Üyeler


Prof. Dr. ARZU DENİZBAŞI


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, İstanbul

Prof. Dr. CEMİL KAVALCI


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Uzmanıyım.

Prof. Dr. Ersin Aksay


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimine başladım. 2003 yılında acil tıp uzmanı oldum. 2005-2009 arasında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda acil tıp uzmanı ve acil tıp doçenti, 2009 yılında ise S.B. İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniğinde Klinik Şefi olarak görev yaptım. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda göreve başladım. 2014 yılından beri aynı kurumda profesör kadrosu ile görev yapmaktayım. 2008-2011 yılları arasında Turkish Journal of Emergency Medicine dergisinde editör olarak çalıştım, halen aynı derginin editöriyel kurul üyesiyim. Türkiye Acil Tıp Derneğinde 1 dönem MSE komisyon başkanı, 4 kez yönetim kurulu üyesi, 1 kez de yönetim kurulu başkanı olarak görev aldım.

[email protected]

Prof. Dr. Hakan TOPAÇOĞLU


Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp A.D

Prof. Dr. Müge Günalp Eneyli


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adı Soyadı : Müge GÜNALP ENEYLİ Doğum Tarihi : 31.Ocak.1972 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990-1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Acil Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Uzm.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2004-2014 Yard.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2014-2016 Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 25.03.2015 Halen Görev Yaptığı Yer: İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yabancı Dil : İngilizce / Fransızca YÖKDİL : İngilizce : 90 puan (24.11.2017)

[email protected]

