Tarihçe


Cinsiyet eşitliği, sağlık hizmetlerinin gelişiminin en önemli belirleyicilerinden biridir. Tıptaki kadınlar, zorlu çalışma koşullarından,aile izni politikalarına ve kariyer ilerlemesini etkileyen cinsiyet yanlılığına kadar çok sayıda zorlu ve benzersiz durumla karşı karşıyadır. Araştırmalar klinik işgücündeki cinsiyet dengesinin hasta sonuçlarını etkileyebileceğini göstermiştir.  Bu nedenle Acil Tıp kadınlarının  karşılaştığı sorunları, nelerin değişmesi gerektiğini ve neler yapılabileceğini ele alacak bir komisyon kurulması fikri ile Acil Tıp Uzmanlığı  komisyonunun alt komisyonu olarak kurulmasına karar verildi.

 

Kuruluş Tarihi Aralık 2020
Kurucu Başkan Uzm. Dr. Sevilay Sema Mert Ünver

 

Başkan Görev Süresi Sekreter Görev Süresi
Uzm. Dr. Sevilay Sema Mert Ünver 2020-Halen

 

Paylaş Paylaş