Görevler


  1. Süreli yayınlar sorumlularından gelen talepleri toplamak, bunların TATD yönetim kuruluna sunulmasına aracılık etmek.
  2. Süreli yayınlar ilişkili TATD Yönetim Kurulu Kararlarının, yayın ilgililerine aktarımında aracılık yapmak, kararların gerekçelerinin anlatımında yönetim kuruluna yardımcı olmak.
  3. Basılı ya da Elektronik “yeni yayın” taleplerinin ön değerlendirmesini yapmak, ihtiyaç durumu araştırmasını yürütmek, TATD YK’ ya sunmak

Paylaş Paylaş