Prof. Dr. Ozgur KARCIOGLU


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

1969 yılında Aydın’da doğdum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olup 1994’te Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. (DEUTF) Acil Tıp AD Araştırma Görevliliğine başladım. 1998’de ‘Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2 Monitörizasyonunun Rolü’ konulu uzmanlık tezi ile Acil Tıp Uzmanı oldum. Ekim 2004’te DEÜTF Acil Tıp AD’da Doçent unvanı aldım. 2005 Nisan-2007 Eylül arasında aynı anabilim dalında başkanlık görevinde bulundum. 2007’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği eğitim direktörü olarak görev aldım. Ocak 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak çalıştım. 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Profesör ünvanı aldım. Eylül 2007-2009 arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Acil Tıp Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, American College of Emergency Physicians (ACEP), European Society of Emergency Medicine üyesiyim. 2014 yılında kurucusu olduğum Toplumsal Afet Derneği’nin Başkanlığını yürütüyorum. TATD bünyesinde Kritik bakım, Toksikoloji, Travma ve Resüsitasyon çalışma gruplarında aktif üyeyim. 2017 yılında “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey” (FEMAT) üyeliği ödülü aldım. 2012 ve 2016 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (BLS ve ACLS) Eğitici Eğitimi Sertifikası aldım. Bu süreç içinde DEUTF Acil Tıp akademik yapısı içinde yürütülen ve tamamlanan 32, diğer bir üniversitede 1 uzmanlık tez çalışmasında tez danışmanı olarak görev yaptım. Acil tıp ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde 161, ulusal hakemli dergilerde 73 bilimsel yazı ve makalem, editörlük yaptığım 2 çeviri, 13 özgün kitap ve 69 kitap bölümüm (ikisi İngilizce) yayınlandı. InTechOpen Uluslararası Basımevi bünyesinde editörlüğünü yaptığım ‘Trauma Surgery’ ve “Poisoning in the Modern World”, “Cardiac Diseases and Interventions in 21st Century” ve “Emergency Medicine and Trauma” başlıklı orijinal İngilizce kitaplar 2018 ve 2019’da basılmıştır. Türkçe tek yazarlı ilk orijinal kitap olarak ‘Göğüs Acilleri’ de 2019’da basılmıştır. 2020’de COVID-19 pandemisi ile ilgili Türkçede ilk özgün yapıtlar olan 'COVID-19 Modern Veba ve Dünyamız' ve 'Sağlık Profesyonelleri için Covid-19 Tanı ve Tedavisi' başlıklı kitaplarım da Nisan 2020’de yayınlanmıştır. “Tüm Yönleriyle Ağrı - Ağrı Sendromlarına Yaklaşım ve Acilde Analjezi İlkeleri” başlıklı kitabım Mayıs 2020’de, ‘Acil Tıpta Karın Ağrısına Yaklaşım’ ve ‘Kardiyovasküler Aciller: Tanı ve Tedavi’ ve ‘Üst-alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis’, ‘Acilde ve birinci basamakta kas-iskelet sistemi ağrılarına yaklaşım’ ve ‘Şok ve Kanamalı Hastaya Yaklaşım: Tanı ve tedavi’, ‘İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği’, “COVID-19 tanı ve tedavisi: ‘Pandemiler çağında sağ kalma’ Sağlık profesyonelleri ve halk için güncelleştirilmiş versiyon” ve “COVID-19 Tedavisi: İlaçlar ve aşılar” başlıklı kitaplarım da 2021’de yayınlanmıştır. 2021’de Bentham Science Publishers tarafından İngilizce iki orijinal kitabım; "Demystifying COVID-19: Understanding the disease, Its Diagnosis and Treatment” ve “Cardiac care and COVID-19: Perspectives in Medical Practice” yayınlanmıştır. SCI-Expanded bünyesindeki ‘Signa Vitae’ dergisinde Acil Tıp Bölüm Editörüyüm. Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bünyesinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve konferanslarda görev aldım. 2007’de İzmir’de III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde Kongre başkanlığı yaptım. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulan 116 bildiride katkım oldu. Yayınlanan makalelerime 1667 Atıf (citation) aldım (ResearchGate). DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dönem 5 ve Dönem 6 Kurulu Üyesi, Donem 5’te Acil Tıp Bloğu başkan yardımcısı, Uzmanlık Eğitimi Uygulama Komisyonunda Acil Tıp AD Sorumlusu görevlerini yürüttüm. 2009-2015 arasında Acıbadem Üniv. SHMYO Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Programının Başkanlığı görevini yürüttüm. 2015 yılından beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışmaktayım. 2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Bilirkişilik ünvanı aldım. 2019 yılından itibaren Afet ve Acil Tıp Derneği (ADEM-AFAT) aktif üyesi ve MSE sorumlusuyum. Bu dernek bünyesinde 2020’de ilk sayısı yayınlanan ‘Journal of ADEM’ (Afet ve Acil Tıp Dergisi, ISSN 2717-7424) için Editör olarak görev yapıyorum. 2021 yılında Sağlık Bakanlığınca oluşturulan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu-Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi) içinde çalışmak üzere Komisyon Üyesi olarak atandım. H index = 24 (2021) RG score= 36.27 Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, FEMAT SBU İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği ORCID ID: 0000-0002-8814-6164 SCOPUS ID: 6603829476 https://scholar.google.com/citations?user=MfHgEU8AAAAJ&hl=eng https://www.researchgate.net/profile/Ozgur-Karcioglu https://publons.com/researcher/1201726/ozgur-karcioglu/ https://ozgurkarcioglu.com/

Prof. Dr. Özlem Köksal


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu


T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Türkiye Acil Tıp Derneği 15. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı.

[email protected]

Prof. Dr. SERKAN ŞENER


Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak.Acil Tıp AD ANKARA

Prof. Dr. Serkan Yılmaz


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Prof. Dr. Yıldıray Çete


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Ali AYGÜN


Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp anabilim Dalı (2011-2015) Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2015-2017) Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı (2017-..)

Doç. Dr. BAŞAK BAYRAM


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Balçova İZMİR

Doç. Dr. Canan Akman


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ÇANAKKALE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ihtisas (2006-2011) İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp AD (Şubat 2012-2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Doç. Dr. Ali Gür


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fevzi YILMAZ


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ANTALYA

Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Bilkent Yolu 3.Km Bilkent

Doç. Dr. HASAN İDİL


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamamladıktan sonra eğitim öğretim hayatıma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ettim (2002). Asistanlık sürecimi İzmir Atatürk EA Hastanesi'nde tamamlayarak Acil Tıp Uzmanı oldum (2013). Mecburi hizmet dönemi sonrasında İzmir Tepecik EA Hastanesi'nde görev almaya başladım (2015). Aynı kurumda 2021 yılında doçent ünvanı almaya hak kazandım ve gönül verdiğim alanda çalışmaya devam ediyorum..

