Bildiri Gönderimi


Sempozyumumuza sadece sözel bildiri alınacaktır. Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online şekilde,  TÜRKÇE olmak üzere gönderilmelidir. Bildirinizin sempozyum sonrası yayınlanacak bildiri özet kitabında yer alması için Tam Metin olarak yükleme yapmanız gereklidir. Tam metninizin kaynaklar hariç 1.000 kelimeyi aşmaması gerekmektedir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 02 Şubat 2023 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Bildiri kabulü için 2 günlük kayıt gereklidir. Kayıt dışı yazarların özetleri, bildiri özet kitabında yayınlanmayacaktır.
  Bildiri Gönderim Son Tarihi : 01 Şubat 2023

  Yazım Kuralları
  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 600 kelimeyi geçmemelidir.
  10. Özetler Sözlü formatında toplanacaktır.
  11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve SADECE bir tablo ve bir resim dahil edilebilir.

  Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın
  değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

  Dikkat Edilecek Noktalar
  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

  Bildirilerin Değerlendirilmesi
  Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 02 Şubat 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

  SÖZLÜ SUNUM BİLGİLERİ
  Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
  Her sunum için ayrılan süre iletilecek kabul mektuplarında iletilecektir.
  Bildirisi kabul edildiği halde, kongre esnasında belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.

  Paylaş Paylaş