Amaç ve Hedefler


Acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu konularında projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmak olan Türkiye Acil Tıp Derneği’ne (TATD) bu projeleri uygulama aşamasında dinamik ve organize bir destek sağlamayı hedeflemekteyiz.

Paylaş Paylaş