Ortam


Kritik Hasta Bakımı Çalışma Grubu

TATD Sepsis Tanı ve Tedavi Kılavuzu

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 19 Kasım 2021
pdf - 344,70 KB
Kritik Hasta Bakımı Çalışma Grubu

Tablo- Sepsisin kaynaklarının ilk değerlendirilmesi

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 19 Kasım 2021
pdf - 131,64 KB
Kritik Hasta Bakımı Çalışma Grubu

Son literatür ışığında acil serviste ateşe yaklaşım- Eski köye yeni adet mi?

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 19 Kasım 2021
pdf - 135,29 KB
Kritik Hasta Bakımı Çalışma Grubu

PEDİATRİK SEPSİSTE GÜNCELLEME DERLEME

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 19 Kasım 2021
pdf - 887,85 KB
Kritik Hasta Bakımı Çalışma Grubu

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Septik Şok Yönetiminde Erken Kortikosteroid Tedavisinin Değerlendirilmesi- Randomize Klinik Çalışma

  • Prof. Dr. Haldun Akoğlu
  • 19 Kasım 2021
pdf - 101,94 KB