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR


Düzce Üniversitesi

1987 yılı Muş doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Tıp lisans eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, tıpta uzmanlık ihtisasını ise Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamlayarak, 2016 yılında Acil Tıp Uzmanı unvanı aldı. Samsun ve Sinop illerinde yürütülen uzmanlık görevlerinin ardından, 2019 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Murat Yeşilaras


S.B.Ü. İzmir Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

.

Doç. Dr. Mustafa Emin Çanakçı


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2009 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda başladığım uzmanlık eğitimimi 2016 yılında tamamladım. 2017-2019 yıllarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştım. Aralık 2019'dan beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Doç. Dr. Önder LİMON


İEÜ Medical Point Hastanesi İZMİR

2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Ana bilim dalında 2009 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medicalpark İzmir Hastanesinde çalıştı. 2017 yılında doçent ünvanını aldı. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Onur KARAKAYALI


Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği

2001-2007-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2012-Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Ankara Atatürk EAH-Acil Tıp Asistanlığı 2012-2020-SBÜ Kocaeli Derince EAH-Uzm.Dr 2020-......-Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi- Doç.Dr. İlgi alanları:Afet tıbbı,Ultrasonografi.

[email protected]

Doç. Dr. Özcan Yavaşi


RTEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

[email protected]

Doç. Dr. Özge Duman Atilla


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Sarper Yilmaz


Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

İstanbul Kartal'da bir Acil Tıp Uzmanı, Yeditepe Üniversitesi’nde acil ve afet yönetiminde yüksek lisans öğrencisi, SBÜ Eczacılıkta İlk ve Acil Yardım eğitmeni, Nicel çalışmalara misafir, Nitel çalışmalara takıntısı olan amatör bir araştırmacı. S.B.Ü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/ Acil Tıp Kliniği, Kartal, İstanbul, TURKİYE, sarperyilmaz08@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-8166-659X, [email protected]

Doç. Dr. Sercan Yalçınlı


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2005 mezunuyum. Acil Tıp uzmanlık eğitimimi 2013 yılında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladım. Halen Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. Acil Ultrasonografi, Geriatrik Acil Tıp, Acil Tıp Eğitimi ilgi alanlarım.

Doç. Dr. Serpil YAYLACI


Acıbadem Hastanesi Maslak İSTANBUL

Doç. Dr. Seyran BOZKURT BABUŞ


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MERSİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında çalışmakta

Doç. Dr. TURGAY YILMAZ KILIÇ


TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Yasemin YILMAZ AYDIN


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ANKARA

Dr. Öğr. Üyesi Cem ŞİMŞEK


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS ATAŞEHİR

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil YASAK


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Tuba Savrun


Ordu Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acili beni ben yaptığı için, beni özgür kıldığı için seviyorum..

Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek


Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Demet ARI


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ekiz


Giresun Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Melih İmamoğlu


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2010 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2011 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Acil Tıp uzmanlık eğitimine başlamış ve 2015 yılında uzmanlığını almıştır. 2015-2016 yılları arasında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde, 2016-2020 yılları arasında Rize Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2020'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Melis EFEOĞLU SAÇAK


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Acil Tıp ihtisaslıyım. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışmaktayım.

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Metin YADİGAROĞLU


Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Mevlana Ömeroğlu


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr Öğr Üyesi Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi NEŞE NUR USER


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer


Adnan Menderes Üniversitesi Acil Servis

2018 yılından beri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Ayça Koca


Ankara university school of medicine

Başasistan Uzman Dr. Deniz Kılıç


Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Ali Cankut Tatlıparmak


Şişli Kolan Hastanesi

İstanbul Tıp Fakültesi-2012 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2018

Uzm. Dr. Ayşenur GÜR


Adana Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı


SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

1984 yılı Hakkari doğumluyum. İlk ve ortaöğretim sürecimi Mersin'de tamamladım. İçel Anadolu Lisesi mezunuyum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldum. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde ihtisasımı 2013 yılında tamamladım ve DHY kapsamında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl çalıştıktan sonra 2017-2020 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştım. Şu an halen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktayım.

[email protected]

Uzm. Dr. Buğra İLHAN


Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Cemile Bozdemir


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Çiğdem ORHAN


Beylikdüzü Devlet Hastanesi

….

