Travma Çalışma Grubu https://tatd.org.tr/travma TATD Tue, 19 Apr 2022 11:39:35 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 Sütürasyon İlişkili Yara Yeri Enfeksiyonu ve Etkileyen Faktörler https://tatd.org.tr/travma/genel/suturasyon-iliskili-yara-yeri-enfeksiyonu-ve-etkileyen-faktorler/ https://tatd.org.tr/travma/genel/suturasyon-iliskili-yara-yeri-enfeksiyonu-ve-etkileyen-faktorler/#respond Tue, 19 Apr 2022 09:00:54 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=579

Herkese merhabalar. TATDTRAVMA çalışma grubumuzda sütürasyon malzemeleri ve sütürasyon çeşitleri üzerine yazılar ve video serileri gün geçtikçe gelmeye devam ediyor. Hepimizi bilgilendiren bu güzel serinin üzerine bilgilerimiz tazeyken güncel bir randomize kontrollü çalışma ile karşınızdayız. Hepinizin bildiği gibi sütürasyon sonrası korkulan bir komplikasyon olan yara yeri enfeksiyonunu önlemek ve erken tespit etmek oldukça önemlidir. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bazı önlemler olup, bunların bir kısmının uygulanmasında ekonomik nedenler nedeniyle birtakım problemler meydana gelmektedir. Hal böyleyken düşük gelirli ülkelerde sütürasyon sonrası gelişebilecek yara yeri enfeksiyonunu önlemede kullanılan materyallerin etkisini değerlendiren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bugün konuşacağımız FALCON çalışması içimize serin bir su serpiyor. 2021 yılının son aylarında yayınlanan bu çalışmayı gelin hep beraber inceleyelim. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş

Sütürasyon ilişkili yara yeri enfeksiyonu en sık görülen sütürasyon sonrası komplikasyon olup bu durum hasta ve sağlık sistemleri için büyük bir yük teşkil etmektedir1. Yara yeri enfeksiyonu gelişen hastalarda yara yerinde ağrı, yaranın iyileşmemesi ve birtakım psikolojik rahatsızlıklar görülebilmektedir. Gelişebilecek bu patolojiler de sağlık sisteminde çok daha fazla kaynak kullanımına neden olabilmektedir2. Literatürdeki yapılan çalışmalar incelendiğinde düşük ve orta gelirli ülkelerde yara yeri enfeksiyonu daha sık görülmekte olup bu durum sterilizasyonda eksiklik, malzeme kalitesizliği ve malzeme yokluğu gibi nedenlerde açıklanmaktadır3.

2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); sütürasyon ilişkili yara yeri enfeksiyonlarının önlenmesi için 29 başlıkta bazı önerilerde bulunmuştur4. Ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde bu önerilere uyulmasının zor olduğu ve aynı zamanda alternatif malzemelerin kullanılması ihtimalinin daha fazla olduğu belirtilmiştir. Öngörülere dayanan bu bilgilerin kanıta dayalı olarak ortaya koyulamaması günümüze kadar yapılan çalışmaların en büyük kısıtlılığı olarak kalmaya devam etmiştir5.

DSÖ tarafından sütürasyon ve antiseptik işlemlerin cilt hazırlığında anti septik olarak %2 alkollü klorheksidin ve sütürasyon sırasında triklosan kaplı sütürasyon ipliklerinin kullanılması en temel iki öneri olarak sunulmuştur6. Ancak referans gösterilen çalışmaların pek çoğu düşük kalitede kanıtlar sunmaktadır. Yapılmış olan çalışmalarda düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen verilen nispeten az olması ve yüksek yanlılık riski nedeniyle yara yeri enfeksiyonu gelişme riski açısından yeterli kalitede kanıtlar elde edilememiştir7. DSÖ önerileri sonrası ülkemizde 890 hasta üzerinde yapılması planlanan çalışma halen devam etmekte olup, düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen veriler henüz yeterli örneklem ve kaliteye ulaşamamıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı DSÖ bu konu hakkında daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunmuştur4.

Yazımıza yaptığımız bu giriş sonrası verilerin büyük bir kısmının düşük gelirli ülkelerden edinildiği, çok merkezli ve randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanan FALCON çalışmasını sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çalışmada 7 düşük gelirli ülke ve 54 hastaneden gelen veriler ışığında sütürasyon sonrası gelişen yara yeri enfeksiyonları incelenmiş olup, yapılmış olan benzer çalışmalara göre daha güçlü kanıtlara ulaşan ve en büyük hasta popülasyonuna sahip çalışma olarak literatürdeki yerini almıştır8.

Makalemize geçmeden önce bilgilerimizi gözden geçirmek amacıyla cilt temizliğinde en sık kullanılan iki madde olan klorheksidin ve povidon iyotun kullanım alanlarını ve etkilerini sizlere aktarmak istedik. Aynı zamanda çalışmada kullanılan ve çok sık kullanmadığımız triklosan kaplı sütür ipliklerini de sizlere tanıtmaya çalışacağız.

