30338 sayılı Acil Servis Hizmetleri Uygulama Tebliği ile ilgili TATD Görüşü


20 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 30338 sayılı “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili Türkiye Acil Tıp Derneği’nin görüş ve önerileri aşağıda sunulmuştur.

30338 sayılı Acil Servis Hizmetleri Uygulama Tebliği ile ilgili TATD Görüşü 31.05.2018 (906,47 KB)

Paylaş Paylaş