Üyeler


Prof. Dr. ARZU DENİZBAŞI


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, İstanbul

Prof. Dr. CEMİL KAVALCI


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Uzmanıyım.

Prof. Dr. Ersin Aksay


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimine başladım. 2003 yılında acil tıp uzmanı oldum. 2005-2009 arasında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda acil tıp uzmanı ve acil tıp doçenti, 2009 yılında ise S.B. İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniğinde Klinik Şefi olarak görev yaptım. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda göreve başladım. 2014 yılından beri aynı kurumda profesör kadrosu ile görev yapmaktayım. 2008-2011 yılları arasında Turkish Journal of Emergency Medicine dergisinde editör olarak çalıştım, halen aynı derginin editöriyel kurul üyesiyim. Türkiye Acil Tıp Derneğinde 1 dönem MSE komisyon başkanı, 4 kez yönetim kurulu üyesi, 1 kez de yönetim kurulu başkanı olarak görev aldım.

[email protected]

Prof. Dr. Hakan TOPAÇOĞLU


Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp A.D

Prof. Dr. Müge Günalp Eneyli


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adı Soyadı : Müge GÜNALP ENEYLİ Doğum Tarihi : 31.Ocak.1972 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990-1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Acil Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Uzm.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2004-2014 Yard.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2014-2016 Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 25.03.2015 Halen Görev Yaptığı Yer: İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yabancı Dil : İngilizce / Fransızca YÖKDİL : İngilizce : 90 puan (24.11.2017)

[email protected]

Prof. Dr. Ozgur KARCIOGLU


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

1969 yılında Aydın’da doğdum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olup 1994’te Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. (DEUTF) Acil Tıp AD Araştırma Görevliliğine başladım. 1998’de ‘Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2 Monitörizasyonunun Rolü’ konulu uzmanlık tezi ile Acil Tıp Uzmanı oldum. Ekim 2004’te DEÜTF Acil Tıp AD’da Doçent unvanı aldım. 2005 Nisan-2007 Eylül arasında aynı anabilim dalında başkanlık görevinde bulundum. 2007’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği eğitim direktörü olarak görev aldım. Ocak 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak çalıştım. 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Profesör ünvanı aldım. Eylül 2007-2009 arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Acil Tıp Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, American College of Emergency Physicians (ACEP), European Society of Emergency Medicine üyesiyim. 2014 yılında kurucusu olduğum Toplumsal Afet Derneği’nin Başkanlığını yürütüyorum. TATD bünyesinde Kritik bakım, Toksikoloji, Travma ve Resüsitasyon çalışma gruplarında aktif üyeyim. 2017 yılında “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey” (FEMAT) üyeliği ödülü aldım. 2012 ve 2016 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (BLS ve ACLS) Eğitici Eğitimi Sertifikası aldım. Bu süreç içinde DEUTF Acil Tıp akademik yapısı içinde yürütülen ve tamamlanan 36, diğer bir üniversitede 1 uzmanlık tez çalışmasında tez danışmanı olarak görev yaptım. Acil tıp ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde 161, ulusal hakemli dergilerde 73 bilimsel yazı ve makalem, editörlük yaptığım 2 çeviri, 13 özgün kitap ve 69 kitap bölümüm (ikisi İngilizce) yayınlandı. InTechOpen Uluslararası Basımevi bünyesinde editörlüğünü yaptığım ‘Trauma Surgery’ ve “Poisoning in the Modern World”, “Cardiac Diseases and Interventions in 21st Century” ve “Emergency Medicine and Trauma” başlıklı orijinal İngilizce kitaplar 2018 ve 2019’da basılmıştır. Türkçe tek yazarlı ilk orijinal kitap olarak ‘Göğüs Acilleri’ de 2019’da basılmıştır. 2020’de COVID-19 pandemisi ile ilgili Türkçede ilk özgün yapıtlar olan 'COVID-19 Modern Veba ve Dünyamız' ve 'Sağlık Profesyonelleri için Covid-19 Tanı ve Tedavisi' başlıklı kitaplarım da Nisan 2020’de yayınlanmıştır. “Tüm Yönleriyle Ağrı - Ağrı Sendromlarına Yaklaşım ve Acilde Analjezi İlkeleri” başlıklı kitabım Mayıs 2020’de, ‘Acil Tıpta Karın Ağrısına Yaklaşım’ ve ‘Kardiyovasküler Aciller: Tanı ve Tedavi’ ve ‘Üst-alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis’, ‘Acilde ve birinci basamakta kas-iskelet sistemi ağrılarına yaklaşım’ ve ‘Şok ve Kanamalı Hastaya Yaklaşım: Tanı ve tedavi’, ‘İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği’, “COVID-19 tanı ve tedavisi: ‘Pandemiler çağında sağ kalma’ Sağlık profesyonelleri ve halk için güncelleştirilmiş versiyon” ve “COVID-19 Tedavisi: İlaçlar ve aşılar” başlıklı kitaplarım da 2021’de yayınlanmıştır. 2021’de Bentham Science Publishers tarafından İngilizce iki orijinal kitabım; "Demystifying COVID-19: Understanding the disease, Its Diagnosis and Treatment” ve “Cardiac care and COVID-19: Perspectives in Medical Practice” yayınlanmıştır. SCI-Expanded bünyesindeki ‘Signa Vitae’ dergisinde Acil Tıp Bölüm Editörüyüm. Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bünyesinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve konferanslarda görev aldım. 2007’de İzmir’de III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde Kongre başkanlığı yaptım. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulan 116 bildiride katkım oldu. Yayınlanan makalelerime 2467 Atıf (citation) aldım (ResearchGate). DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dönem 5 ve Dönem 6 Kurulu Üyesi, Donem 5’te Acil Tıp Bloğu başkan yardımcısı, Uzmanlık Eğitimi Uygulama Komisyonunda Acil Tıp AD Sorumlusu görevlerini yürüttüm. 2009-2015 arasında Acıbadem Üniv. SHMYO Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Programının Başkanlığı görevini yürüttüm. 2015 yılından beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışmaktayım. 2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Bilirkişilik ünvanı aldım. 2021 yılında Sağlık Bakanlığınca oluşturulan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu-Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi) içinde çalışmak üzere Komisyon Üyesi olarak atandım. H index = 26 (2021) Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, FEMAT SBU İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği ORCID ID: 0000-0002-8814-6164 SCOPUS ID: 6603829476 https://scholar.google.com/citations?user=MfHgEU8AAAAJ&hl=eng https://www.researchgate.net/profile/Ozgur-Karcioglu https://publons.com/researcher/1201726/ozgur-karcioglu/

Prof. Dr. Özlem Köksal


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

She graduated from Uludag University Faculty of Medicine in 1991. She worked as a general practitioner in various health institutions between 1991-2000. After completing her specialization training at Uludag University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine between 2001-2004, she continued to work as an attending physician in the same department. Between 2006-2009, she completed her PhD in Uludag University Faculty of Medicine, Department of Physiology. She received the title of Assistant Professor in 2009, Associate Professor in 2012, and Professor in 2020. She is still working as a faculty member in Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine. Her areas of interest are; postgraduate education, Toxicology, Electrocardiography, Geriatric Emergency Medicine, Resuscitation, Trauma and Wellness. She is currently the Associate Editor of Anatolian Journal of Emergency Medicine and a member of the Emergency Medicine Qualification Board Accreditation Commission.

[email protected]

Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu


T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Türkiye Acil Tıp Derneği 15. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı.

[email protected]

Prof. Dr. SERKAN ŞENER


Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak.Acil Tıp AD ANKARA

Prof. Dr. Serkan Yılmaz


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Prof. Dr. Yıldıray Çete


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Ali AYGÜN


Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp anabilim Dalı (2011-2015) Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2015-2017) Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı (2017-..)

