Amaç ve Hedefler


Vizyon ve misyonumuza uygun şekilde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, çalışmalar yapmak, ulusal kullanılabilecek kılavuzlar ortaya koymak ve bu alanda çalışanlara yönelik yazılı ve görsel dokümanlar hazırlayarak uzaktan eğitim platformları oluşturmaktır.

Paylaş Paylaş