Türkiye Acil Tıp Derneği Sağlıklı Yaşam Çalışma Grubu ve Wellness


Wellness Nedir?

Tanım olarak “wellness”; bir bütün olarak kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyi olma halidir. Fiziksel, duygusal, entelektüel, ruhsal, sosyal, çevresel ve mesleki boyutları olan wellness; aslında bir yaşam biçimidir.

Acil Tıp çalışanları olarak oldukça zorlu koşullar altında çalışıyoruz. Çalışma şartlarımız ve saatlerimiz normal bir yaşam sürdürmeye pek uygun değil. Akşam saat- lerinde, hafta sonu ve resmi tatil demeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Ancak tüm bu olum- suz çalışma koşullarına rağmen, mümkün olduğunca sağlıklı yaşamalıyız ve bu hiç de olanaksız değil. Bunun için yapılabilecek çok şey var kuşkusuz; kimimiz için spor yapmak, kimimiz için bir sinema yada tiyatroya gitmek, kimimiz için doğada bir gün geçirmek, kimimiz için yeteneklerimizi geliştirebi- leceğimiz bir gruba dahil olmak gibi. Bu örnekler çoğaltılabilir; yeter ki kendimiz için en uygun yöntemi bulalım ve bunu kendimiz için bir yaşam biçimine dönüştürelim. Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) 11-17 Mart 2018 tarihleri arasında “Acil Tıp Sağlıklı Yaşam Haftası” kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde farklı etkinlikler düzenledi ve böylece “wellness” yani sağlıklı yaşam konusunda farkındalığımız arttı. Bir kez daha anladık ki; özellikle biz Acil Tıp çalışanları için sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal yönden de sağlıklı yaşam vazgeçilmez olmalı. Buradan hareketle, “TATD Sağlıklı Yaşam Çalışma Grubu” kuruldu ve böylece etkinliklerin sadece bir hafta ile sınırlı kalmayıp, tüm yıl boyunca hatta tüm yaşam boyunca devam etmesi amaçlandı.

Başkanlığını Doç. Dr. Özlem Köksal’ın yürütmekte olduğu bu çalışma grubunun hedefleri;

  • Acil Tıpta Sağlıklı Yaşam konusunda ve fiziksel, ruhsal ve sosyal bileşenleri hakkında bir farkındalık yaratmak,
  • Acil Tıpta Sağlıklı Yaşam çalışma grubu olarak çeşitli sosyal etkinlikler, faaliyetler ve sempozyumlar düzenlemek,
  • Türkiye Acil Tıp Derneğini bünyesinde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda çeşitli oturumlar düzenlemek, stantlar açmak ve etkinlikler düzenlemek,
  • Sağlıklı yaşam ve Acil Tıp ile ilgili yazılı ve görsel materyaller üretmek,
  • Acil Tıpta Sağlıklı Yaşam ile ilgili uluslararası platformlarda Türkiye Acil Tıp Derneğini temsil etmek,
  • Acil Tıpta Sağlıklı Yaşam ile ilgili uluslararası diğer dernekler ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
  • Acil Tıpta Sağlıklı Yaşam ile ilgili ulusal/uluslararası projeler üretmek ve bu konuda üretilmiş projelerde yer almaktır.

Paylaş Paylaş