Doç. Dr. BAŞAK BAYRAM


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Balçova İZMİR

Doç. Dr. Buğra İLHAN


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bülent Erbil


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Canan Akman


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ÇANAKKALE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ihtisas (2006-2011) İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp AD (Şubat 2012-2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Doç. Dr. Ali Gür


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. İbrahim Çaltekin


Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastamesi

Doç. Dr. Emine KADIOĞLU


Konya Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Fevzi YILMAZ


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ANTALYA

Doç. Dr. FEVZİ YILMAZ, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ANTALYA

Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Bilkent Yolu 3.Km Bilkent

Doç. Dr. HASAN İDİL


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamamladıktan sonra eğitim öğretim hayatıma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ettim (2002). Asistanlık sürecimi İzmir Atatürk EA Hastanesi'nde tamamlayarak Acil Tıp Uzmanı oldum (2013). Mecburi hizmet dönemi sonrasında İzmir Tepecik EA Hastanesi'nde görev almaya başladım (2015). Aynı kurumda 2021 yılında doçent ünvanı almaya hak kazandım ve gönül verdiğim alanda çalışmaya devam ediyorum..

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR


Düzce Üniversitesi

1987 yılı Muş doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Tıp lisans eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, tıpta uzmanlık ihtisasını ise Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamlayarak, 2016 yılında Acil Tıp Uzmanı unvanı aldı. Samsun ve Sinop illerinde yürütülen uzmanlık görevlerinin ardından, 2019 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Murat Yeşilaras


S.B.Ü. İzmir Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

.

Doç. Dr. Mustafa Emin Çanakçı


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2009 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda başladığım uzmanlık eğitimimi 2016 yılında tamamladım. 2017-2019 yıllarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştım. Aralık 2019'dan beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.

Doç. Dr. Önder LİMON


İEÜ Medical Point Hastanesi İZMİR

2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Ana bilim dalında 2009 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medicalpark İzmir Hastanesinde çalıştı. 2017 yılında doçent ünvanını aldı. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Onur KARAKAYALI


Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği

2001-2007-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2012-Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Ankara Atatürk EAH-Acil Tıp Asistanlığı 2012-2020-SBÜ Kocaeli Derince EAH-Uzm.Dr 2020-......-Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi- Doç.Dr. İlgi alanları:Afet tıbbı,Ultrasonografi.

[email protected]

Doç. Dr. Özcan Yavaşi


RTEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

[email protected]

Doç. Dr. Özge Duman Atilla


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Sarper Yilmaz


Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

İstanbul Kartal'da bir Acil Tıp Uzmanı, Yeditepe Üniversitesi’nde acil ve afet yönetiminde yüksek lisans öğrencisi, SBÜ Eczacılıkta İlk ve Acil Yardım eğitmeni, Nicel çalışmalara misafir, Nitel çalışmalara takıntısı olan amatör bir araştırmacı. S.B.Ü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/ Acil Tıp Kliniği, Kartal, İstanbul, TURKİYE, [email protected], ORCID ID: 0000-0001-8166-659X , @SarperYilmazMD

Doç. Dr. Selen Acehan


Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Sercan Yalçınlı


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2005 mezunuyum. Acil Tıp uzmanlık eğitimimi 2013 yılında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladım. Halen Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. Acil Ultrasonografi, Geriatrik Acil Tıp, Acil Tıp Eğitimi ilgi alanlarım.

Doç. Dr. Serpil YAYLACI


Acıbadem Hastanesi Maslak İSTANBUL

Doç. Dr. Seyran BOZKURT BABUŞ


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MERSİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında çalışmakta

Doç. Dr. TURGAY YILMAZ KILIÇ


TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Vahide Aslıhan DURAK


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yasemin YILMAZ AYDIN


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ANKARA

Doç. Dr. Yunus Emre Özlüer


Adnan Menderes Üniversitesi Acil Servis

2018 yılından beri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Cankut Tatlıparmak


Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi-2012 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2018

Dr. Öğr. Üyesi Cem ŞİMŞEK


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS ATAŞEHİR

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil YASAK


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Tuba Savrun


Ordu Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acili beni ben yaptığı için, beni özgür kıldığı için seviyorum..

Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek


Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tortum


Atatürk üniversitesi acil tıp anabilim dalı

Dr. Öğr. Üyesi Demet ARI


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Taner Şahin


Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Kayseri Tıp Fakültesi-Kayseri Şehir Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Oya AKPINAR ORUÇ


Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Dr. Öğr. Üyesi RAHİME ŞAHİN TURAN


Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre BÜLBÜL


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Acil Tıp Sevdalısı

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KADI


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Gönüllüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ekiz


Giresun Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Melih İmamoğlu


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2010 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2011 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Acil Tıp uzmanlık eğitimine başlamış ve 2015 yılında uzmanlığını almıştır. 2015-2016 yılları arasında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde, 2016-2020 yılları arasında Rize Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2020'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Melis EFEOĞLU SAÇAK


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Acil Tıp ihtisaslıyım. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışmaktayım.

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Metin YADİGAROĞLU


Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Mevlana Gül


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr Öğr Üyesi Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ferudun ÇELİKMEN


Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde halen çalışmaya devam ediyorum 2024

Dr. Öğr. Üyesi NEŞE NUR USER


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GENÇ


Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Gaziantep'te 1981 yılında doğdum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2006 yılında mezun oldum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından 2012 yılında uzmanlığımı aldım. Bayburt Devlet Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaptım. Öğretim Görevlisi olarak 2016 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında görev yapmaya başladım. Doktor Öğretim Üyesi olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında görev yapmaktayım. Resüsitasyon, Ultrasonografi kullanımı ve Travma ilgi duyduğum alanlardır.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÜLKER


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Burak Oğuz


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

.

Öğr. Gör. Dr. Ayça Koca


Ankara university school of medicine

Öğr. Gör. Dr. Süleyman İBZE


Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Akdeniz Üni. Tıp Fakültesinden 2014'te mezun oldum. 2015'te Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD'nda asistanlığa başladım. 2019-2022 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak görev yaptım. 2022 eylül ayından itibaren Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktayım.

[email protected]

Başasistan Uzman Dr. Deniz Kılıç


Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Başasistan Uzman Dr. Yeşim Eyler


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

Uzm. Dr. adem köksal


sağlık bakanlığı ordu üniversitesi eğitim araştırma hastanesi

Uzm. Dr. AHMET NACİ KOCA


ADANA ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. Ahmet UYANIK


Konya Meram Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği KONYA

Uzm. Dr. Aslı Bahar UÇAR


İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Uzmanı

Uzm. Dr. Aslı Türkmen Demir


Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi

Uzm. Dr. Ayşenur GÜR


Etimegut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi

2014 Hacettepe Tıp mezunuyum. 2022’de Hacettepe’de ihtisasımı tamamlayarak “Acil Tıp Uzmanı” oldum. Şuan aktif olarak Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesinde çalışmaktayım.

Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı


SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

1984 yılı Hakkari doğumluyum. İlk ve ortaöğretim sürecimi Mersin'de tamamladım. İçel Anadolu Lisesi mezunuyum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldum. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde ihtisasımı 2013 yılında tamamladım ve DHY kapsamında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl çalıştıktan sonra 2017-2020 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştım. Şu an halen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktayım.

[email protected]

Uzm. Dr. BERKAN DEMİRCİ


AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014 mezunuyum. Niğde Çiftlik Devlet Hastanesinde 2015-2016 yıllarında Pratisyen Tabip olarak görev yaptım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında 2016-2021 yılları arasında Acil Tıp Uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2021 yılından beri Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

Uzm. Dr. Betül Şenel


Darıca Farabi eğitim ve araştırma hastanesi

Uzm. Dr. ÇAĞATAY NUHOĞLU


Şişli Etfal Eğitim ve Araştırması

2007 Ankara Fen Lisesi 2013 İstanbul Tıp Fakültesi 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim. ve Res. Hastane Acil Tıp Uzmanlığı

Uzm. Dr. Cemile Bozdemir


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Çiğdem ORHAN


Beylikdüzü Devlet Hastanesi

….

