Amaç ve Hedefler


Amaçlarımız

  1. Acil tıp kapsamı içindeki Travma Yönetimi konularında güncel gelişmelerin izlenerek acil tıp uzmanlığı pratiğinde en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak.
  2. Travma Yönetiminde multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamak, farkındalığını arttırmak ve yaygınlaştırmak.
  3. Yapılandırılmış Travma Yönetiminin uygulanmasını yaygınlaştırmak.

Hedeflerimiz

Travma Yönetimi konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, klinik uygulamalardaki güncel algoritmaların uygulanmasını yaygınlaştırmak, acil servislerde çalışan hekimlerin travma yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak, travma yönetimi konusunda toplantılar, kurslar, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.  Yurt dışındaki benzer amaçları olan dernek ve çalışma gruplarıyla ilişkiler kurarak deneyim paylaşımı gerçekleştirmek.

Çalışma Planımız

  1. Travma Yönetimi ile ilgili güncel bilgilerin web sitesi üzerinden yayınlanmasını sağlamak.
  2. Güncel ve Standart Travma Yönetimi ile ilgili bilimsel gelişmelerin paylaşılıp tartışılacağı kurslar, seminerler düzenlemek.
  3. Travma Yönetimi kapsamında temel ve ileri travma yönetimini içeren bilimsel basılı materyal oluşturmak.

Paylaş Paylaş