Uzm. Dr. Demet DEVRİMSEL DOĞAN


Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

Havayolu, travma, usg #foamed

Uzm. Dr. Ali Göksu


Gebze Fatih Devlet Hastanesi

Kampı, doğayı seven, iki canavar babası, sporun her türlüsüne meraklı, Bağcılar-Bakırköy-FSM ortak yapımı bir acilci. Şu an Gebze Fatih DH'de yaşam sevincini korumaya çalışıyor.

Uzm. Dr. İsmail Tekin


Kayseri Sehir Hastanesi

Uzm. Dr. Mustafa Sivri


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. mustafa ayan


sivas numune hastanesi

Uzm. Dr. Yusuf Kantar


Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Duygu EGE


ADÜ Acil Tıp

Uzm. Dr. Duygu FEREK EMİR


istanbul başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

Uzm. Dr. Ebru Ünal Akoğlu


Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra en büyük ideali olan Tıp eğitimini almak için Trakya Üniversitesi’nin yolunu tutmuştur. Büyük heyecan ile başladığı Acil tıp ihtisasını Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aynı heyecan ile çalışmaktadır. “Mutluluk peşinden koşulacak bir şey değildir; kendisi ortaya çıkmalıdır. Kişinin mutlu olmak için bir sebebi olmalıdır.” felsefesine inanmaktadır. En büyük tutkusu yeni yerler keşfetmektir.

[email protected]

Uzm. Dr. Ecem Deniz KIRKPANTUR


Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp

Uzm. Dr. Elif ÇELİKEL


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Emir ünal


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emergency Medicine, Airway, Trauma, Ultrasound,

Uzm. Dr. Emre Şancı


Kocaeli Derince Training And Research Hospital

....

Uzm. Dr. Esra ERSÖZ GENÇ


Balıkesir Devlet Hastanesi

Ağrı'nın çorak topraklarında doğdu, gençliğini İzmir'in çiçekli dağlarında geçirdi. BAL'lı olmanın haklı gururunu yaşadıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Mecburi hizmetin mecburi olduğu yıllarda Iğdır'da, SSK hastanelerinin SSK olmadığı yıllarda Çekirge Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Büyük heves ve umutlarla KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği'nde Asistanlığına başladı. Halen Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmakta. Afet, doğa, toksikoloji olmazsa olmazları. Evli ve bir Merdan annesi.

Uzm. Dr. Eyüp KARAOĞLU


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Eyyüp Güneş


Kızıltepe Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Fadime Kara


Mustafakemalpaşa devlet hastanesi

Uzm. Dr. Faruk Danış


Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Tıbbi ilgi alanlarım; medikal simülasyon, yatak başı ultrasonografi, doğa tıbbı (wilderness medicine), çocuk acil.

Uzm. Dr. Fuat Kulaksız


Dr nafiz körez sincan devlet hastanesi

Uzm. Dr. Gökçe Özbay Yenice


Tepecik EAH

mezuniyet: 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi 2012 İzmir Bozyaka EAH Acil Tıp Uzmanlığı SBÜ İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği halen çalıştığı kurum

Uzm. Dr. Gültekin KADI


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Gönüllüsü

Uzm. Dr. Hakan Coşkun


Ege Üniversitesi Hastanesi

Uzm. Dr. HALİL MUTLU


GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Mezunu 2010 Akdeniz Acil Tıp Anabilim Dalı Mezunu 2015

Uzm. Dr. Hande Şener Gök


S.B.Ü. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. hilmi kaya


şırnak devlet hastanesi

Uzm. Dr. ilker şallı


Tepecik EAH

Acil tıbba tıp fakültesi 2. sınıftan beri sevdalı. İzmirli.

Uzm. Dr. İlter Ağaçkıran


Çorum Erol Olçok EAH

Uzm. Dr. KAMURAN ÇELİK


UZ.DR.KAMURAN ÇELİK MUAYENEHANESİ

1986 yılında Tokat’ta doğan Dr. Kamuran ÇELİK ilk ve ortaöğrenimini Manisa, Bursa ve Uşak’ta tamamlamıştır.2005 yılında U.Ş.A.K Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuştur. Tıp fakültesi eğitimini 2005-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmete başlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp alanında ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beylikdüzü Yerleşkesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak Acil Servis idari sorumluluğu görevini üstlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitimlerini tamamladı. 2018 Mart ayı itibariyle kendi kliniğinde hastalarına ulaşmaktadır. Ayrıca Faruk Saraç Meslek Yüksekokulunda İlk ve acil yardım bölümünde yükseköğretim düzeyinde ders vermektedir.

