tedavi” sistemiyle yol almaz. Güncel tıp pratiği hastaya önce tanı koyar sonra bu tanıya göre tedavi uygular. Genellikle tek hastalık, tek problem ve tek tanı kodu üzerinden yol alan bu sistemde hastalar, kardiyoloji, nöroloji, endokrinoloji, gastroenteroloji gibi birçok polikliniği dolaşır ve farklı farklı tanılarla birlikte yanında bir torba dolusu ilaçla hastaneden ayrılır. Genelde de sorunun kökeni değerlendirilmediği için bir torba ilaç içmesine rağmen hastanın şikayetleri artarak devam eder. Bizler fonksiyonel tıp yaklaşımımızla hastanın tüm şikayetlerini bütünsel dinamik bir süreçle değerlendirir ve kökende nasıl bir problem, nasıl bir “fonksiyon” bozukluğu olduğuna bakarak yol alırız. 

Fonksiyonel tıp online danışmanlık portalımızda (https://www.proffonksiyoneltip.com/) fonksiyonel tıp doktorumuz, sistemdeki ayrıntılı formları hastalarımız doldurduktan hemen sonra, formları inceleyerek hastayla daha online görüşme yapmadan çalışmaya ve incelemeye başlar. Hastaların tıbbi geçmişleri hakkında çok ayrıntılı bilgi alır; bunları hekim değerlendirme formu üzerinde özetler; ilişkileri düşünür. Bir hazırlık ve planlamayla hastalarının karşısına çıkar. Her branştan ve her çeşitten tetkikler üzerinde uzun süreler çalışır ve hastalarımızın rahatsızlıklarına özgü bir yol çizer.  

 “Fonksiyonel tıp pratiği “vücudun bir bölgesini muayene, sonra film, sonra reçete” gibi bir işlem değildir. Yapılan iş bilinen anlamıyla bir “muayene” değildir. Siz gelmeden başlayan ve siz gidince devam eden bir süreçtir. “Bütüncül sağlıklı yaşam yönetimi sürecidir.

Hastalarımızın fonksiyonel tıp çerçevesinde değerlendirilmesine öncelikle iki soruyla başlarız:

1. Hastanın kurtulması gereken bir fazlalık ya da sorunu var mı? (Toksinler, alerjenler, enfeksiyon, stres, kötü yiyecek seçimleri)

2. Hastanın en üst düzey fonksiyonlara kavuşması için karşılanmamış bireysel bir ihtiyacı var mı? (mikro besinler, vitaminler, hormon dengesi, uyku, egzersiz, gevşeme, sevgi, anlam ve amaç gibi)

Hastalarımızın fonksiyon bozukluğu nedenlerini saptayarak yaşam değişikliği, destek mineral ve vitaminlerle (ilaç olarak geçmeyen, tamamen doğal takviye ürünler) ve toksik maddelerden arındırarak hastanın sağlığına kavuşmasına ortak bir planla çözüm getirmekteyiz.

4. Fonksiyonel tıp disipliniyle  hangi hastalıkları tedavi edebiliriz?

1. Kronik hastalığı olanlar:

 1. Otoimmün hastalıklar (Haşimato tiroiditi, Lupus (SLE), Romatoid artrit, Vitiligo, Ankilozan spondilit, Multiple skleroz (MS), Skleroderma
 2. Endokrin Hastalıklar (Tip 1 Şeker hastalığı, Tip 2 Şeker hastalığı, İnsülin direnci, Metabolik Sendrom, Hipotiroidi, Hipertroidi)
 3. Gıda Alerjileri, Çevresel alerjiler, Astım, Ürtiker (kurdeşen), Egzema, Akne, Psöriazis
 4. Artritler, Romatizmal rahatsızlıklar, Yaygın eklem ağrıları ve kronik ağrılar, Kronik yorgunluk sendromu, Fibromyalji, Huzursuz bacak sendromu
 5. Bağırsak hastalıkları (İrritabl bağırsak sendromu (Huzursuz bağırsak), Çöliyak hastalığı, Nonçöliyak glüten hassasiyeti, SIBO (İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalması), Reflü hastalığı, Mide bağırsak şikayetleri, Crohn hastalığı, Ülseratif kolit, Geçirgen bağırsak, Mikrobiyota – Bağırsak sağlığı)
 6. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar (Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz (MS), Demans (Bunama), Epilepsi (Sara Krizi), Migren ve baş ağrıları, Depresyon, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu)
 7. Kalp hastalıkları (Koroner arter hastalığı, Kalp yetmezliği, Tansiyon yüksekliği, Kan yağları bozuklukları (Kolesterol, trigliserit yükseklikleri), Karaciğer yağlanması
 8. Kadın Sağlığı (PMS (Regl öncesi sendrom), İnfertilite, Adet düzensizlikleri, Polikistik Over, Endometriozis, Fibrokistik meme, Sağlıklı menopoz, Libido kaybı (cinsel isteksizlik), Hormonal bozukluklar)
 9. Erkek Sağlığı (Prostat büyümesi (BPH), Sağlıklı andropoz, İnfertilite, Libido kaybı (cinsel isteksizlik, Hormonal bozukluklar)
 10. Uyku Bozuklukları, Stres Yönetimi
 11. Sağlıklı yaşam isteyenler ( Ciddi bir rahatsızlığı olmasa da sağlığını daha iyi hale getirmek için doğru bilgileri almak, doğru destekleri kullanmak ve kendine bir yol haritası çıkarmak isteyen herkes)
 12. Obezite (aşırı kilo)

