Amaç ve Hedefler


  • Acil Tıpta Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri uygulamaları konusunda standartların belirlenmesinde ulusal temsiliyet sağlamak
  • Acil tıpta ulusal ve uluslararası alanda sağlık bilişimi ve teknolojileri konusunda işbirliği yapmak
  • Acil Tıp alanında çalışanların ve sağlık bilişimi ve teknolojileri ile ilgili paydaşların biraraya gelerek acil tıp teknolojileri ile ilgili projeler üretmek
  • Acil tıpta bilişim konuları ile ilgili farkındalık sağlamak ve hasta bakım kalitesini arttıran ve acil tıp çalışanlarına yardımcı olabilecek bilişim teknolojileri konusunda çalışmalar yapmak
  • Teletıp teknolojilerinin acil servislerde kullanımına ait saha çalışmaları düzenlemek
  • Teletıp, telesağlık ve tıp bilişimi ile ilgili eğitim materyalleri hazırlamak

Paylaş Paylaş