ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİ ÖNLEME RAPORU


Türkiye Acil Tıp Derneği yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre içerisinde Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik bir organizasyon içerisindeydi.

Bu organizasyonda öncelikle Acil Tıp Uzmanlarının (ATU) sorunları konuşuldu ve bir öncelik sıralaması belirlendi. İlk gündem maddesi olarak ele alınan “Acil Servislerde Şiddet” konusu öncelikle ATU’larından oluşan bölge temsilcileri olarak adlandırdığımız bir ön komisyonda yaklaşık 1 hafta süresince beyin fırtınası yöntemi ile tartışıldı ve görüşler toplandı.

acil servis şiddet raporu

Bu görüşler organize edilerek ölçülebilir ve rapor edilebilir bir formata getirildi ve sayıları yaklaşık 1500 kişiye ulaşan ATU gruplarında bir anket şeklinde paylaşıldı ve geri bildirimlerimiz toplandı.

En önemli sorun KA-LA-BA-LIK

acil servis şiddet önleme raporu-kalabalık

Bu geri bildirimler doğrultusunda TATD’nin şiddet konusunda ki önerileri ve “Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu” adı altında bir rapor hazırlandı.

TATD şiddet raporu

Bu rapor sağlıkta şiddet konusunda acil servislerin durumunu yansıtan ve çözüm önerileri sunan şu ana kadar yapılmış en kapsamlı rapor özelliğindedir. Raporun oluşmasında emeği olan tüm arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve TATD yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz.

Paylaş Paylaş