Vizyon, Misyon ve Tanımlar


Vizyon

Ülkemizde havadan tıbbi nakil süreçlerinde hasta merkezli hizmet kalitesini artırmak amacıyla teknik, bilimsel ve uygulamaya yönelik alt yapıları oluşturan, ülke çapında kılavuz ve protokoller oluşturmayı hedefleyen dinamik bir topluluk olmak.

Misyon

Havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumdaki farkındalığı artırmak ve havadan tıbbi nakil sistemini ilgili platformlarda tanıtmak.

Paylaş Paylaş