Uzm. Dr. MEDİNE ÜNAL


ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

2010 Gazi Tıp

Uzm. Dr. Mehmet Birkan Korgan


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. MEHMET SEYFETTİN SARIBAŞ


Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Toksikoloji ve Ultrasonografi'ye tutkun Acil Tıp Uzmanı

Uzm. Dr. Muharrem DOĞAN


İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS

Uzm. Dr. Mümin Murat YAZICI


Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Kuzey’in “Acil Tıp Uzman”larından. Acil’de travma ve kritik hasta sever. Felsefesi “acil değilse taburcu”. Spor sever, amatör çizer.

Uzm. Dr. Murat Çetin


Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

Acil Tıp Uzmanı

[email protected]

Uzm. Dr. Nazife Didem Hanoğlu Ulus


Balıkesir Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Nurseli BAYRAM


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

.

Uzm. Dr. Ömer Yusuf Erdurmuş


Ordu Devlet Hastanesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı'ndan Acil Tıp Uzmanlığını almış bir ATU.Travma ve spor travmalarına özel ilgisi olup acilci.net'te spor travmalarına yaklaşım yazı dizisine katkı sağlamaktadır. Ordu Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Uzm. Dr. özgecan görman


Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde acil tıp ihtisasını bitirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uzman olarak çalışmakta.

Uzm. Dr. Özgür Çevrim


Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Rana TOKTAŞ


Kilis Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doğum tarihi=30 Kasım 1979 doğum yeri= Balıkesir /Edremit Anne adı=hanife Baba adı =ibrahim Uyruk=tc

Uzm. Dr. SALİH KARAKOYUN


Düzce Üniversitesi Hastanesi

Kurtlukta düşeni yemek kanundur

Uzm. Dr. Şebnem Zeynep EKE KURT


Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. sedat akkan


elbistan devlet hastanesi

Uzm. Dr. Sefer ÖZGÜR


Torbalı Devlet Hastanesi Acil Servis

Uzm. Dr. Mehmet Selim Özbilen


Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr.


IĞDIR DEVLET HASTANESİ

Merhabalar, ben Sercan! Gölcük doğumluyum; deprem olan. İlköğretim ve liseyi Gölcük'te tamamladıktan sonra, kökenim olan Edirne'ye üniversite için göçtüm ve pratisyen hekimlik zorunlusu, uzmanlık eğitimi dahil 12 yıl Edirne'de yaşadım. Tam bir Trakya kızanıyken; uzmanlıkta rotayı Iğdır'a çevirdim ve 1,5 yıldır Iğdır Devlet Hastane'sinde Acil Tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Yani anlayacağınız gerçek anlamda sınırlarda yaşıyorum(!). Sanırsınız doktor değil gümrük görevlisiyim; ancak işimi seviyorum. Fakültede acil tıpla tanışır tanışmaz acil tıp uzmanı olmam gerektiğini anlamıştım; bu yolda da hiç zaman kaybetmeden adım atıp bu harika camianın içine girdim. Amacım yaşatmak; yaşatmanın yanında kendime zaman da ayırabilmek. Tüm acilciler olarak çok yaşayalım, güzel yaşayalım! İyi günler dilerim.

Uzm. Dr. SERKAN ŞAHİN


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı ANKARA

Acil Tıp uzmanı

Uzm. Dr. sinem dogruyol


SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr SİNEM DOĞRUYOL İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr.


Aydın Üniversitesi Florya VM Medikal Park Hastanesi

Uzm. Dr. Volkan Arslan


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Yaşar ÇATAL


Kayseri Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Yasin YILDIZ


ADIYAMAN DEVLET HASTANEsi Acil Servis

Uzm. Dr. YUNUS EMRE ARIK


ŞİŞLİ HAMİDİYE EFTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. Zafer Beşer