Cilt Temizliğinde Kullanılan Antiseptik Malzemeler

Sütürasyon öncesi cilt temizliğinde antiseptik madde kullanımı yara temizliği açısından oldukça önemlidir. Günümüzde bu amaçla en sık kullanılan iki madde klorheksidin ve povidon iyottur.

Klorheksidin

1950 yılında keşfedilen ve 1954 yılında antiseptik madde olarak kullanıma giren klorheksidin, deri proteinlerine bağlanarak etki gösterir. Antimikrobiyal etkisi yaklaşık olarak 48 saat sürmektedir. Toksik etkisi az olan bu madde genel olarak %0,5 ila %4 konsantrasyonlarında piyasada bulunmaktadır. Bakterilerde sitoplazma ve mantarlarda plazma membranında hasar göstererek etki gösteren klorheksidin, en iyi aktiviteyi gram pozitif bakterilere karşı göstermektedir. Gram negatif bakteriler, anaerob bakteriler, mantarlar ve bazı virüsler üzerinde de etkili olan klorheksidin, sporlar üzerinde ise etkisizdir.

Klinik pratikte el hijyeni, işlem öncesi cilt dezenfeksiyonu, MRSA dekolonizasyonu ve katater enfeksiyonunun önlenmesi amacıyla kullanılan klorheksidinin en sık görülen yan etkisi dermatittir. Klorheksidinin rutin kullanımda sprey, solüsyon, klorheksidin kaplı katater ve intraket formları mevcuttur (Şekil 1).

 Şekil 1. Klorheksidin Solüsyon

Povidon İyot

%10 povidon iyot solüsyonu; bir gramında %10 oranında iyot bulunduran 100 mg poli-1-vinil-2-prolidondur ve geniş spektrumlu bir antiseptik olarak bakterisidal, virusidal özellikleri ile hastalarda preoperatif cilt temizliğinde yaygın olarak kullanılan bir solüsyondur. İyottan daha az irritan olmakla beraber lokal cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Rutin kullanımda ticari ismiyle daha aşina olduğumuz ve Batiqon olarak bildiğimiz bu madde hali hazırda acil servislerde sıklıkla kullanılmaktadır (Şekil 2).

                                                                                Şekil 2. Povidon İyot Solüsyonu

 

Cerrahi  Sütürasyonda Kullanılan Antiseptik İçerikli  İplikler

Sütürasyon sırasında kullanılan iplikler yara yeri enfeksiyonunun oluşması için oldukça elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Vücuda yabancı olan maddelerin enfeksiyon riskini arttırdığı bilinmekte olup, patojenlerin sütürasyon yüzeylerine bağlandıktan sonra çoğalması ve orada biyofilm oluşturması yara yeri enfeksiyonu gelişmesi ihtimalini oldukça fazla arttırmaktadır. Bu süreci önlemek için anti-bakteriyel madde ile kaplı sütürlar kullanılmaktadır. Bahsi geçen bu anti-bakteriyel sütür iplikleri arasında en sık kullanılan madde triklosan olup, yapılan in vitro ve in vivo çalışmalarda triklosanın çeşitli bakteriyal patojenlere karşı savunmada oldukça etkili olduğu görülmüştür.

Bir diğer anti bakteriyel kaplı sütürasyon ipliği de klorheksidin kaplı ipliklerdir. Özellikle Staphylococcus aureus gibi bakterilere karşı daha çok etki gösteren klorheksidinin etki gücü, ağız ve cilt içi antiseptik olarak kullanılması ve medikal aletlerin kaplama malzemesi olarak kullanılması gibi çeşitli medikal uygulamalarla da kanıtlanmıştır.

Çalışmayı daha iyi anlayabilmek ve yorumlamak amacıyla yapılan bu kısa hatırlatma ve bilgilerin tazelenmesi sonrası bahsedeceğimiz çalışmaya tekrar dönüyoruz.

Çalışma Metodolojisi

 FALCON çalışması düşük gelirli ülkelerde, çok merkezli, 2×2 faktörlül ve tabakalı randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanmış. Çalışmaya alınan hastalar yaralarının kontaminasyonuna göre temiz-kontamine ve kontamine-kirli olarak iki gruba ayrılmış. 7 ülke ve 54 hastanede gerçekleştirilen bu çalışma abdominal cerrahi geçiren erişkin ve çocuk hastalarda gerçekleştirilmiş. Yara yeri sınıflamaları yapılmış, cilt insizyonu 5 cm ve daha fazla olan ve operasyon endikasyonu acil veya elektif olan hastalar ayrım gözetilmeksizin çalışmaya onamları alındıktan sonra dahil edilmiş. Hastalardan povidon iyot ve klorheksidine alerjisi olanlar çalışma dışı bırakılmış. Hastaların çalışmaya kabulünün uygunluğu operasyon öncesi belirlenmesi gerektiği için yara yeri kirliliği kategorizasyonu ve gerekli cilt insizyon boyutu cerrahın tahminine dayalı gerçekleştirilmiştir8.

