Vizyon, Misyon ve Tanımlar


Vizyon

Türkiye’deki genç Acil Tıp doktorlarının mesleki bilgi ve becerileri, akademik yeterlilikleri açısından gelişimlerini sağlamaya yardımcı olarak, Türkiye’de ve dünyada önder ve örnek bir Acil Tıp uzmanlığı duruşu sergilemektir.

Misyon

Türkiye’deki genç Acil Tıp doktorlarının arasındaki iletişimi arttırmak için, mesleki ve akademik eğitim ve gelişimlerinin dünya standartlarında olmasını sağlamak için ve genç Acil Tıp doktorlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için proje üretmek ve yürütmektir.

 

 

Paylaş Paylaş