Tanımlar ve Mevzuat


Medya Etkinliği Nedir?

Medya etkinliği, Çalışma Grupları ve Komisyonların faaliyet alanları içerisinde tanımlanmış konularda kendilerine amaç olarak belirledikleri sonuçlara ulaşmak için kullanılan ve TATD Medya Komisyonu Uygulama Usul ve Esasları Yönergesine tabii her türlü internet sitesi, sosyal medya hesabı ve online görseller ile yazılı, sesli, görüntülü medya iletişim deklarasyonlarını tanımlar. (TATD Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi (v10 – 25.01.21) Madde 4d)

TATD bünyesindeki tüm yapı ve kişilerin TATD adına yaptıkları tüm Medya Etkinlikleri için Medya Komisyonu ile beraber çalışması gereklidir.

Çalışma Grupları Medya Komisyonu ile Nasıl Çalışır?

TATD Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi (v10 – 25.01.21) Altıncı Bölüm Çalışma Grupları ve Medya Komisyonu iletişimize ayrılmıştır:

Altıncı Bölüm: Medya

MADDE 43. ÇG’ler MADDE 4.8’nin d. bendinde tanımlanan Medya Etkinliklerini, Medya Komisyonu denetiminde, aşağıdaki usul ve esaslara uyarak planlar, yürütür, tanıtır, gerçekleştirir, raporlar ve arşivler.

MADDE 44. ÇG’ler, her türlü medya hizmet sağlayıcılarını, Medya komisyonuna yaptıkları başvuru sonrasında TATD-YK onayı ile, tüm mali ve editoryal hakları TATD’ne ait olacak şekilde kurarlar.

MADDE 45. ÇG’lere ait internet sitesi, sosyal medya, e-posta ve diğer iletişim araçlarının takipleri ÇG Medya Sorumlusuna aittir. ÇG’lerin Medya Sorumlusu, Medya komisyonu tarafından kurulan ortak platformda medya etkinliklerini yürütür. Bu ortak platformda her ÇG’den bir kişi yer almalıdır. İnternet sitesi, sosyal medya, e-posta ve diğer iletişim araçları ile yapılacak her bir paylaşım ÇG Medya Sorumlusu tarafından Medya komisyonu onayına sunulur. Standart hazırlanan ve tekrarlayan içerikler için tek sefer onay alınması yeterlidir.

MADDE 46. Her türlü etkinliklerin tanıtımı; ÇG Başkanı, ÇG Medya sorumlusu, TATD Medya Komisyonu ile ortak planlanır ve yapılır.

  1. ÇG’ larının düzenlediği etkinliklerin duyuruları için Etkinlik Planı ve Tanıtım dosyasının 1 ay öncesinden Medya komisyonuna gönderilmesi gereklidir.
  2. Medya Komisyonu onayından geçen etkinliğe ait her türlü tanıtım materyalleri, TATD ve ÇG’ larına ait resmi internet sitesi, sosyal medya, e-posta ve diğer iletişim araçlarından bir takvim içinde düzenli olarak paylaşılır ve tanıtılır.
  3. Etkinlik tarihine kadar üyelerle 3 (üç) duyuru ve hatırlatma paylaşılır. Etkinlik tanıtımındaki duyurulabilirliği ve sanal etkileşimi arttırmak için TATD ve ÇG’ larına ait internet sitesi, sosyal medya, e-posta ve diğer iletişim araçlarından tüm tanıtım materyalleri eş zamanlı olarak paylaşılır.
  4. Etkinliğin yapıldığı günlerde tanıtım için etkinlik koordinatörü ve TATD Medya komisyonu tarafından paylaşımına onay verilen fotoğraf ve videolar üyelerle eş zamanlı paylaşılır.
  5. Tekrarlayan etkinlikler sonrasında etkinliğin tanıtımı için etkinlikte görev alan eğitmen bilgileri (isimleri, kurumları vb.) katılımcı sayısı ve katılan klinik sayısı bilgileri Etkinlik Raporuna eklenerek Medya komisyonuna da bildirilir ve etkinliğin tanıtımına sonrasında da devam edilir.

MADDE 47. ÇG’ler her yeni medya paylaşım alanı ya da sosyal medya hesabını açarken Medya komisyondan onay alırlar. Sosyal medya hesaplarının takibi ÇG’lerin medya sorumlusu tarafından Medya komisyonu ile koordineli bir şekilde yapılır.

MADDE 48. TATD Kurumsal Kimliğinin korunması amacıyla her türlü yazılı ve görsel materyal TATD-YK adına bu görevi yürüten Medya komisyonu tarafından onaylanmadan yayınlanamaz. Sosyal medya paylaşımları, görüş bildirme, gazete haberi verme, ünvan kullanma ve hazırlanacak her türlü tanıtım materyallerin yayınlanması Medya komisyonu denetimindedir. Medya komisyonu ÇG’lere her türlü etkinliği için tanıtım materyali oluşturmak için destek sağlar. ÇG’ler tarafından hazırlanan tanıtım materyallerinin standart olması (TATD logosu, ÇG logosu, Tarih, Yer vb.) amacıyla Medya komisyonundan onay alması gereklidir.

MADDE 49. Medya Komisyonu ile yürütülen faaliyetleri içeren her türlü yazışma, döküman ve her türlü internet ve sosyal medya adreslerine ait şifreler ilgili ÇG’nin dernek elektronik arşiv klasöründe yer alan Medya klasöründe saklanır ve arşivlenir.

Paylaş Paylaş