Ankara Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. AHMET FIRAT UÇAR


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. Abidin Bostancı


Ankara Üniversitesi Acil Tıp ABD

Asist. Dr. Ahmet Safa Deniz


gazi üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. ALP KAAN FURKAN KICIROĞLU


düzce üniversitesi acil tıp

Asist. Dr. Akın Şahin Barbaros


MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. ali isa aslan


adana şehir hastanesi

Asist. Dr. Gozel Amanova


Ege Universitesi Hastanesi

Ismim Gozel Amanova. 46 yaşındayım. Türkmenistan uyrukluyum. 2000 - Türkmen Devlet Tıp Üniversitesinden mezun oldum. Memleketimde aile hekim olarak 10 sene çalıştım. 2015 Izmire taşındım. 2021 de Tıp Uzmanlık Sınavından geçtim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak Kasımayinda görevimi başladım Mayıs ayında 2022 de istifa ettim. Tekrar Tuştan geçtim ve Acil Tıp Ege Üniversitesi Hastanesinde asistan olarak Haziran ayinda görevimi başladım. İş yerimden çok memnunum. Bekarım. 18 yaşında kızım var.

Asist. Dr. Kadir Aslan


Pamukkale üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. ATAKAN YÜKSEKBAŞ


İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. İzgü Başbekleyen


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH

Asist. Dr. Burhan Burak Kuzucu


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Emine Beyza Nur Kaynar


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. BURÇİN ERSOY


Ege Üniversitesi Hastanesi

.

Asist. Dr. Bayram Buğra Türkeri


pamukkale üni.

Asist. Dr. Buse Göktaş


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Eskişehir Osmangazi mezunu Eskişehir Osmangazi Üni. Acil tıp asistanı

Asist. Dr. Cem Abacı


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Şefika Ceren Türe


ankara üniversitesi

Asist. Dr. münevver irem dalkılıç


ege üniversitesi

Asist. Dr. jiyan deniz ilgün


ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. esra deniz kalkan


TEPECİK EAH

ege üniversitesi tıp fakültesi 2021 mezunuyum. 2021 tepecik eah acil servisinde asistan olarak çalışmaya başladım

Asist. Dr. Doğuhan Bitlisli


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Asist. Dr. Gökhan Aksoy


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Asist. Dr. Mert Çetinkaya


GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Mustafa Oğulcan Nadar


İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2015-2021) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı (2022-2026)

Asist. Dr. Sadık Adırbelli


Erzurum bölge eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Elchin Shirinov


Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi

Asist. Dr. TAHA YAŞAR KİRAZ


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Furkan Akpınar


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. ayşegül aygün gezer


kanuni eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. gamze doğan


cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi

Asist. Dr. Halil İbrahim Doru


Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Mahir Utku Aybey


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Mehmet Kurtoğlu


Hacettepe Üniversitesi

Asist. Dr. Muhammet Emin DOĞAN


Gaziantep Üniversitesi

Asist. Dr. Murat TAŞDEMİR


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Orhan İnaltekin


Ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. özge şahan


adana şehir hastanesi

Asist. Dr. EDA ŞAHİN


Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. EKREM BUĞRA GÖKÇEK


Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Ekin Kartal


Balıkesir Üniversitesi

Asist. Dr. elif günhan


Bursa Şehir Hastanesi

Asist. Dr. emin hüseyin akar


aksaray eah

Asist. Dr. muhammed emre korkmaz


pamukkale üniversitesi

Asist. Dr. enes uzun


ankara dışkapı yıldırım beyazıt eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Enes Kılınç


Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis

2016 yılında deu tıp fakültesinden mezun oldum .1 sene rize de pratisyen olarak çalıştım.

Asist. Dr. ESMA DEDEBAĞI


selçuk üniversitesi tıp fakültesi acil tıp

Asist. Dr. esma buşra güzeş


ankara eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Fatma Bostan


TRABZON KANUNİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Fatma Nur Naneli


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Fatma Sinem Hatipoğlu


İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ

2012-2019 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2020- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Fatma Tunçel


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

.

Asist. Dr. sabri furkan bulca


pau

Asist. Dr. Furkan KARA


Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Furkan Yakın


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

2017'de Erzurum soğuğunda ihtisasını bitirip kendini batıya mecburi hizmet adına sürüklemiş , 2020'de ilim ve bilimde dur durak olmaz deyip kendini Marmaranın soğuk sularına atmıştır. Acil Tıp aşığıdır. Asistanlık hayatına Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalında devam etmektedir.

