Vizyon, Misyon ve Tanımlar


Vizyon

Çocuk hastaların acil tıbbi bakımında mükemmeliyeti yakalamak.

Misyon

Çocuk hastaların acil sağlık hizmetlerinde görev alan ulusal ve uluslararası ilgili tüm hekimler ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak, acil tıp ile ilgili konularda (klinik, eğitim, yönetim, kılavuzlar vs) bilgi paylaşımı yapmak, sürekli mesleki eğitimler düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve çocuk acil tıbbın geleceği için üst otoritelere önerilerde bulunmak.

Tanımlar

Çocuk

Yenidoğandan 18 yaşa kadar olan kişiyi tanımlar. 12-18 yaş arasındaki çocukların yetişkinlerle birçok benzerliği vardır. 16-18 yaş arası çocuklar çoğunlukla yetişkin olarak kabul edilir, ancak bu yaş grubundakiler savunmasız olabilirler.

Acil Servis

Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan, hastaların hastalık veya yaralanma ile randevusuz olarak gelebileceği ve bir ekip tarafından görülebileceği acil bakım için ayrılmış bir alan anlamına gelir.

Çocuk Acil Tıp

Akut olarak hastalanan veya yaralanan çocukların tanı, tedavi ve yönlendirilmesinde hızlı ve etkin yaklaşımlar gösterebilmek için gereken bilgi ve beceri setini içeren tıpta uzmanlık alanıdır. Çocuk acil bakımı hem çocuk hem de acil tıp uzmanlığı eğitiminde elde edilen bilgi ve beceri dizisini içerir.

Paylaş Paylaş