Uzm. Dr. Demet DEVRİMSEL DOĞAN


Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

Havayolu, travma, usg #foamed

Uzm. Dr. DİLŞAT ÖZCAN


ankara özel güven hastanesı

Uzm. Dr. Ali Göksu


Gebze Fatih Devlet Hastanesi

Kampı, doğayı seven, iki canavar babası, sporun her türlüsüne meraklı, Bağcılar-Bakırköy-FSM ortak yapımı bir acilci. Şu an Gebze Fatih DH'de yaşam sevincini korumaya çalışıyor.

Uzm. Dr. Uğur Bilgay Kaya


Ankara Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. ömer çifçi


Omü acil Tıp

Uzm. Dr. Emine SARCAN


Ankara Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. EMİNE MUNİSE BAYSAL EMİROĞLU


Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Cihan Can


Mut devlet hastanesi

Uzm. Dr. Ece Yılmaz


Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. gözde canan yavaş


kuşadası devlet hastanesi

05.05.1988 yılında İzmir’de doğdum. İlköğretimini İzmir Mavişehir İlköğretim okulunda tamamladım. Lise öğretimini İzmir Semikler Lisesinde tamamladım. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2006 yılında başladığım tıp öğrenimini 2012 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldım. İhtisasımı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim dalında tamamlayarak 2019 yılında Acil Tıp Uzmanı oldum. T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Kuşadası Devlet Hastanesinde hekimlik görevlerinde bulundum. Halen Kuşadası Devlet Hastanesinde çalışmaktayım Evli ve 2 çocuk annesiyim.

Uzm. Dr. İsmail Tekin


Kayseri Sehir Hastanesi

Uzm. Dr. Mustafa Sivri


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. mustafa ayan


sivas numune hastanesi

Uzm. Dr. Safa Dönmez


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. RANA TOKTAŞ


Kilis Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Yusuf Kantar


Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Duygu EGE


ADÜ Acil Tıp

Uzm. Dr. Duygu FEREK EMİR


sakarya yenikent devlet hastanesi

Uzm. Dr. Ebru Ünal Akoğlu


Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra en büyük ideali olan Tıp eğitimini almak için Trakya Üniversitesi’nin yolunu tutmuştur. Büyük heyecan ile başladığı Acil tıp ihtisasını Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı heyecan ile çalışmaktadır. “Mutluluk peşinden koşulacak bir şey değildir; kendisi ortaya çıkmalıdır. Kişinin mutlu olmak için bir sebebi olmalıdır.” felsefesine inanmaktadır. En büyük tutkusu yeni yerler keşfetmektir.

[email protected]

Uzm. Dr. Ecem Deniz KIRKPANTUR


Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. Elif ÇELİKEL


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Emir ünal


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emergency Medicine, Airway, Trauma, Ultrasound,

Uzm. Dr. Özgür Emre Kısa


Tekirdağ Kapaklı Devlet Hastanesi

2017 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2022 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Emre Şancı


Kocaeli Şehir Hastanesi

..........

Uzm. Dr. ERAY ÇELİKTÜRK


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

2008-2014 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2017 Kayseri Sarız İlçe Devlet Hastanesi 2017-2021 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı 2021-2022 Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi 2022- Trakya Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı

Uzm. Dr. Esra ERSÖZ GENÇ


Balıkesir Devlet Hastanesi

Ağrı'nın çorak topraklarında doğdu, gençliğini İzmir'in çiçekli dağlarında geçirdi. BAL'lı olmanın haklı gururunu yaşadıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Mecburi hizmetin mecburi olduğu yıllarda Iğdır'da, SSK hastanelerinin SSK olmadığı yıllarda Çekirge Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Büyük heves ve umutlarla KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği'nde Asistanlığına başladı. Halen Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmakta. Afet, doğa, toksikoloji olmazsa olmazları. Evli ve bir Merdan annesi.

Uzm. Dr. Evrim Sayın


Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Eyüp KARAOĞLU


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Eyyüp Güneş


Kızıltepe Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Fadime Kara


Mustafakemalpaşa devlet hastanesi

Hacettepe üniversitesi 2014 Antalya sbü eğitim araştırma hastanesi 2021

Uzm. Dr. Faruk Danış


Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Tıbbi ilgi alanlarım; medikal simülasyon, yatak başı ultrasonografi, doğa tıbbı (wilderness medicine), çocuk acil.

[email protected]

Uzm. Dr. FİLİZ FROOHARİ DAMARSOY


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Fatma ERTÜRK YILDIRIM


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Fuat Kulaksız


Dr nafiz körez sincan devlet hastanesi

Uzm. Dr. GÜLŞAH UÇAN


Eskişehir Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Gökçe Özbay Yenice


Tepecik EAH

mezuniyet: 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi 2012 İzmir Bozyaka EAH Acil Tıp Uzmanlığı SBÜ İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği halen çalıştığı kurum

Uzm. Dr. TOLGAHAN GÜLEÇ


Şişli Memoril Hastanesi

Uzm. Dr. Hakan Coşkun


Ege Üniversitesi Hastanesi

Uzm. Dr. HALİL MUTLU


GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Mezunu 2010 Akdeniz Acil Tıp Anabilim Dalı Mezunu 2015

Uzm. Dr. HİLAL PINAR


ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ

Elbistan devlet hastanesi Acil Tıp Uzmanı

Uzm. Dr. Hande Şener Gök


S.B.Ü. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. HARUN KUNDAKCI


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TATD

Uzm. Dr. Hasan Can Güven


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimine başladım. Asistanlık eğitimine başladığımda Türkiye Acil Tıp Derneği ile tanıştım. Düzenlemiş olduğu çeşitli kurs, sempozyum ve kongrelere katıldım. 2022 yılında acil tıp uzmanı oldum. Şu anda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil tıp uzmanı olarak çalışmaktayım. Tıp fakültesi eğitimimle eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünü bitirdim.

Uzm. Dr. Hikmet Şencanlar Çetiner


29 Mayıs Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. hilmi kaya


şırnak devlet hastanesi

Uzm. Dr. Emir İhsan Kam


RTA EĞİTİM VE SAĞLIK

Uzm. Dr. ILGIM SEVAL KURT ER


ASELSAN

Uzm. Dr. ilker şallı


Tepecik EAH

Acil tıbba tıp fakültesi 2. sınıftan beri sevdalı. İzmirli.

Uzm. Dr. İlter Ağaçkıran


Çorum Erol Olçok EAH

Uzm. Dr. KAMURAN ÇELİK


UZ.DR.KAMURAN ÇELİK MUAYENEHANESİ

1986 yılında Tokat’ta doğan Dr. Kamuran ÇELİK ilk ve ortaöğrenimini Manisa, Bursa ve Uşak’ta tamamlamıştır.2005 yılında U.Ş.A.K Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuştur. Tıp fakültesi eğitimini 2005-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmete başlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp alanında ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beylikdüzü Yerleşkesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak Acil Servis idari sorumluluğu görevini üstlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitimlerini tamamladı. 2018 Mart ayı itibariyle kendi kliniğinde hastalarına ulaşmaktadır. Ayrıca Faruk Saraç Meslek Yüksekokulunda İlk ve acil yardım bölümünde yükseköğretim düzeyinde ders vermektedir.

Uzm. Dr. KENAN YILMAZ


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. Nurullah Çorakyer


Hitit erol olcok eğitim ve araştırma hastanesi

Uzm. Dr. KUBİLAY VURAL


ORDU DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS

adrenalin tutkulu

Uzm. Dr. MEDİNE ÜNAL


ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

2010 Gazi Tıp

Uzm. Dr. Mehmet Özbulat


İstanbul eğitim araştırma hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet Birkan Korgan


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. MEHMET SEYFETTİN SARIBAŞ


Girne Asker Hastanesi

Toksikoloji ve Ultrasonografi'ye tutkun Acil Tıp Uzmanı

Uzm. Dr. Mesut Gürbüz


Kilis Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi

Work, work, work...

Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz


Çarşamba Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Muhammet Selim CELEP


Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. Muharrem DOĞAN


İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS

Uzm. Dr. Mümin Murat YAZICI


Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Kuzey’in “Acil Tıp Uzman”larından. Acil’de travma ve kritik hasta sever. Felsefesi “acil değilse taburcu”. Spor sever, amatör çizer.

Uzm. Dr. Murat Çetin


Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

Acil Tıp Uzmanı

[email protected]

Uzm. Dr. MUSTAFA ALPASLAN


NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

1987 Kayseri doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Orta düzeyde ingilizce bilmekteyim. Üniversite ve çalıştığım kurumlar aşağıda verilmiştir. 2005-2011 Karadeniz Teknik Üniversitesi 2011-2012 Sivas Numune Hastanesi 2012-2016 KAyseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2018-Bingöl Devlet Hastanesi 2018-...Nevşehir Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Mustafa ULUSOY


İZMİR ŞEHİR HASTANESİ

Emergency is life, the rest is detail

Uzm. Dr. Nazife Didem Hanoğlu Ulus


Balıkesir Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. NEBAHAT CAN


ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Uzm. Dr. Neşe Demirhan


Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Lüleburgaz devlet hastanesi

Uzm. Dr. Nurseli BAYRAM


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

.

Uzm. Dr. Nurullah İshak IŞIK


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Ömer Yusuf Erdurmuş


Ordu Devlet Hastanesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı'ndan Acil Tıp Uzmanlığını almış bir ATU.Travma ve spor travmalarına özel ilgisi olup acilci.net'te spor travmalarına yaklaşım yazı dizisine katkı sağlamaktadır. Ordu Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Uzm. Dr. özgecan görman


Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde acil tıp ihtisasını bitirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uzman olarak çalışmakta.

Uzm. Dr. Özgür Çevrim


Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. mehmet ragıp aktemur


erciş şehit rıdvan çelik devlet hastanesi

Uzm. Dr. Rana TOKTAŞ


Kilis Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doğum tarihi=30 Kasım 1979 doğum yeri= Balıkesir /Edremit Anne adı=hanife Baba adı =ibrahim Uyruk=tc

Uzm. Dr. safiye terzi


Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

Uzm. Dr. FATİH ŞAHİN


MEDİCALPARK TOKAT HASTANESİ

Uzm. Dr. SALİH KARAKOYUN


Düzce Üniversitesi Hastanesi

Kurtlukta düşeni yemek kanundur

Uzm. Dr. Şebnem Zeynep EKE KURT


Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. sedat akkan


elbistan devlet hastanesi

Uzm. Dr. Sefer ÖZGÜR


İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet Selim Özbilen


Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr.


IĞDIR DEVLET HASTANESİ

Merhabalar, ben Sercan! Gölcük doğumluyum; deprem olan. İlköğretim ve liseyi Gölcük'te tamamladıktan sonra, kökenim olan Edirne'ye üniversite için göçtüm ve pratisyen hekimlik zorunlusu, uzmanlık eğitimi dahil 12 yıl Edirne'de yaşadım. Tam bir Trakya kızanıyken; uzmanlıkta rotayı Iğdır'a çevirdim ve 1,5 yıldır Iğdır Devlet Hastane'sinde Acil Tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Yani anlayacağınız gerçek anlamda sınırlarda yaşıyorum(!). Sanırsınız doktor değil gümrük görevlisiyim; ancak işimi seviyorum. Fakültede acil tıpla tanışır tanışmaz acil tıp uzmanı olmam gerektiğini anlamıştım; bu yolda da hiç zaman kaybetmeden adım atıp bu harika camianın içine girdim. Amacım yaşatmak; yaşatmanın yanında kendime zaman da ayırabilmek. Tüm acilciler olarak çok yaşayalım, güzel yaşayalım! İyi günler dilerim.

Uzm. Dr. serdal ateş


Çorum Erol Olçok EAH

Uzm. Dr. SERKAN ŞAHİN


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı ANKARA

Acil Tıp uzmanı

Uzm. Dr. sinem dogruyol


SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr SİNEM DOĞRUYOL İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. Senem Koca


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Uzm. Dr.


Aydın Üniversitesi Florya VM Medikal Park Hastanesi

Uzm. Dr. Ulaş Yakut


MSB

Uzm. Dr. ÜMMEHAN AKBULUT YILDIZ


BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. Volkan Arslan


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Yaşar ÇATAL


Kayseri Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Yasin YILDIZ


Konya Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Evli ve bir kız babası. Medikal istatistik, veri bilimi ve bilgisayar programcılığı konularında gelişmeye çalışıyor.

Uzm. Dr. YUNUS EMRE ARIK


ŞİŞLİ HAMİDİYE EFTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. Zafer Beşer


Ankara Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

...

Asist. Dr. AHMET FIRAT UÇAR


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. abdul samet şahin


ktü acil

Asist. Dr. Abidin Bostancı


Ankara Üniversitesi Acil Tıp ABD

Asist. Dr. MUSTAFA SAİD ACAR


YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. MUSTAFA AĞAR


FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. Mustafa Akarca


FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ahmet Safa Deniz


gazi üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Ahmet Ocak


Harran üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. ahmet uzan


SBÜ MERSİN ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. ALP KAAN FURKAN KICIROĞLU


düzce üniversitesi acil tıp

Asist. Dr. Akın Şahin Barbaros


MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Ramazan melik Akkaya


Eskişehir osmangazi üniversitesi

Asist. Dr. SİNAN AKPUNAR


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. Fatih Mehmet Aksoy


Adıyaman Üniversitesi

2019 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet 2021 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 6 Ay Acil Tıp Asistanlığı 2022 Adıyaman Üniversitesi 18 Ay Acil Tıp Asistanlığı

Asist. Dr. ALİ DURMUŞ


Samsun Eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Ali Dokur


İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. ali isa aslan


adana şehir hastanesi

Asist. Dr. Muhammed Ali Topuz


Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Alper Taşkın


Mkü acil

Asist. Dr. Alperen Berat Tanç


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

1 Ocak 1999 Kayseri Develi’de doğdum. İlkokul, ortaokul, lise ve Üniversite’nin ilk 4 senesini Kayseri’de okuduktan sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde geçip son 2 yılımı da Ankara’da tamamladım. Mezun olduktan sonra 3 ay Sincan Dr Nafiz Körez devlet hastanesinde görev yaptım. Aktif olarak ise Ankara Bilkent Şehir hastanesinde Acil Tıp bölümünde Asistan olarak çalışmaktayım.

Asist. Dr. Mevlüt Alperen Yakşi


Tepecik EAH

Asist. Dr. Alper Şenol


Süleyman Demirel Üniversitesi

Asist. Dr. Alper YILDIRIM


Trabzon Kanuni EAH

Asist. Dr. Alperen Kasımhan ÜNLÜER


KTÜ Tıp Fakültesi

Marmara Tıp mezunu, KTÜ Acil ailesi üyesi

Asist. Dr. Gozel Amanova


Ege Universitesi Hastanesi

Ismim Gozel Amanova. 46 yaşındayım. Türkmenistan uyrukluyum. 2000 - Türkmen Devlet Tıp Üniversitesinden mezun oldum. Memleketimde aile hekim olarak 10 sene çalıştım. 2015 Izmire taşındım. 2021 de Tıp Uzmanlık Sınavından geçtim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak Kasımayinda görevimi başladım Mayıs ayında 2022 de istifa ettim. Tekrar Tuştan geçtim ve Acil Tıp Ege Üniversitesi Hastanesinde asistan olarak Haziran ayinda görevimi başladım. İş yerimden çok memnunum. Bekarım. 18 yaşında kızım var.

