Vizyon, Misyon ve Tanımlar


VİZYON

Ülkemizde savaş ve patlama yaralılarının mortalite ve morbiditesini azaltmak, yaralanmaları önlemek, Rol 1’den Rol 4’e kadar tetkik ve tedavi süreçlerinin bilimsel çalışmalar ışığında en uygun şekilde yapılması adına eğitimler düzenlemek, ulusal protokoller belirlemek ve bu alanlarda çalışan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini en yüksek seviyede tutmaya yönelik yazılı ve görsel iletişim kaynaklarını kullanan enerjik bir topluluk olmaktır.

 

MİSYON

Taktik tıbbı çalışma grubunun misyonu, savaş ve patlama yaralılarına müdahale ilkeleri ve hasta yönetimi konusunda hekim ve diğer sağlık çalışanları başta olmak üzere bu alanda görev yapan tüm çalışanların bilgi ve farkındalıklarını artırmaktır.

Paylaş Paylaş