Vizyon, Misyon ve Tanımlar


VİZYON

Acil tıpta Sağlık Bilişimi ve Teknolojilerinin standartlarını oluşturan, ulusal ve uluslararası temsiliyet sağlayan, ve acil tıp bilişimi ve teknolojilerinin yaygınlaşması için öncü bir takım olmak.

MİSYON

Acil tıpta; sağlık bilişimi ve teknolojileri konularına ait yenilikçi projeler gerçekleştirmek, kılavuzlar oluşturarak standartları sağlamak, teknolojiyi üretenler ile acil tıpta aktif rol alanları bir araya getirerek hasta bakım kalitesini ve acil tıp eğitiminin gelişimini sağlamak.

TANIM

Teletıp: Müdahalelerin, teşhislerin, tedavi kararlarının ve sonraki tedavi önerilerinin hasta verilerine, belgelerine ve telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla iletilen uzaktan tıp uygulamasıdır.

Bilişim: Verinin işlenmesi, depolanması, alınması için kullanılan hesaplamalı sistem bilimi.

Paylaş Paylaş