Asist. Dr. GÜLŞAH UÇAN


Eskişehir Osmangazi üniversitesi tıp fakültesi acil tıp anabilim dalı

Asist. Dr. GÖKAY ÖNDER


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

01.01.1991 de Kastamonunun Taşköprü ilçesinde doğdum.Mersin fen lisesinden 2009 yılında mezun oldum.2016 yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum.2017/mart-2018/haziran tarihleri arasında pamukkale üniversitesi hastanesi kardiyoloji anabilim dalında kardiyoloji asistanlığı yaptım.21.11.2018 de pamukkale üniversitesi acil tıp anabilim dalında asistanlığa başladım.

Asist. Dr. Göknur Öztürk


Sbu.antalya eğitim araştırma hastanesi

2011-2018 YILI 9 EYLÜL TIP FAKÜLTESİ 2018-2022 SBÜ.ANTALYA EAH ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. gülay özfidan


diyarbakır gazi yaşargil eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Gizem Şimşek


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Hayrullah Yurdakul


balıkesir üniversitesi

DEU TIP MEZUNU BAUN ACİL ASİSTANI

Asist. Dr. Halime Beyza Yüksel


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Hasan Cemal Yüksel


Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

uludağ üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. batman eğitim ve araştırma hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. bursa şehir hastanesinde halen dr araştırma görevlisi olarak devam etmektedir.

Asist. Dr. Hatice Gündüz


Süleyman Demirel Universitesi Araştırma ve Uygulama Hastanrsi

Asist. Dr. Furkan Ergün


Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Araştırma Görevlisi

Asist. Dr. Hatice Kübra Gegez


Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. İHYA OPRUKCU


ORDU EAH

Gazi tıp mezunu Ordu Üni acil tıp asistanı

Asist. Dr. İLKSEN OKUR


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

...

Asist. Dr. İREM AYDOĞDU


ESOGÜ ACİL

Anksiyetik acil sevdalısı

Asist. Dr. Kübra Tüfekçi


Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi

Asist. Dr. Kemal Serin


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

Asist. Dr. KEMAL YILDIRIM


SULTAN 2.ABDULHAMİD HAN EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Asist. Dr. Kudret Selki


Düzce üniversitesi

Düzce üniversitesi acil serviste 2021 başlangıçlı asistanlık

Asist. Dr. Levent Gülbüz


Samsun eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. muhammet raşit kılıç


samsun eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Merve Özcan


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Mücahit Yalçınkaya


Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Zeynep Aksoy


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Asist. Dr. MEHMET CAN ER


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

Asist. Dr. mehmet şirin çetin


marmara ünivesitesi

Asist. Dr. Mehmet Erkuş


Dicle üniversitesi

Asist. Dr. MEHMET PAŞA


ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Melike Nur Çırçır


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. Merve Demir Türkeri


Pamukkale üniversitesi

Asist. Dr. Merve Topal


Ankara Şehir Hasanesi

Asist. Dr. Meryem Keçelioğlu


Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. oğuz mete işlek


ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Muhammed Koru


Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Gazi Tıp 2010-2013 İstanbul Medipol Tıp 2014-2017 Bağcılar Eah 2017-2021 Başakşehir Çam ve Sakura 2021-2022 Bağcılar Eah 2022-

Asist. Dr. meryem balcı


ordu eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Muhammed Güner


Kanuni Sultan Süleyman EAH

B

Asist. Dr. Mesut Kervan


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP

Doğa sporlarına, doğaya ve hayvanlara sevgili bir acil tıp gönüllüsü.

Asist. Dr. Murat DOĞANAY


MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP

Asist. Dr. Murat Özdemir


Ankara Üniversitesi

Asist. Dr. Mustafa Akyol


Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya sağlık bilimleri üniversitesi

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EAH ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. Fahriye naz Erdil


Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Mehmet şirin Büyükkaya


Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Nurda Öztürk


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Asist. Dr. ömer osman büyüksütçü


erciyes üniversitesi

Asist. Dr. Onur Zengin


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Obsesif

Asist. Dr. Orçun Atay


Antalya eğitim ve araştırma hastanesi

Adana doğdum. Adana Anadolu lisesinde lise eğitimi gördüm. Tıp fakültesine Çukurova üniversitesinde gittim. Erasmus ile Napoli'de 6 ay eğitim gördüm. Mecburi hizmet olarak Van'ın Çaldıran ilcesinde 2 yıl çalıştım. Antalya eğitim ve araştırma hastanesinde acil tıp asistanı olarak çalışmaktayım.

