Sağlık Bakanlığı’na 28.03.2020 tarihinde sunduğumuz pandemi hazırlıkları hakkındaki görüşlerimiz


Kamuoyuna Duyurulur,

Türkiye Acil Tıp Derneği olarak pandemi koşullarına dair üyelerimizden gelen bilgiler ışığında talep ve önerilerimizi Sağlık Bakanlığı’na 28.03.2020 tarihinde sunmuş bulunmaktayız. Duyurumuzun tam metnini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Türkiye Acil Tıp Derneği

Yönetim Kurulu


 

Sağlık Bakanlığına,

COVID-19 salgını ilk ortaya çıktığı günden itibaren Bakanlığımızın erken dönemde aldığı tedbirler ile salgının ülkemizde etkilerinin en aza indirilmesi konusunda etkin bir irade gösterilmiştir. Ancak doğası gereği salgın, bir pandemi halini almış ve pandemi ile mücadelede Acil Tıp Uzman ve Asistanları en önde yerlerini almıştır. Pandemi ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için işleyişte karşılaştığımız aşağıdaki aksaklıkların ivedilikle giderilmesi büyük önem taşımaktadır.

1- Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) eksikliklerinin yaşanmaması son derece önemlidir. Yaşanacak en küçük KKE eksikliği Acil Servis çalışanlarının enfekte olması ile sonuçlanmaktadır. Acil servislerde bulaş riski her kurumun fiziki koşulları ve başvuran hasta sayısı ile ilişkili olduğundan rutin sağlık uygulamalarındaki KKE önerileri Acil servis çalışanları için yeterli değildir. Acil servis çalışanlarına N95/FFP2 maske, gözlük, siperlik, yeterli sayıda disposable önlük ve tulum sağlanmalıdır. Riskin düşük olduğu ve benzeri gerekçelerle KKE’ın Acil servis çalışanlarına verilmediği görülmektedir, bu durum ivedilikle engellenmelidir.

2- Mevcut salgında en riskli gruplar; yaşlılar, komorbid hastalıkları olanlar ve virüs yükü fazla olanlardır. Acil servis çalışanlarının aşırı virüs yükü altında olduğu düşünülerek diğer dal çalışanlarının da Acil servislerde pandemi ile mücadelede görevlendirilmeleri bir an önce sağlanmalıdır. Acil servislerde sadece acil hekimlerinin aile hekimlerinin ve enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin çalışması salgın durumunda hekimlik ruhuna aykırıdır. İş yükü temel tabiplik ilkesi ile eşit şekilde bölünerek hekimlerin kişisel temas miktarı ve maruziyeti azaltılmalıdır.

3- Pandemi planlarında hasta sirkülasyonunun sağlanması için hastanelerin fiziki ve işleyiş yapısı acil servis merkezli planlanmalıdır. Acil servise yatamayan hasta kalmaması sağlanarak gerekirse poliklinik odalarına ve koridorlara hastalar çekilmeli ve acil servislerde yeni hastalara yer açılması sağlanmalıdır. Aktif ilk bakım ekibinin yatamayan hastaların ek bakımı ile de tükenmesi engellenmelidir.

4-Hasta akışıyla ilgili tüm düzenlemelere karşın kılavuzda yerini almayan şikayetlerle olan başvurular ve hastane yöneticilerinin keyfi uygulamaları acil servislerde düzensizliklere yol açmaktadır. Acil servis ve hasta yönetimi ile ile ilgili kılavuzlar özellikle Acil Tıp Uzmanlarının katılımıyla güncellenmeli ve pandemi yönetiminde Acil Tıp Uzmanları hastanelerde yetkilendirilmelidir.

5- Özellikle Acil servise ek iş olarak dönen mahkum, askere alma, işyerinde çalışanların COVID-19 açısından taranma uygulamaları Acil servisler üzerinden biran önce alınmalıdır.

Türkiye Acil Tıp Derneği

Yönetim Kurulu

28.03.2020

 

TATD-duyuru (68,55 KB)

Paylaş Paylaş