Asist. Dr. Songül Kurşun


Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 1) Istanbul il Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi Bağcılar 1 No'lu ASHI 2) Istanbul il Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi Acil Birimi -konsültan hekim 3) Istanbul il Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa 112 Komuta Kontrol Merkezi Nakil Birimi - Birim sorumlusu 4) Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi - Covid Servisi 5) KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD- Asistan Hekim KTÜ Acil TIP AD Araştırma görevlisi (2022-)

Asist. Dr. asena kaya


akdeniz üniversitesi

Asist. Dr. Kadir Aslan


Pamukkale üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. Remziye Aslı Batmaz


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Asu Özden Atasoy Ayhan


Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp

Asist. Dr. ATAKAN YÜKSEKBAŞ


İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Ayberk Gürol


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Aydan Erkek


bursa şehir hastanesi

Asist. Dr. Serdar Alp Aydın


Hacettepe Üniversitesi

Asist. Dr. ayfer iskender


yeditepe üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. Aynur Özdamar


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ayşegül Göymen


Namık kemal üniversitesi eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Ayşe Suayra Güler


Fatih sultan mehmet eah

Asist. Dr. İzgü Başbekleyen


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH

Asist. Dr. Burhan Burak Kuzucu


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Abdurrahman SOYAL


Kayseri Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Bedran Aras


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. begüm sevgi


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

.

Asist. Dr. Berkan aksel Karakaş


Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve araştırma hastanesi

Siirt Kadındoğum Hastanesi Siirt Devlet Hastanesi Siirt Çoçuk Hastanesi Siirt Eruh İlçe Hastanesi Gelibolu Devlet Hastanesi Özel Vangölü Hastanesi Özel Lokmanhekim Van Hastanesi Türk Kızılayı Ekip Doktorluğu Lokman Hekim Van Hastanesi

Asist. Dr. Emine Beyza Nur Kaynar


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Buğrahan Güldür


Mersin üniversitesi hastanesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servis

Asist. Dr. Bilal Ozan


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Bilge Tonga


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Sevilcan Seçme


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Asist. Dr. BURÇİN ERSOY


Ege Üniversitesi Hastanesi

.

Asist. Dr. BERNA TOKMAKOĞLU


ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. Ahmet Buğra Önler


Balıkesir Üniversitesi

Asist. Dr. Bayram Buğra Türkeri


pamukkale üni.

Asist. Dr. Burcu Kadıoğlu


Etlik şehir hastanesi

Lisans: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2022 Kazan devlet hastanesi pratisyen 2022-2023 Etlik şehir hastanesi acil tıp asist. Dr 2023-..

Asist. Dr. Buse Göktaş


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Eskişehir Osmangazi mezunu Eskişehir Osmangazi Üni. Acil tıp asistanı

Asist. Dr. Büşra Nur Akkaya


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Asist. Dr. Büşra ADANUR


BURSA Uludağ Üniversitesi Acil

Asist. Dr. Çağrı Kaygusuz


DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

01.04.1997 Erzurum doğumluyum. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden mezunum.

Asist. Dr. Cansu Çiçek


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Cansu Yazar


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Asist. Dr. Cem Abacı


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Cemal Yasin Duran


Hitit üniversitesi erol Olçok eğitim Araştırma hastanesi

Asist. Dr. cengizhan güleş


ege

Asist. Dr. Şefika Ceren Türe


ankara üniversitesi

Asist. Dr. CEVHER İZZET ÜZÜMCÜ


kırşehir eah ahi evran üniverstesi

Asist. Dr. İbrahim Çimen


Ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. münevver irem dalkılıç


ege üniversitesi

Asist. Dr. Damla Şerife Yastı


İstanbul Eğitim ve Arastırma Hastanesi

Asist. Dr. Deniz Bulut Öztürk


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022 Mezunuyum. 2023'te Marmara Üniversitesinde Acil Tıp Asistanlığına başladım.

14404

Asist. Dr. jiyan deniz ilgün


ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. esra deniz kalkan


TEPECİK EAH

ege üniversitesi tıp fakültesi 2021 mezunuyum. 2021 tepecik eah acil servisinde asistan olarak çalışmaya başladım

Asist. Dr. Deniz Karakaya


Süleyman Demirel üniversitesi

Asist. Dr. DERYA MENEKŞE PARLAK


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP

ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. Dilara Erişkin


Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesi

Asist. Dr. damla gülşen


kırşehir eah ahi evran üniversitesi

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. Doğuhan Bitlisli


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Asist. Dr. Arda Tuna PAKKAN


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ashraf Rakhimov


Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University

Asist. Dr. Hasan Özden


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Acil Tıp asistanıyım

Asist. Dr. AYTAÇ POLAT


BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Eda Çakar


Akdeniz üniversitesi

Asist. Dr. Elif Zinet Çolak


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. esra başbunar


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis

Asist. Dr. Fırat Okta


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Fırat Okta, 15.08.1991 de Trabzon’un Akçaabat ilçesinde öğretmen bir babanın ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Hayatının ilk üç yılını Akçaabat’ta tamamladıktan sonra, babasının tayininin çıkması üzerine, Denizli’nin Çivril ilçesinin Irgıllı kasabasına yerleşmiştir. İlköğretim hayatının ilk 5 yılını Irgıllı İlk Öğretim Okulu’nda tamamlayan Fırat Okta, ilköğretiminin sonraki 3 yılını, babasının Çivril ilçe merkezine tayini çıkması üzerine, İsmail Özcan İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimi için 2005 yılında Askeri Liselere Giriş sınavına girmiş ve sınavda başarılı olmuştur. Askeri öğrenci kabulü için sonraki aşamalar olan spor testlerinde ve sözlü mülakatta başarılı olmuş ve genel sağlık testlerinden de onay alarak askeri öğrenci olmaya hak kazanmıştır. Nihayetinde 2005 yazında Deniz Lisesi Komutanlığı Heybeliada/İstanbul öğrencisi olmuştur. Askeri lise eğitimini 2010 da tamamlayan Fırat Okta, askeri okulların işleyişi doğrultusunda Deniz Harp Okulu öğrenciliğine hak kazanmış ve 2010 eylülünde yemin ederek resmen Deniz Harp Okulu öğrencisi olmuştur. Harp okulu öğrenciliği 3.sınıfın ikinci dönem sonunda, 13.06.2013’te, istifa mecburiyetinde bırakıldığı için 8 yıllık askeri öğrenciliği ve subay olma hayali son bulmuştur. Sekiz yıl askeri öğrencilik sonrasında sivil hayatta yeni bir hayat yolu çizen Fırat Okta 2014 yılında üniversite sınavlarına girmiş ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. Başarıyla tamamladığı tıp fakültesi eğitimi sonrasında 2021 Eylül ayında Denizli Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. Denizli Devlet Hastanesi’nde acil servis hekimi olarak çalışmıştır. 2022 1. Dönem TUS’u ile Pamukkale Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Araştırma görevlisi olmaya hak kazanmış, belli bir süre çalıştıktan sonra feragat ederek Denizli Devlet Hastanesi’ne geri dönmüştür. Halen Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hekim olarak çalışmaktadır. Eğitim hayatı: • İlk Öğretim Mezuniyet: İsmail Özcan İlk Öğretim Okulu, Çivril/Denizli • Lise Mezuniyeti: Deniz Lisesi Komutanlığı, Heybeliada/İstanbul • Deniz Harp Okulu, Tuzla/İstanbul o Muharip Subaylık Eğitimi o Endüstri Mühendisliği eğitimi o Denizcilik ve Gemi Adamlığı Eğitimi • Üniversite Mezuniyet: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli Üyesi Olduğu Meslek Odası, Sendika ve Sivil Toplum Örgütleri: • Türk Tabipler Birliği, Denizli Tabip Odası • Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (HEKİMBİRLİĞİ), Denizli Şubesi • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ÇYDD Denizli Şubesi • Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tüzüğü (KUMPASDER) [Üyelik başvurum değerlendirilmektedir] Yetenek ve Hobiler: • Su sporlarından yat-yelken ve kürek kullanmayı bilmektedir. • Profesyonel triatloncudur. • Yüzme, bisiklet ve koşu sporlarında triatlon harici ayrı ayrı yarışlara da katılmıştır.

