TATD COVID-19 Normalleşme Önerileri


Ülkemizde yaşanmakta olan pandeminin ilk aşaması olan hastanelerin ve acil servislerin normal hasta bakımından pandemi yönetimine geçiş süreci, farklı il ve hastanelerde sorunlarla ilerlemiş olsa da başarı ile gerçekleştirilmiştir.

tatd normalleşme 2

Ülkemizde pandemi süreci, İtalya ve İran örneklerinde olduğu gibi ağır seyretmemiş, başarılı bir şekilde yönetilerek yeni normale dönüş hazırlıkları aşamasına gelinmiştir.

Önümüzdeki süreçte hazırlandığımız ve hatta kısmen giriş yaptığımız normalleşme sürecine verilecek tepkinin acil servisler ve hastanelerin diğer birimlerinde nasıl olması gerektiğine yönelik TATD öngörü ve önerilerimizi paylaşmak üzere bu rapor hazırlanmıştır.

TATD COVID-19 Normalleşme süreci Önerileri

Paylaş Paylaş