5. Türkiye’ de ilk defa teferruatlı bir fonksiyonel tıp hizmeti vermekteyiz. Her şey online olarak yönetilmektedir. Hasta görüşmeleri, evden tetkiklerin planlaması ve takviye ürünlerin adrese gönderilmesi sağlanmaktadır. Hastalarımız evden çıkmadan tüm bu hizmetlere ulaşabilmektedirler.  Prof fonksiyonel tıp 4 kişilik bir sağlık ekibinin (doktor, diyetisyen, spor danışmanı, psikolog) hizmet verdiği ilk fonksiyonel tıp organizasyondur.

Özellikle korona döneminde hastalarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla tamamen online kurgulanmış bir hizmetimiz vardır. Fonksiyonel tıp doktoru + fonksiyonel tıp diyetisyeni + sağlık koçu ve bireysel spor danışmanı + psikolog hizmeti birlikte verilen ülkemizdeki ilk ve tek online danışmanlık hizmeti prof fonksiyonel tıp tarafından verilmektedir.

Hastalarımız tarafından doldurulan formların değerlendirmesi ve hastalarımıza sunumu, yedi temel vücut fonksiyonunun düzeltilmesine yönelik danışmanlık planının anlatılması, her bir danışmanımızın (fonksiyonel tıp danışmanımız Prof. Dr. Selahattin KIYAN, fonksiyonel tıp diyetisyenimiz Dyt. Çağla Bengi SU, bireysel spor danışmanımız Ramazan AYDINOĞLU, psikoloğumuz İrem HOZER) hastalarımızla yaklaşık 30 dakikalık görüşmesi ve toplu olarak yapılacak 30 dakikalık son toplantıyla yaklaşık 2 saat kadar online görüşme yapılmaktadır. Hastalarımız bizlere 7/24 ulaşabilmektedir.  

Hastaların yedikleri, içtikleri, günlük egzersiz planları ve günlük stres, motivasyon ve sorunlara yönelik ayrıntılı formlarla her anları takip edilmektedir. Her hafta online görüşmelerle günlük takiplerin üzerinden geçilmekte, doğru ve yanlışlar tekrar tekrar gözden geçirilmektedir. Birçok hastamız fonksiyonel tıp disipliniyle şifa bulmaktadır. Hastalarımız şifa bulmakla kalmayıp, sağlıklı yaşam konusunda da eğitimler aldıklarından bu konuda da kimseye bağımlılıkları kalmamaktadır. Sağlıklı yaşama ait her şeyi makul bir süre içerisinde öğrenmektedirler.

Fonksiyonel tıp ağacı: Kök nedenler ve sonuçları. Fonksiyonel tıp sorunun kökenine inerek ve “fonksiyon” bozukluğunu bularak çözer. Toprak düzelince yaprak ve ağaç düzelir. Sağlığı kazanmaya yönelik bir disiplindir.

İnsanın iç ve dış dengesi arasında bağlantıları sağlar.

Bir durup geriye bakma sanatıdır.

Hastayla el ele tıbbıdır.  

Mevcut bilgiyi kullanıp rota değişikliği sağlayarak tedavi yapar.

Fonksiyonel tıpla doğru beslenmeyi öğrenin: Bir Çin atasözünün de dediği gibi “Ne yersek O oluyoruz.’’ Fonksiyonel tıpla doğru beslenmeyi öğrenin (Bütüncül, Renkli beslenin, GDO’dan kaçının, Organik beslenin, Lif tüketiminizi arttırın, Anti-inflamatuar beslenin, Yeterli protein alın, omega 3 içeriği zengin besinler tüketin)

“Besininiz ilacınız olsun”

Geçirgen (sızdıran) bağırsak birçok hastalığın temelinde rol alıyor. Bizler sızdıran bağırsak ve birçok hastalığın, özellikle otoimmün hastalıkların tedavisinde “5R protokolünü” kullanıyoruz. Bu protokol sayesinde birçok hastalıkta çok ciddi başarılar sağlamaktayız.

Fonksiyonel tıbbi tedavide önemli hedefler: Zihni yatıştır, stresi yönet, iyi uyu, motivasyonu arttır.

instagram: @proffonksiyoneltip

 

Galeri


Paylaş Paylaş