Ana sayfa Klinik Politika Rehberleri Alt Komisyonu (TATD-KPRK)

Klinik Politika Rehberleri Alt Komisyonu (TATD-KPRK)

yazan Ozan Konrot

Araştırma Komitesi bünyesinde kurulmuş bir alt komisyondur.

 

Amaç ve Kapsamı

TATD-KPRK, TATD’nin resmi görüşü özelliğine sahip olan klinik uygulama kılavuzları ile klinik politika kılavuzlarının yazım, denetim ve yayınlanmasında, kılavuzlara ait kanıt ve öneri düzeylerinin derecelendirilmesinde, bu kılavuzların bilimsel yayın organlarında yayınlanmasında, kılavuzların belli aralıklarla güncellenmesinde tek ve nihai söz sahibi olan TATD alt komisyonudur.

 

İşleyiş

TATD-KPRK başlıca üç bilimsel görevi yerine getirir:

  1. TATD Klinik Uygulama Kılavuzları: Bu kılavuzlar, belirli aralıklarla güncellenen, klinik bir hastalığın, tanı ve tedavisi üzerine yoğunlaşan kapsamlı kılavuzlardır (örn. acil serviste mantar zehirlenmelerine yaklaşım kılavuzu). Bu kılavuzların hazırlanması oldukça emek gerektirdiği için, hâlihazırda net ve güncel uygulama kılavuzları olan alanlarda kılavuz hazırlanması istenmez (örn. ST elevasyonlu miyokard infarktüsüne yaklaşım kılavuzu).
  1. TATD Klinik Politika Rehberleri: Bu rehberler, belli bir konudaki klinik sorular üzerine yoğunlaşan, bu sorulara kanıta dayalı yanıtlar bulmaya çalışan eserlerdir. Burada mümkünse tek bir konu üzerine yoğunlaşılarak (örn. karbonmonoksit zehirlenmesi), konuyla ilgili literatürde cevaplanmış olan ve cevaplanmayan sorulara yanıtlar aranır (örn. Hangi hastalar hiperbarik oksijen tedavisinden fayda görürler? Yüksek akımlı oksijen tedavisi karbonmonoksit zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılabilir mi?).
  2. TATD Resmi Klinik Görüşleri: Herhangi bilimsel bir konuda Türkiye Acil Tıp Derneği’ne ait önerilerin beyan edilmesi gerekliliğinde, dernek yönetimi TATD-KPR komisyonundan görüş isteyebilir. Böyle bir durumda komisyon fiili veya online olarak toplanarak ortak görüş oluşturur ve beyan eder. İlgili görüşün onaylanarak kamuoyuna iletilmesinden, kabulünden veya reddinden, birincil olarak TATD Yönetim Kurulu sorumludur.
@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis