Amaç ve Hedefler


Amaçlarımız

  • TATD-Kadın, kadın acil tıp doktorlarımızın desteklenmesi ve güçlenmesi amacıyla kurulmuştur.
  • Kadın acil tıp uzmanlığının zorluğu ile ilgili kaygıları gidermek ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli yasal alt yapıyı düzeltmeyi, yönetim temsiliyeti, terfi gibi her alanda eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefler.

 

Hedeflerimiz

  • Acil servis çalışma koşullarının kadın hekimlerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesi ile ilgili koşulların tespit edilmesi
  • Aile hayatı ile birlikte yürütülecek yoğun çalışma hayatının zorluklarından en önemlisi olan çocuk bakımı hususunda finansman ve kaynak bulunması için şirketlerle işbirliği protokolü yapmak, eğitim olanaklarını arttırmak, özlük haklarını geliştirmek.
  • Kadın acil tıp hekimlerinin yönetimdeki temsiliyetlerinin arttırılması için ön planda yönetim kurulu dahil tüm komisyon ve çalışma gruplarında kadın hekim kotası uygulamasını başlatmak
  • Çalışma hayatının haricinde sosyal hayatın da önemli bir parçası olan kadınların kendilerine ayıracakları zamanlarda ortak ilgi alanları ile ilgili paylaşımlarda bulunması ve organizasyonlar yapılması
  • Sağlıkta şiddet durumlarında baş edebilme yöntemlerini geliştirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak. Kendini savunma yöntemlerine yönelik eğitimler planlamak.

 

Paylaş Paylaş