Amaç ve Görevler


Amaç ve Hedefler

Acil tıp çalışanlarında hukuk okur yazarlığının artırılmasını sağlamak, medikal malpraktis ile ilgili farkındalığı artırmak ve eğitimlerle önleyici bilgi ve uygulama birikimini sağlamak.

 

Görevler

  • Seminer, konferans, kurs ve benzeri eğitimler düzenlemek; bilgilendirici yayınlar ve raporlar yayımlamak; internet, web sayfası ve benzeri mecralarda eğitim vermek.
  • Acil Tıp uzmanlığı ile ilgili tıbbi uygulamalarda etik değerleri tanıtmak. yaygınlaştırmak; etik ile ilgili görüş ve düşüncelerin bilgisel temele oturmasını sağlamak; felsefe, hukuk ve insan bilimleri gibi disiplinlerle ve diğer sağlık uğraşları ile işbirliği sağlamak, etik sorunlar konusunda işbirliği ortamı yaratmak.
  • Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinin mesleki yayın, araştırma ve etkinlikleri hakkında bilimsel, etik ve nesnel ölçütler ışığında görüş belirtmek.

Paylaş Paylaş