Asist. Dr. Gökhan Aksoy


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Asist. Dr. İbrahim Yılmaz


kocaeli üniversitesi tıp fakültesi

Cümhuriyet Üni Tıp Fakültesi 2012-2018 Sivas Numune Hastanesi Acil Servis 2018-2021 Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı Tabip Teğmen 2021-2022 Kocaeli Üni. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Asist. Dr. Mert Çetinkaya


GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Mustafa Oğulcan Nadar


İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2015-2021) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı (2022-2026)

Asist. Dr. Ömer Mergen


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. özgün yağmur


Kırşehir AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Sadık Adırbelli


Erzurum bölge eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. selman gümüş


balıkesir üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Elchin Shirinov


Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi

2016 Azerbaycan Tıp Üniversitesi mezunuyum , 2016-2021 yıllarında Azerbaycanda bir kaç branşta asistanlık yaptım. 2021 yılından Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Acil Tıp asistanı olarak görevliyim . :)

Asist. Dr. süleyman biçer


sivas cumhuriyet üniversitesi

Asist. Dr. TAHA YAŞAR KİRAZ


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. ZAHİT DÖNMEZ


Mehmet Akif İnan EAH

Asist. Dr. ahmet uzan


SBÜ MERSİN ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. Furkan Akpınar


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. ayşegül aygün gezer


kanuni eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Burak Küka


Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

Ümraniye EAH Acil Tıp

Asist. Dr. Emre Göbel


Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Asist. Dr. fatma sümeyye yılmaz


ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. gamze doğan


cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi

acil tıp

Asist. Dr. Habip YAVUZ


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Halil İbrahim Doru


Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Muhammed Hamdi Uyar


Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Asist. Dr. Abdulkadir Odacı


Sbü Erzurum acil

Asist. Dr. Mahir Utku Aybey


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Mehmet Emin Şahin


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Mehmet Kurtoğlu


Hacettepe Üniversitesi

Asist. Dr. Melike Saba Erdinç


Marmara Üniversitesi Pendik EAH

Asist. Dr. Muhammet Emin DOĞAN


Gaziantep Üniversitesi

Asist. Dr. Murat TAŞDEMİR


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. onur yaşar


kütahya evliya çelebi eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Orhan İnaltekin


Ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. özge şahan


adana şehir hastanesi

Asist. Dr. Tolga Er


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eah

Asist. Dr. EDA ERGÜDEN


Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. EKREM BUĞRA GÖKÇEK


Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ecem Çeliker


gazi üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Ekin Kartal


Balıkesir Üniversitesi

Asist. Dr. Ekinsu Arslan


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Elif Salman


Trakya ünv tıp fakültesi

Asist. Dr. Elif Elhakan


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. elif günhan


Bursa Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Elif Sancak Abur


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik EAH'de Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. emin hüseyin akar


aksaray eah

Asist. Dr. Emine Kübra Aktürk


Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. MUHAMMED EMİR GEREN


abant izzet baysal üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. YUSUF EMİR KUMKUMOĞLU


Hacettepe Üniversitesi

Asist. Dr. muhammed emre korkmaz


pamukkale üniversitesi

Asist. Dr. enes uzun


ankara dışkapı yıldırım beyazıt eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Enes Yıldırım


ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. ENES İLHAK DUMAN


KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. Enes Kılınç


Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis

2016 yılında deu tıp fakültesinden mezun oldum .1 sene rize de pratisyen olarak çalıştım.

Asist. Dr.


Kocaeli Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Erdal Karataş


Kocaeli üniversitesi

Asist. Dr. Erinç Avanoğlu toklu


Etlik şehir hastanesi

Asist. Dr. ESEN KARAKUŞ


ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Büşra Esen


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. ESMA DEDEBAĞI


selçuk üniversitesi tıp fakültesi acil tıp

Asist. Dr. esma bulut


yozgat bozok üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. esma buşra güzeş


ankara eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Emre Ulutaş


İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH

Asist. Dr. Ezgi nilay Şahin


sağlık bakanlığı

Asist. Dr. Ezgi Cesur


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi Acil tıp

Asist. Dr. ezgi özaksoy


eskişehir osmangazi üniversitesi

Asist. Dr. Fadime Kılınç şeker


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. FARUK MUNGAN


KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Fatih Yaprak


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Fatma BAYRAM


Kırıkkale Üniversitesi

Asist. Dr. Fatma Bostan


TRABZON KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Fatmanur Çavdaroğlu


ORDU EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

............

Asist. Dr. Fatma Nur Naneli


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Fatma Sinem Hatipoğlu


İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ

2012-2019 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2020- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Fatma Tunçel


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

.

Asist. Dr. Fırat Öztürk


Malatya eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Fatih Kemal Sorkun


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. FURKAN ÖZCAN


GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. sabri furkan bulca


pau

Asist. Dr. Furkan KARA


Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Abdullah Furkan Ortabük


Bursa yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Furkan Yakın


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

2017'de Erzurum soğuğunda ihtisasını bitirip kendini batıya mecburi hizmet adına sürüklemiş , 2020'de ilim ve bilimde dur durak olmaz deyip kendini Marmaranın soğuk sularına atmıştır. Acil Tıp aşığıdır. Asistanlık hayatına Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalında devam etmektedir.

Asist. Dr. Yusuf Semih Koçak


Kırıkkale acil

GAZIANTEP ÜNIVERSITESI

Asist. Dr. GÖKAY ÖNDER


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

01.01.1991 de Kastamonunun Taşköprü ilçesinde doğdum.Mersin fen lisesinden 2009 yılında mezun oldum.2016 yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum.2017/mart-2018/haziran tarihleri arasında pamukkale üniversitesi hastanesi kardiyoloji anabilim dalında kardiyoloji asistanlığı yaptım.21.11.2018 de pamukkale üniversitesi acil tıp anabilim dalında asistanlığa başladım.

Asist. Dr. Göknur Öztürk


Sbu.antalya eğitim araştırma hastanesi

2011-2018 YILI 9 EYLÜL TIP FAKÜLTESİ 2018-2022 SBÜ.ANTALYA EAH ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. Göksel Aydoğan


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL

Asist. Dr. gülay özfidan


diyarbakır gazi yaşargil eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Gülizar Akdağ


İnönü üniversitesi-turgut özal tıp merkezi

Asist. Dr. Gizem Şimşek


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Hayrullah Yurdakul


balıkesir üniversitesi

DEU TIP MEZUNU BAUN ACİL ASİSTANI

Asist. Dr. habibe ar


balıkesir üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. Asya Haider


Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. halil çallı


çanakkale onsekiz mart üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Halime Beyza Yüksel


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Hanım Asya Koka


Sultan Abdülhamid han eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Hasan Cemal Yüksel


Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

uludağ üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. batman eğitim ve araştırma hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. bursa şehir hastanesinde halen dr araştırma görevlisi olarak devam etmektedir.

Asist. Dr. Hatice Gündüz


Süleyman Demirel Universitesi Araştırma ve Uygulama Hastanrsi

Asist. Dr. Hayri Onay


İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Tabrız Hazıyev


Bursa Uludağ Üniversite hastanesi

Asist. Dr. Melih Can


Ümraniye EAH

Asist. Dr. Hatice Kübra Gegez


Sarıyer Hamidiye Etfal

Asist. Dr. Hüseyin Metehan Gözlükaya


Uşak eah

Asist. Dr. hüseyin çanak


kırıkkale üniverstesi tıp fakültesi

Sivas Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi 2021 mezunu Kırıkkale üniversitesi acil tıp anabilim dalında asistan

Asist. Dr. Hatice Güldal


Düzce Üniversitesi

Asist. Dr. Hüseyin Emre CAN


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2022 yılında mezun oldum. 2022 Aralık ayından beri MÜPEAH Acil Tıp Ana Bilim Dalında asistan hekim olarak çalışmaktayım.

