Taktik Alanda Acil Müdahele Kursu


Savaş, terör saldırıları, meskûn mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından farklıdır. Taktik alanda acil tıbbı müdahale kursu, başta muharip personelin kendi kendine ya da yakın arkadaşına uygulayacağı ilk yardımla başlayan, Rol 1’den Rol-4’e kadar farklı kademelerde devam eden tedavi ve taktik tahliye süreçlerinin bütününün bilinmesi, bu alanlarda çalışan paramedik, pratisyen hekim, acil tıp asistan ve uzmanlarının bu tip taktik yaralılara müdahale konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla askeri alanda kullanılan özel ekipmanların ve özel yaralanmalardaki tedavi yaklaşımlarının standart travma hasta yönetiminden farklarını da içeren teorik ve simülasyon destekli pratik bilgilerin paylaşıldığı kursta, toplam 6 sunum ve 3 saatlik simülasyon destekli pratik uygulama yapılmaktadır.

Bu kurs ihtiyaca göre içeriği değiştirilerek muharip askeri personelin operasyon esnasında kendisi veya arkadaşlarının yaralanmalarında harekat tarzlarını öğretmek için yarım günlük bir eğitim, muharip sıhhiye personeli/ paramediklerin alanda müdahale esaslarını gözden geçirerek eğitimini tamamlamak için 1 tam günlük bir program ve askeri alanda veya yaralıların getirildiği rol 1- rol 2 de görev yapan hekimler için askeri yaralanmaların özellikleri ve özellikli işlemleri hatırlamaları için 2 günlük bir eğitimle hem teorik hem de pratik destekli bir kurstur.

 

Kurs eğitmenleri:

  • Prof. Dr. Orhan Çınar
  • Doç. Dr. Erdem Çevik
  • Dr. Öğr. Üyesi Yahya Ayhan Acar
  • Uzm. Dr. İsmail Erkan Aydın
  • Uzm. Dr. Umut Akar

 

Nasıl eğitici olunur?

  1. Acil Tıp Uzmanı olmak,
  2. TATD üyesi olmak,
  3. Kursa en az bir kez gözetmen eğitmen olarak katılmış olmak. Sonrasında spesifik bir konuda teorik ve pratik eğitim verebilmek. Bu durum, ilgili spesifik konuda eğitim verenler tarafından belirlenir.

 

Kurs Programları

Muharip askeri personel kursu

Konu Başlıkları Eğitmenler
Taktik Alanda Tıbbi Müdahale Kursu Giriş (Amaç-Kapsam) Dr. Orhan Çınar

Dr. Erdem Çevik

Turnike Uygulaması Dr. Orhan Çınar
Hava yolu Yönetimi Dr. Zafer Beşer
Tansiyon / Açık Pnömotoraks Yönetimi Dr. Erdem Çevik
Kanama Durdurma Yöntemleri (Sargı, Direk Bası) Dr. İsmail Erkan Aydın
Taşıma ve Tahliye Teknikleri Dr. Emre Karslı
İntraosseöz Yol Açma- Sıvı Resüsitasyonu Dr. Osman Çelik
Taktik Alanda Müdahale Esasları (Triyaj, Çoklu Yaralanma) Dr. Onur Tezel
Temel KBRN Yaklaşımı Dr. İsmail Erkan Aydın
Atel Uygulaması Dr. Ramazan Sabırlı
Soru- Cevap Modülü (Vaka Tartışması) Dr. Ramazan Sabırlı
Özellikli Yaralılar (Ampütasyon, Yanık, Hipotermi) Dr. Salih Daşdelen

 

Muharip Sıhhiye Personeli / Paramedik Kurs Programı

Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
09.00-09.15 Açılış ve tanışma Tüm eğitmenler
09.15-09.50 Taktik alanda acil tıbbi müdahale esasları, lojistik yönetimi Doç. Dr. Erdem Çevik
09.50-10.25 Çoklu yaralanma, triyaj, sahra hastaneleri ve hasta nakli Uzm. Dr. Umut Akar
10.25-10.40 Ara
10.40-11.00 Savaş yaralısının resüsitasyonunda önemli noktalar.

·      Kanama yönetimi

·      Hemorajik şok yönetimi ve kan transfüzyon ilkeleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Ayhan Acar

 

11.00-11.30 Savaş yaralısında

·      Hipotermiden korunma

·      Analjezi, antibiyoterapi ve aşılama

Uzm. Dr. İsmail Erkan Aydın

 

 

11.30-12.00 Hava yolu yönetimi ve Patlama Yaralanmalarına Müdahalede Önemli Noktalar Prof. Dr. Orhan Çınar
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.00 Olgular Üzerinden Çalışma Tüm Eğitmenler
14.00-16.30 Simülasyon Uygulamaları

·      Nazofaringeal airway

·      Krikotiroidotomi

·      Turnike

·      Kanama durdurucular

·      İğne torakostomi

·      Hasta tahliyesi

·      Hipotermi battaniyeleri

·      Özel sargı ve bandajların kullanımı

·      Hücum yeleği çıkarma ve silahtan arındırma

 

Tüm Eğitmenler

 

16.30-17.00 Geribildirim ve değerlendirme Tüm eğitmenler

 

 

Hekim Kurs Programı

1.Gün
Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
09.00-09.15 Açılış ve tanışma Tüm eğitmenler
09.15-09.50 Taktik alanda acil tıbbi müdahale esasları, Doç. Dr. Erdem Çevik
09.50-10.25 Çoklu yaralanmalar ve triaj Uzm. Dr. Umut Akar
10.25-10.40 Ara
10.40-11.00 Sahra hastaneleri kuruluş ve içerikleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Ayhan Acar

 

11.00-11.30 Savaş yaralılarında genel resüsitatif prensipler Uzm. Dr. İsmail Erkan Aydın

 

 

11.30-12.00 Kanama kontrolü ve kan transfüzyon ilkeleri Prof. Dr. Orhan Çınar
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.00 Hipotermide korunma ve sıvı resüsitasyonu Tüm Eğitmenler
14.00-16.30 Simülasyon Uygulamaları

·      Turnike

·      Kanama durdurucular

·      İğne torakostomi

·      Hipotermi battaniyeleri

·      Özel sargı ve bandajların kullanımı

 

Tüm Eğitmenler

 

 

2.gün
Saat Konu Başlıkları Eğitmenler
09.00-09.15 1. günün kısa özeti Tüm eğitmenler
09.15-09.50 Savaş yaralanmalarında havayolu yönetimi Doç. Dr. Erdem Çevik
09.50-10.25 Toraks yaralanmalarında girişimsel uygulamalar Uzm. Dr. Umut Akar
10.25-10.40 Ara
10.40-11.00 Savaş yaralısında analjezi, antibiyoterapi ve aşılama Dr. Öğr. Üyesi Yahya Ayhan Acar

 

11.00-11.30 Savaş yaralısında arındırma yöntemleri Uzm. Dr. İsmail Erkan Aydın
11.30-12.00 Patlama Yaralanmalarına Müdahalede Önemli Noktalar Prof. Dr. Orhan Çınar
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği  
13.00-14.00 Olgular Üzerinden Çalışma Tüm Eğitmenler
14.00-16.30 Simülasyon Uygulamaları

·      Nazofaringeal airway

·      Krikotiroidotomi

·      İğne torakostomi

·      Hasta tahliyesi

·      Hücum yeleği çıkarma ve silahtan arındırma

 

Tüm Eğitmenler

 

16.30-17.00 Geribildirim ve değerlendirme Tüm eğitmenler

 

Paylaş Paylaş