Yürütme Kurulu


Tanzer KORKMAZ

Başkan


TEPECİK EAH

Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan

Sekreter


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Faruk Danış

Üye


Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

[email protected]

Paylaş Paylaş