Vizyon ve Misyon


Misyon

  • Erkek ve kadın çalışanlar arasında sağlıklı bir denge sağlamak,
  • Fırsat eşitliği oluşturmak,
  • İletişimi artırmak,
  • Empatiyi geliştirmek,
  • Eşitsizliğin göze çarptığı alanlarda birlikte çalışarak kadınların iş hayatında daha etkin ve daha verimli olması için çalışmalar yapmak amacını taşır.

Paylaş Paylaş