’Bilimin Işığında’ Projesi Devam Ediyor


  • 14 Temmuz 2018
  • Genel
  • 231

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) , acil tıp uzmanlığı eğitimi alan asistanları bilgi ve görgülerini artırmaları ve ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışına eğitime göndermektedir.

Proje kapsamında acil tıp uzmanlığı eğitimi alan asistanları ve genç acil tıp uzmanlarını, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere acil tıp hizmetlerinin gelişmiş olduğu Avrupa ülkelerine giderek 1 ay süreyle gözlemci statüsünde eğitim alaktadırlar. ’Bilimin Işığında’ adı verilen projeyle Bilim İlaç firması TATD bursiyerlerine koşulsuz destek vermektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

TATD bağışçılarından gelen destek ile gerçekleşen burs fonundan, acil tıp uzmanı ve tıpta uzmanlık

öğrencilerinin bilgi, görgü ve uygulamalarını geliştirmek, döndüğü zaman bu birikimini çalıştığı kurumda

uygulamaya koymak amacı ile bir yurtdışı burs programı oluşturmuştur.

BURS KAPSAMI

Acil tıp uzmanlık alanına giren her konuda, TATD tarafından önceden protokol yapılan Amerika Birleşik

Devletleri ve Avrupa Ülkelerindeki bir acil tıp uzmanlık eğitim programında gerçekleştirilecektir.

BURSUN SÜRESİ

1 (bir) ay

BURS BAŞVURULARI

Başvurular, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının 15. gününe kadar başvuru formu ve gerekli ekleri ile birlikte

TATD Merkezine posta/kargo yolu ile iletilecektir.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TATD Burs Komitesi dönem içinde gelen başvuruları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının ikinci yarısı içinde

belirlenen kriterlere göre değerlendirir ve ilgili ayın son günü sonuçlar ilan edilir.

3 asıl ve 3 yedek aday belirlenir.

Zorunlu kriterleri karşılayan çok sayıda aday başvurusu durumunda bilimsel yayınları dikkate alınır.

Her dönemde en az bir tıpta uzmanlık öğrencisi başvurusu kabul edilir.

Yedek aday uzman ve tıpta uzmanlık öğrencisi yerine seçilir.

Eksik başvuru, başvuru son tarihinden sonra evrakların ulaşması veya bir klinikten son bir yıl içinde burs alan kişi

varsa adayın başvurusu dikkate alınmaz.

Uzmanlık eğitimi veren bir kurumundan 1 yıl içerisinde en fazla 2 kişi burstan yararlanabilir.

BURSUN ESASLARI

TATD Yurtdışı Bursu, Burs Fonundaki bütçe imkânlarına göre planlanır.

Bursiyer, sadece kendisine bildirilen acil tıp uzmanlık eğitim programında belirlenen süre ile bulunur.

Burs kapsamında bursiyerin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır. Uçak bileti ve konaklama TATD tarafından

ayarlanır.

Bursiyerin gittiği eğitim kurumunda yapması beklenenler protokolde tanımlanmıştır; devam zorunluluğu vardır.

Bursiyerler başvuru formunu doldururken mutlaka beklenti ve hedeflerini açık bir şekilde belirtmelidir. Gidilen

kurumdaki program bu beklentilere göre şekillendirilecektir.

Burs dönüşünde bursiyer TATD Yönetim Kuruluna bir rapor sunar. Bursiyerden deneyimlerini TATD bilimsel

aktivitelerinde sunması talep edilebilir.

Ziyaret edilen kurum bursiyer için bir geribildirim formu doldurur. Bursiyere verilen bursun olumlu şekilde

kapatılması için bu belgenin olumlu olması zorunludur.

ADAYLARDA ARANACAK KRİTERLER

• TC vatandaşı olmak

• TATD üyesi olmak

• 40 yaşın altında olmak

• Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir acil tıp uzmanlık eğitim programında en az iki yıllını

tamamlamış acil tıp uzmanlık öğrencisi olmak veya bu programlardan birisinden mezun olmak

• Çalışmaları sürdürebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine hâkim olmak (Dil kriteri açıklamasına bakınız*)

• Halen bir üniversite, devlet veya özel hastanede görevli olmak.

• Görev yaptığı birim ve kurumdan aday olmasında sakınca olmadığına dair destek kararı olmak

• Geçerli bir pasaportu olmak

• Vize almasında sakıncası ve yurt dışı çıkış yasağı olmamak

*Dil Kriterleri:

• Tıpta Uzmanlık Sınavı için girdiği dil sınavı belgesi ibraz edilecektir.

• Belirlenecek bir tarihte, bursiyerler ile yüz yüze görüşme tekniği yoluyla dil seviyesi için gidilecek olan

kurumun ilgilisi ve/veya TATD Burs Komitesi tarafından video konferans sistemi yolu ile (örn., skype®) ek

bir değerlendirme yapılacaktır.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

• Başvuru formu

• Ayrıntılı özgeçmiş (www.yok.gov.tr/documents/10279/30380731/Ek_2_Ozgecmis.doc formatında)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf

• Halen çalışmakta olduğu kurumda görev yaptığını belirten Dekanlık veya Başhekimlik onaylı belge

• Halen çalışmakta olduğu uzmanlık eğitim programında akademik kurul veya klinikte klinik şefi tarafından

adaylıkta sakınca olmadığına ve yapılacak ziyaretin aday yararlı olacağına dair bir belge

• Yabancı dil belgesi (Tıpta Uzmanlık Sınavı için girdiği dil sınavı belgesi)

Paylaş Paylaş