Görevler


  • Derneğe bağlı çalışma gruplarının projelendirdiği meta-analiz, sistematik derleme, kılavuz, pratik uygulama rehberi, algoritm, kanıt ve öneri derecelendirmesi gerektiren diğer bilimsel eserler ile ilgili olarak metodoloji ve istatistik desteği sunmak.
  • Derneğe ait projelerde planı oluşturmak, klinik soru ve sonlanımları belirlemek, projenin fonlanma usullerini, projedeki isim sırası ve isim katkılarını belirlemek.
  • Diğer uzmanlık dernekleri, bakanlıklar, fon temsilcileri, proje yürütücüleri, bilimsel kuruluşlar ile geliştirilecek tüm araştırma projelerinin koordinasyonunu sağlamak.
  • Derneğe potansiyel olarak zarar verebilecek, uygulamaya katkısı sınırlı olabilecek ya da etik yönden problem oluşturabilecek projeleri durdurmak.

Paylaş Paylaş