Vizyon, Misyon ve Tanımlar


VİZYON

Acil Tıp çalışanları arasında hekim sağlığı için işbirliği yapmak, işyerinde sağlıklı yaşam ile ilgili farkındalık yaratmak, tükenmişlik sendromunu azaltarak, hekimlerde ideal esnekliği artırmak ve genel yaşam kalitesini yükseltmek nihai hedefimizdir.

MİSYON

Bireysel, kurumsal, yerel, ulusal, yenilikçi ve pozitif değişimi katalize etmek, Hekim sağlığını desteklemek için değişimi etkilemenin en etkili yollarını belirlemek

Paylaş Paylaş