Üyeler


TATD Araştırma Komitesi; Acil Tıp Akademisi (ATAK), Klinik Politika Rehberleri (Alt) Komisyonu (KPRK), TATD ÇG ve komisyonlarıyla iletişim kuran İletişim Kurulu ve Akademik Gelişim Grubu’nu içeren bir üst komite niteliğindedir. Komite başkanı 2 yıllığına TATD Yönetim Kurulu tarafından seçilir. İçeriğindeki tüm alt organlar, dış üye başvurusuna kapalıdır.

Yürütme Kurulu üyeleri:
 • Nurettin Özgür DOĞAN (Başkan)
 • Tuba CİMİLLİ ÖZTÜRK (Genel Sekreter)
ATAK:
 • Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU (Başkan)
 • Gökhan AKSEL (Sekreter)
 • Haldun AKOĞLU
 • Ersin AKSAY
 • Orhan ÇINAR
 • Nurettin Özgür DOĞAN
 • Murat ERSEL
 • Mehmet Ali KARACA
 • Murat PEKDEMİR
 • Erkman SANRI
 • Alp ŞENER
 • Süleyman TÜREDİ
 • Cem OKTAY

Paylaş Paylaş