Derneğimiz


Misyonumuz

Türkiye’de, Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda – acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu – projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmaktır.

Vizyonumuz

Acil Tıp Sisteminin tüm Türkiye’de gelişmesini sağlayarak dünyada önder ve örnek kuruluş olmaktır.

Kuruluş Amaçları

 • Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bunları en yüksek seviyeye çıkarmak.
 • Acil hekimlerini, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimine teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 • Acil sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yönlerini değerlendirmek,
 • Halkı acil tıp hizmetleri konusunda bilinçlendirmek (poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, televizyon vs.),
 • Acil tıp ile ilgili yapılacak temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek,
 • Acil hekimlerinin hem kamuda hem de özel olarak çalışabilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin hem akademik kuruluşlarda hem de bilimsel/tıbbi kuruluşlarda temsil edilmelerini teşvik etmek,
 • Acil hekimlerinin, hastane öncesi acil hizmetler sisteminde ve felaket afet planlamasında lider rolü oynamalarını desteklemek,
 • Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonunun sağlanmasını teşvik etmek,
 • Acil tıp hizmetlerinde “toplam kalite” felsefesini tüm sağlık ekibine anlatılarak eğitilmelerini teşvik etmek,
 • Acil servislerde çalışan hekimlerin ve personelin tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli eğitim programlarının uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Acil hekimlerinin eğitim ve tecrübe ile kazandıkları becerileri uygulayabilecekleri ortamın sağlanmasını teşvik etmek.

Paylaş Paylaş