Asist. Dr. Huzeyfe Karakaya


zonguldak bülent ecevit üniverstesitesi hastanesi

Asist. Dr. İbrahim Yıldız


Gaziantep üniversitesi acil tıp

Asist. Dr. İklima Efendiler


Gazi Üniversitesi Hastanesi

Asist. Dr. İHYA OPRUKCU


ORDU EAH

Gazi tıp mezunu Ordu Üni acil tıp asistanı

Asist. Dr. İLKAY KILIÇ


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

Akdeniz Acil

Asist. Dr. İLKSEN OKUR


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

...

Asist. Dr. İREM AYDOĞDU


ESOGÜ ACİL

Anksiyetik acil sevdalısı

Asist. Dr. Kıvanç Berkay AYDIN


Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon Kanuni EAH Acil Tıp

Asist. Dr. Kübra Tüfekçi


Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi

Asist. Dr. Kemal Serin


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

Asist. Dr. KEMAL YILDIRIM


SULTAN 2.ABDULHAMİD HAN EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Asist. Dr. Kudret Selki


Düzce üniversitesi

Düzce üniversitesi acil serviste 2021 başlangıçlı asistanlık

Asist. Dr. Muhammed Emre DİNÇEL


Bursa Şehir Hastanesi

İzmir kâtip çelebi 2019 mezunu, 2022 aralık Bursa Şehir Hastanesi acil bölümü girişli

Asist. Dr. Levent Gülbüz


Samsun eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. muhammet raşit kılıç


samsun eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. mahmut asma


çukurova tıp fakültesi

Asist. Dr. Merve Özcan


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Muhammed cihad BAYRAKER


Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi

2017 kırıkkale tıp çıkışlıyım o zamandan beri acillerdeyim ancak bundan sonra mesleğime profesyonel olarak devam etmek istiyorum

Asist. Dr. Muhammet Çağrı Duysak


Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Mücahit Yalçınkaya


Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Zeynep Aksoy


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Asist. Dr. Emir Ergenekon


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Merve Didem Koçer


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. MEHMET BAHÇECİ


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

OKUMAYI SEVER FUTBOLA BAYILIR YENİYİ ARAŞTIRIR ESKİYİ KARIŞTIRIR SOHBETİ MUHABBETİ SEVER KAHVEYE AŞIKTIR

Asist. Dr. MEHMET CAN ER


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

Asist. Dr. mehmet şirin çetin


marmara ünivesitesi

Asist. Dr. Mehmet Erkuş


Dicle üniversitesi

Asist. Dr. Seda Mehmetlioğlu


Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi

Asist. Dr. MEHMET PAŞA


ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. MELİH GÖKÇİMEN


DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH

Mezuniyet- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-2017

Asist. Dr. Melike Nur Çırçır


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. Meral ŞAHİN


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Rüveyda yılmazarslan


Sakarya eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Mert Yakut


Turgut özal tıp merkezi

Asist. Dr. Merve Demir Türkeri


Pamukkale üniversitesi

Asist. Dr. MERVE ÇOLAK


ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. MERVE KARABÖRK


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Asist. Dr. Merve Nur Metin


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Asist. Dr. Merve Topal


Ankara Şehir Hasanesi

Asist. Dr. Meryem Keçelioğlu


Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Meryem Kaçan


Rteü eah

Asist. Dr. Meryem Balcı


ordu eğitim ve araştırma hastanesi

2018 yılında ktü mezuniyet 2021 yılı ordu üniversitesi acil tıp asistanlığına giriş

Asist. Dr. oğuz mete işlek


ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Mehmet Furkan Elitok


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Murat Furkan METİN


Hitit üniversitesi

Asist. Dr. miray sırcan


dokuz eylül üniversitesi hastanesi

Trakya üniversitesi tıp fakültesi 2021 mezunu, şuan dokuz eylül üniversitesi hastanesi acil tıp anabilim dalında asistan doktor, dinlemeyi bolca dinlenmeyi sever.

Asist. Dr. MİTAT CAN ÖZTÜRK


Ankara EAH

Asist. Dr. Muhammed Koru


Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Gazi Tıp 2010-2013 İstanbul Medipol Tıp 2014-2017 Bağcılar Eah 2017-2021 Başakşehir Çam ve Sakura 2021-2022 Bağcılar Eah 2022-

Asist. Dr. meryem balcı


ordu eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Mehmet salih Batur


Gülhane eah

Asist. Dr. ümit can yürekli


Hitit üniversitesi

Asist. Dr. Muhammed Güner


Kanuni Sultan Süleyman EAH

B

Asist. Dr. Muhammet agah Ayaz


çukurova üniversitesi acil tıp abd

Asist. Dr. Muhammet Eyyüp Delibalta


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Asist. Dr. MUHAMMET ÇAKAS


BALIKESİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL TIP

Balıkesir Üniversitesi Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Mesut Kervan


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP

Doğa sporlarına, doğaya ve hayvanlara sevgili bir acil tıp gönüllüsü.

Asist. Dr. Murat Can Tahta


Pamukkale üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. Murat DOĞANAY


MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP

Asist. Dr. Murat Özdemir


Ankara Üniversitesi

Asist. Dr. Mürşit Zengin


Marmara üniversitesi Pendik eğitim araştırma hastanesi

jmmgmymuıkmıyumıumıumkuyjmuı

Asist. Dr. Mustafa Akyol


Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya sağlık bilimleri üniversitesi

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EAH ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. Mustafa Kemal Karasu


Kocaeli Şehir Hastanesi

Kocaeli Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilimdalı'nda asistan doktor

Asist. Dr. MUSTAFA ARSLAN


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Mustafa Tabibzadeh


Acibadem hastanesi

Asist. Dr. NAGEHAN DELİBOYRAZ


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ABD

2010-2017 hacettepe üniversitesi tıp fakültesi 2018-2020 bolu - mengen ilçe devlet hastanesi 2020-2020 izmir foça ilçe devlet hastanesi 2020- aydın adnan menderes üniversitesi acil tıp abd

Asist. Dr. seda nalçacı bars


sakarya eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Fahriye naz Erdil


Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Nigar Altoğ özgül


Bursa Uludağ üniversitesi

Asist. Dr. Mehmet şirin Büyükkaya


Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Nurda Öztürk


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. Oğuzhan Kestellioğlu


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Oğuzhan Abur


Marmara Üniversitesi EAH Acil Tıp

Asist. Dr. Oğuzhan Arslan


Uludağ üniversitesi tıp fakültesi acil tıp kliniği

Asist. Dr. fevzi oğuzhan temirkaynak


ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Oğuz Kağan Uludağ


Erol Olçok EAH

Asist. Dr. ÖMER ÇELİK


derince eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. ömer osman büyüksütçü


erciyes üniversitesi

Asist. Dr. Ömer Faruk Şiray


S.B.Ü GAZİ YAŞARGİL E.A.H.

Asist. Dr. Ömür Sayın


Ege üniversitesi

Asist. Dr. Onurcan Binboğa


Şişli Etfal eah

Asist. Dr. ONUR CEM BÜYÜKTAŞ


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP FAKÜLTESİ

Acil Servise gönül vermiş bir Türk Hekimi

Asist. Dr. Onur Zengin


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Obsesif

Asist. Dr. Orçun Atay


Antalya eğitim ve araştırma hastanesi

Adana doğdum. Adana Anadolu lisesinde lise eğitimi gördüm. Tıp fakültesine Çukurova üniversitesinde gittim. Erasmus ile Napoli'de 6 ay eğitim gördüm. Mecburi hizmet olarak Van'ın Çaldıran ilcesinde 2 yıl çalıştım. Antalya eğitim ve araştırma hastanesinde acil tıp asistanı olarak çalışmaktayım.

Asist. Dr. Osmancan Güneş


Hitit üniversitesi tıp fakültesi

Erol Olçok E.A.H Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Asist. Dr. Osman Mert Baş


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. OZAN ORAL


BOLU AİBÜ ACİL TIP

2020 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ekim 20'-Şubat 21' tarihleri arasında Erdek N.S. D.H da pratisyen hekim olarak görev yaptım. 2021 yılın AİBÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp kliniğinde asistan eğitimime başladım.