Asist. Dr. Özkan Gizlici


Ankara üniversitesi

Asist. Dr. Pelin Bilgi


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesi

Asist. Dr. RAZİYE RABİA ÖZDEMİR


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Rümeysa Martlı


ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Ramazan Bakar


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mütf ED

Asist. Dr. SAMED Bulut


BEÜ TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. Hüseyin Selvi


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. semih taşkınlar


balıkesir üniversitesi

Asist. Dr. semi telli


Ege üniversitesi

Asist. Dr. SENA ÖZGE ASLAN


marmara üniversitesi acil tıp

Asist. Dr. serhat ülgüt


SBÜ Gazi Yaşargil EAH

Asist. Dr. ŞERİFE BÜŞRA UYSAL


ANKARA DIŞKAPI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Sevde Nur Yılmaz


İstanbul eğitim araştırma hastanesi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi 2015 mezunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezunu İstanbul eğitim araştırma hastanesi Acil Tıp 1. Yıl asistanı

Asist. Dr. Sezer Avcı


Derince eğitim araştırma hastanesi

2020 Ege üniversitesi mezunuyum. Derince eğitim araştırma hastanesi acil servisinde 1.5 yıllık asistan doktorum.

Asist. Dr. Simge Altuntaş


Ege Üniversitesi

Asist. Dr. Sinem Demir


Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. SİNEM METE


Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. SENA TOPRAK


Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. SÜLEYMAN ATAY


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bucak doğumlu. 2012 Mehmet cadıl Anadolu öğretmen lisesi mezunu. 2018 ege tıp mezunu. Bucak DH acil servisinde dhy tamamladı. Antalya eah acil tıp kliniğinde asistan hekim

Asist. Dr. Tansu Gökçe Öztürk


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Tuba nur Vural


Pamukkale üniversitesi

2020 Akdeniz mezunu Pamukkale Üniversitesinde Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Tugay Karaoğlan


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Çok Acil Tıp

Asist. Dr. Ulaş canberk Gazey


Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Asist. Dr. SEMA BELEK


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Asist. Dr. VEYSEL BULAN


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

elazığ doğumluyum.fırat üniversitesi tıp fakültesi 2018 mezunuyum. mezuniyet sonrası bingöl devlet hastanesinde dhy'mi tamamladıktan sonra fırat üniversitesi tıp fakültesi acil tıp anabilim dalında başladığım uzmanlık eğitimime inönü üniversitesi acil tıp anabilim dalında devam etmekteyim.

Asist. Dr. Volkan Gün


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Elif yaren Kurul


Ordu üniversite

Asist. Dr. Elif Yaren KURUL


Ordu üniversite

Asist. Dr. Yaşar Ural


Süleyman Demirel üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Yasin Haydar YARTAŞI


Düzce Üniversitesi Hastanesi

Düzce Tıp Acil Tıp A.B.D

Asist. Dr. Yavuz Fatih YAVUZ


Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2018'de mezuniyetten sonra Şırnak Silopi DH 'de 2.5 yıl çalışarak vaka ve hasta yönetimi konusunda beceri kazandım. Pandemi yönetimi, askeri hekimlik, koruyucu hekimlik, evde bakım hastaları üzerinde beceri kazandıktan sonra, Antalya EAH'da asistanlık eğitimi almak üzere 2021 yılında eğitime başladım.

Asist. Dr. YUNUS EMRE ÇAYIR


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Yusuf Uluocak


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. YUNUS YATMAZ


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Yusuf Salih Küçük


Kütahya Saülık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Yusuf TURAN


Marmara Üniversitesi Pendik EAH

Asist. Dr. zeynep gül ekli


ege üniversitesi

Ege acil asistan dr

Pratisyen Hekim AHMET SERDAR UZUN


HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

Aslıhan Şahin


Gazi üniversitesi hastanesi

ESRA EKİCİ ERDEM


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 2018 mezunuyum.2018 Ankara Numune EAH da göreve başlamış olup asistanlık sürecimin 3.yılındayım

İlhan KORKMAZ


Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SİVAS

Emir Ergenekon


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Engin Deniz ARSLAN


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Mustafa Ferudun ÇELİKMEN


Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

TANER EKİNCİ


DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS

Paylaş Paylaş