Amaç ve Hedefler


Medya Komisyonun amaç ve hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

  • TATD’nin misyon, vizyon ve amaçlarını geniş kitlelere duyurmak,
  • TATD’yi kamuoyuna tanıtmak,
  • TATD’nin toplam kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Kamuoyunun ilgisini çekmek amacı ile TATD’yi tanıtan etkinlikler düzenlemek, broşür, afiş vb. yazılı,  basılı materyal geliştirmek,
  • Üyeler arası iletişimi sağlamak,
  • TATD üyelerinin bireysel gelişimlerine destek sağlamak, üyeler arası ortak bakış açısı kazandırmak, üyeler arası iletişimi, dayanışmayı arttırmak amacıyla eğitim dizileri, gezi, yarışma, turnuva vb. organizasyonlar düzenlemek.
  • TATD komisyonlarının yaptığı çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında ve etkinliklerinde görev almak.

Paylaş Paylaş