Asist. Dr. Özkan Gizlici


Ankara üniversitesi

Asist. Dr. ÖZLEM ESMERAY


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Pelin Bilgi


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesi

Asist. Dr. irem pınarbaş


şişli hamidiye etfal eah

Asist. Dr. ZİYA POLAT


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP

Asist. Dr. Rabia Güzel


Akdeniz üniversitesi

Asist. Dr. Rabia Kader Kömürcü Öztürk


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Rafet Fatih Aydoğan


dışkapı eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. RAMİS MADEN


TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. RAZİYE RABİA ÖZDEMİR


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Recep Reçber


Çanakkale 18 mart tıp fakültesi

Asist. Dr. Rümeysa Martlı


ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Ramazan Bakar


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mütf ED

Asist. Dr. RUTKAY REYHANİOĞLU


Ege Üniversitesi

Asist. Dr. Sümeyya İrem Keleş


Gazi Üniversitesi

Asist. Dr. Mert Şahin


Dışkapı yıldırım Beyazıt eah

Asist. Dr. SAMED Bulut


BEÜ TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. Samet Dağ


Ankara eah

Asist. Dr. SEÇİL CANSU ALKAN


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(2009-2016) GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(2022- )

Asist. Dr. Seda Aslan


Fırat üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. Hüseyin Selvi


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Sema Kaya


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. semih taşkınlar


balıkesir üniversitesi

Asist. Dr. semi telli


Ege üniversitesi

Asist. Dr. semra ercoşkun


bursa şehir hastanesi

Asist. Dr. Sena Betül SARI AKSOY


Gazi Üniversitesi

Asist. Dr. SENA ÖZGE ASLAN


marmara üniversitesi acil tıp

Asist. Dr. Şeniz Metin


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Abd

Asist. Dr. Sabiha Seval Şentürk


muğla eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Sercan Çınar


Cumhuriyet üniversitesi

Cumhuriyet üniversitesi acil tıp anabilim dalı

Asist. Dr. Sergen yılmazarslan


Sakarya eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Serhat Abasiyün


İnönü üniversitesi Turgut Özal tıp merkezi

Asist. Dr. serhat ülgüt


SBÜ Gazi Yaşargil EAH

Asist. Dr. şerife güngör


Kocaeli üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi

..............

Asist. Dr. ŞERİFE BÜŞRA UYSAL


ANKARA DIŞKAPI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Sevde Nur Yılmaz


İstanbul eğitim araştırma hastanesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi 2015 mezunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezunu İstanbul eğitim araştırma hastanesi Acil Tıp 1. Yıl asistanı

Asist. Dr. Şeyda Nur Aslan


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

2015-2021 Gazi Üni. Tıp Fak. 2023 26 Ocak Aşh acil tıp kliniğine başlangıç

Asist. Dr. Şeyma Işık


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Sezer Avcı


Derince eğitim araştırma hastanesi

2020 Ege üniversitesi mezunuyum. Derince eğitim araştırma hastanesi acil servisinde 1.5 yıllık asistan doktorum.

Asist. Dr. Seher Can


Çukurova üniversitesi tıp fakültesi hastanesi

Asist. Dr. Sinem Demir


Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Sümeyra Turğut


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD, Turgut Özal Tıp Merkezi

Asist. Dr. SİNEM METE


Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Songül Kurşun


KTÜ

Asist. Dr. SENA TOPRAK


Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Şule Oktay


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. SÜLEYMAN ATAY


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bucak doğumlu. 2012 Mehmet cadıl Anadolu öğretmen lisesi mezunu. 2018 ege tıp mezunu. Bucak DH acil servisinde dhy tamamladı. Antalya eah acil tıp kliniğinde asistan hekim

Asist. Dr. Sümeyye Telis


Marmara Üniversitesi

acil asist

Asist. Dr. Suzan Çelebioğlu


İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Tansu Gökçe Öztürk


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. NURBANU TAFLAN


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi

Asist. Dr. Taner Küçücük


Pamukkale üniversitesi

Asist. Dr. Tarık Başlı


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. İlayda Taş


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Tuba nur Vural


Pamukkale üniversitesi

2020 Akdeniz mezunu Pamukkale Üniversitesinde Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Kübra Altınışık


Kanuni EAH

Asist. Dr. Kübra Altınışık


Kanuni EAH

Asist. Dr. Tugay Karaoğlan


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Çok Acil Tıp

Asist. Dr. Turancan Odabaşı


Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ümmü öksüz


Erol Olçok EAH

Asist. Dr. Uğur Demir


ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Ulaş canberk Gazey


Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Asist. Dr. SEMA BELEK


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Asist. Dr. VEYSEL BULAN


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

elazığ doğumluyum.fırat üniversitesi tıp fakültesi 2018 mezunuyum. mezuniyet sonrası bingöl devlet hastanesinde dhy'mi tamamladıktan sonra fırat üniversitesi tıp fakültesi acil tıp anabilim dalında başladığım uzmanlık eğitimime inönü üniversitesi acil tıp anabilim dalında devam etmekteyim.

Asist. Dr. Volkan Gün


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Elif yaren Kurul


Ordu üniversite

Asist. Dr. Elif Yaren KURUL


Ordu üniversite

Asist. Dr. Yaşar Ural


Süleyman Demirel üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Yasin Haydar Yartaşı


Düzce Üniversitesi Hastanesi

Düzce Tıp Acil Tıp A.B.D

Asist. Dr. Yavuz Fatih YAVUZ


Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2018'de mezuniyetten sonra Şırnak Silopi DH 'de 2.5 yıl çalışarak vaka ve hasta yönetimi konusunda beceri kazandım. Pandemi yönetimi, askeri hekimlik, koruyucu hekimlik, evde bakım hastaları üzerinde beceri kazandıktan sonra, Antalya EAH'da asistanlık eğitimi almak üzere 2021 yılında eğitime başladım.

Asist. Dr. Yusuf burak Aydoğmuş


Afsü

Asist. Dr. yusuf burak kalafat


Ordu üniversitesi

Asist. Dr. yusuf burak kalafat


Ordu üniversitesi

Asist. Dr. YUNUS EMRE ÇAYIR


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ayşe Yenipazar


Şişli Etfal

Asist. Dr. Yiğit Mert Pelitli


Marmara Üniversitesi

Asist. Dr. Yusuf Uluocak


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. YUNUS YATMAZ


ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Mehmet Yurdakul


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

............

Asist. Dr. Yusuf mesut Gökcen


Ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Yusuf Salih Küçük


Kütahya Saülık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Yusuf TURAN


Marmara Üniversitesi Pendik EAH

Asist. Dr. ayşe zeynep inan


marmara üniversitesi pendik eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. zeynep gül ekli


ege üniversitesi

Ege acil asistan dr

Pratisyen Hekim AHMET SERDAR UZUN


HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

Pratisyen Hekim Muhammed Mehdi Aras


Iğdır devlet hastanesi

Pratisyen Hekim Eylül Sayici


Demirköy Devlet Hastanesi Acil Servis

Pratisyen Hekim FATİH KARA


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pratisyen Hekim Furkan Ergün


Güroymak Devlet Hastanesi

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Araştırma Görevlisi

Pratisyen Hekim İsa Melih Yıldıran


denizli özel sağlık hastanesi

Pratisyen Hekim Merve Dilara imseytoglu


Derince devlet hastanesi

Aslıhan Şahin


Gazi üniversitesi hastanesi

ESRA EKİCİ ERDEM


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 2018 mezunuyum.2018 Ankara Numune EAH da göreve başlamış olup asistanlık sürecimin 3.yılındayım

İlhan KORKMAZ


Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SİVAS

aydeniz ünver


bahçeşehir üniversitesi paramedik bölümü öğrencisi

Eda Demirhan


112

Fatih Mehmet Dişli


Ləman Məmmədova


Ganja İnternational Hospital.Synergy Group

TANER EKİNCİ


DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS

Paylaş Paylaş