Dış Haber: EFMI ve EUSEM, Acil Servislerin dijital dönüşümünü ilerletmek için iş birliği yapıyor


Haber: Göksu BOZDERELİ BERİKOL

2003-2009 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 2006-2012 Anadolu Üniversitesi İşletme 2009-2012 ODTU BTSP ve SBT programı,  2010-2014 Mersin Üniversitesi Acil Tıp AD Acil Tıp ve 2012-2014 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilişimi MSc, Halen İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Acil Tıp kliniğinde Acil Tıp Uzmanı ve Akdeniz Üniversitesi Tıp bilişimi A.D’ da Tıp Bilişimi PhD’ ne devam etmektedir. Acil Tıp ve sağlık alanında veri madenciliği, makine öğrenmesi, programlama, web tabanlı eğitim gibi alanlarda çalışmalar yapmış olup; bulanık mantık ile tahminleme, biyoinformatik, derin öğrenme alanlarında da planlanan çalışmalara devam etmektedir.

Dış Haberler Editörü: Cem OKTAY

1995 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış olup eylül 1995’ten bu yana Türkiye Acil Tıp Derneği içinde, 1999’ dan bu yana ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Ülkemizin Acil Tıp ihtisasını bitiren 10. uzmanı olan sayın Oktay’ ın, Acil Tıp ile ilgili ulusal ve uluslararası çok sayıda kurum, komisyon, etkinliğe katkı sağlamakla birlikte, Acil servisin ortamını yaşamak dışında tıp ve acil tıp eğitimi gibi önceliklerinin olduğu bilinmektedir.

EUSEM (Avrupa Acil Tıp Derneği) ve EFMI (Avrupa Tıp Bilişimi Federasyonu), araştırma ve eğitim konusunda iş birliği yapmak ve Avrupa’daki acil servislerin dijital dönüşümünü ilerletmek için bir anlaşma imzaladı.

https://eusem.org/templates/eusem/images/eusem-logo@2x.png


EUSEM ve EFMI, Acil Tıp Sistemlerinde bilgi teknolojilerinin uygulanması için öneriler ve eğitim araçları oluşturmayı planlamaktadır. Başlangıç ​​noktası, acil servis departmanları için belirlenen minimum veri seti olacaktır. Ortak çalışma, bilgi teknolojileri araçlarını ve standartlarını ele alacak ve acil servislerde “Ana şikayet”i  ele alan tanım ve formata odaklanacaktır. İş birliği çabalarının bir kısmı, mevcut müfredatı zenginleştirecek ve önerilerin uygulanmasını teşvik etmesi beklenen eğitim materyallerinin yanı sıra Avrupa genelinde acil servisleri, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini ve endüstrileri de dahil edecek bir fizibilite çalışmasıdır.

EFMI Başkanı Lacramioara Stoicu-Tivadar
Eusem Başkanı – Dr Luis Garcia-Castrillo Riesgo

EUSEM Başkanı Luis Garcia-Castrillo Riesgo, “Birden fazla ortakla iş birliği içinde yapılan eğitim ve araştırma faaliyetlerinin insan gücü, zaman ve ekonomik çabalarda daha iyi sonuçlar ve tasarruflar sağladığını” belirtti. EFMI Başkanı Lacramioara Stoicu-Tivadar “EFMI için sağlık profesyonelleri ile yakın iş birliğine girme hedefini desteklediği için EFMI için önemli bir adım” dedi.

Avrupa Acil Tıp Derneği (EUSEM – http://eusem.org/) Avrupa çapında Acil Tıp kavramını, felsefesini ve sanatını tanıtmak ve geliştirmek amacıyla kar amacı gütmeyen bir bilimsel organizasyondur. EUSEM’ in temel hedefi, Avrupa ülkelerinin Acil Tıp uzmanlığını uygulamalarına yardımcı olmak ve destek olmaktır. Acil Tıp konusunda çok disiplinli bir uzman grubundan 1994 yılında doğan bir bireyler topluluğu olarak dünyaya gelen EUSEM, aynı zamanda ulusal dernek üyelerini de bünyesine katmaktadır. Şu anda bünyesinde mevcut 36 Avrupa Acil Tıp topluluğu bulunmaktadır.

Avrupa Tıp Bilişimi Federasyonu (EFMI www.efmi.org), tıp bilişimi teorisini ve uygulamasını ilerletmek amacıyla, 1976’da İsviçre’de, federasyon yapısı ve Avrupa bölgesindeki 32 ülkedeki üyeleriyle kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir dernektir. EFMI, tıbbi bilişim alanındaki araştırma ve geliştirmeyi ilerletmek ve eğitimde olduğu kadar tıbbi bilişim uygulamalarında da yüksek standartları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. EFMI ayrıca, EFMI’yi oluşturan ülkeler arasında ve ulusal birlikler içinde geliştirilen alanda da bilgi yaymakta ve Uluslararası Tıbbi Bilişim Derneği’nin otonom Avrupa Bölgesel Konseyi olarak işlev gördüğü için, Biyomedikal Bilişim ve Sağlık Bilişimi alanında eğitim ve öğretimle ilgili kılavuz ve akreditasyon sağlamaktadır (IMIA).

Paylaş Paylaş