Amaç ve Hedefler


  1. Medikal Simülasyon farkındalığını arttırmak, buna ait farklı eğitim metotlarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
  2. Medikal Simülasyon alanındaki merkez, eğitici ve eğitimlerinin; Acil Tıp bakış açısı ile değerlendirilerek, standardizasyonunu sağlamaya dönük çalışmalarda bulunmak
  3. Medikal simülasyon alanında deneyimli eğitmenlerin yetiştirilmesi amacı ile kurs, sempozyum, kongre, rehber, kitap yayını vb. faaliyetlerde bulunmak
  4. MEDSİM çalışma grubu bünyesindeki üyeleri ile tek ya da çok merkezli araştırmaları planlamak, yayımlanması için çalışmalarda bulunmak
  5. Medikal Simülasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak görev almak
  6. Medikal Simülasyon alanında multidisipliner faaliyetlere ağırlık vererek, farklı uzmanlık dalları ile iş birliği yapmak, bu alandaki ortak faaliyetler için çalışmalarda bulunmak
  7. Medikal kullanım amaçlı kurulması planlanan ya da yeniden revizyona çıkılan simülasyon merkezlerine danışmanlık hizmeti vermek
  8. Medikal simülasyon merkezlerinin Acil Tıp ilgi alanlarına giren birimlerinin uygunluğuna dair; isteğe bağlı değerlendirmelerde bulunmak, sertifikasyon ile bu üniteleri belgelendirmek
  9. Ülkemizde ve dünyada simülasyon ilişkili ileri teknolojileri takip etmek, bağlantılarımızı bu konuda bilgilendirmek
  10. Türkiye Acil Tıp Derneği bünyesinde bulunan başta Proje Geliştirme ve İnovasyon Çalışma grubu (ATİ) olmak üzere farklı çalışma grupları ile ortak faaliyetlerde bulunmak, AR-GE ve İnovasyon alanında eğitim ve toplantılar düzenlemek

Paylaş Paylaş