Çalışmaya alınan hastalar yara yeri kontaminasyonuna göre tabakalı randomizasyona uygun olarak gruplara ayrılmıştır. 4 farklı grup (1:1:1:1) üzerinde yapılan bu çalışmada hastalar (1) %2 klorheksidin ve antiseptiksiz sütür ipliği, (2) %2 klorheksidin ve triklosan kaplı sütür ipliği, (3) %10 povidon iyot ve antiseptiksiz sütür ipliği ve (4) %10 povidon iyot ve triklosan kaplı sütür ipliği grubuna dağıtılmış. Her grupta primer sonlanım olan yara yeri enfeksiyonu gelişme riski üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu önceden belirlenmiş üç risk değişkeninde dengeyi sağlamak için bir minimizasyon algoritması kullanılmış. Bu parametreler operasyon aciliyeti (elektif ve acil), yaş (<18 yaşındaki çocuklar ve ≥18 yaşındaki yetişkinler) ve hastane olarak tespit edilmiş. Randomizasyon, hasta takibine dahil olmayan araştırma ekibinin bir üyesi tarafından yapılmış. Bu kişi tercihen parola korumalı bir çevrimiçi sistemle randomizasyon aşamasını sağlamış.

Çalışmanın temel amacı antiseptik malzemeler olan klorheksidin ve povidon iyotun aynı zamanda da antiseptik maddeyle kaplı sütur ipliği (triklosan kaplı iplik) ve antiseptiksiz sütur ipliğinin sütürasyon sonrası 30 gün içinde yara yeri enfeksiyonu gelişip gelişmediğinin belirlenmesi olarak planlanmış. Sekonder sonlanım ise mortalite, yatış süresi ve normal aktiviteye dönüş olarak belirlenmiş. Primer sonlanım olan yara yeri enfeksiyonunun tespiti ise standardize hale getirilmiş. Buna göre aşağıdakilerden en az birinin olması yeterli görülmüş;

 • 30 gün içinde meydana gelmesi
 • Cilt,cilt altı, fasya ve kas tabakasından herhangi birini içermesi
 • Pürülan drenaj maddesinin tespit edilmesi
 • Sürüntü örneğinde mikroorganizma görülmesi
 • Ağrı, hassasiyet, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve sistemik ateş(>38°C) görülmesi.

Örneklem Büyüklüğü

Temiz-kontamine yaralar için kontrol grubunda %12 oranında yara yeri enfeksiyonu gelişeceği literatürler ışığında ön görülmüş olup müdahale grubunda %4’lük bir mutlak azalma klinik olarak anlamlı kabul edilmiş ve toplamda çalışmanın 2780 hasta gerektirdiği saptanmış (Grup başına 1390). Kontamine veya kirli tabaka için kontrol grubunda yara yeri enfeksiyonu gelişmesi %30 oranında varsayılmış olup %6’lık bir mutlak azalma klinik olarak anlamlı kabul edilmiş ve toplamda çalışmanın 2700 hasta gerektireceği tespit edilmiş (Grup başına 1350). Böylece 5480 hastalık bir örneklem boyutunun yeterli olacağı ön görülmüş.

 

Bulgular

10 Aralık 2018 ile 7 Eylül 2020 tarihleri arasında 3091’i temiz-kontamine yara grubunda ve 2697’si kontamine-kirli yara grubunda olmak üzere 5788 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Çalışmaya dahil edilen hastaların %22’sinde yara yeri enfeksiyonu gelişmiştir. Bu oran temiz-kontamine yaraya sahip olanlarda %15,5 ve kirli-kontamine yaraya sahip olan hastalarda %30 olarak saptanmış.

Temiz-kontamine grup: Klorheksidin ile povidon iyot arasında yara yeri enfeksiyonu gelişmesi açısından anlamlı bir fark saptanmamış (RR:0,97 %95GA 0,82-1,14). Yine temiz kontamine grupta triklosan kaplı sütür ipliği ile kaplı olmayan iplik arasında yara yeri enfeksiyonu gelişimi açısından istatistiki olarak anlamlı fark saptanmamış (RR:0,90 %95GA 0,77-1,06) (Şekil 3).

Kontamine-kirli grup: Klorheksidin ile povidon iyot arasında yara yeri enfeksiyonu gelişmesi açısından anlamlı bir fark saptanmamış (RR:0,91 %95GA 0,81-1,02). Aynı grupta triklosan kaplı sütür ipliği ile kaplı olmayan iplik arasında yara yeri enfeksiyonu gelişimi açısından istatistiki olarak anlamlı fark saptanmamış (RR:0,98 %95GA 0,87-1,10) (Şekil 3).

Ayrıntılı istatistiki bilgiler Şekil 3’te gösterilmiştir.

                 Şekil 3. Forest Plot Grafiği

Yorum ve Son Söz  

FALCON çalışması, sütürasyon sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişme riskini belirlemede en kapsamlı ve kaliteli çalışma olarak literatüedeki yerini almış bulunmaktadır. Cilt antiseptiği maddeler olan klorheksidin ve povidon iyot arasında enfeksiyon gelişme riski açısından bir fark olmadığı güçlü bulgularla bu çalışmada kanıtlanmıştır. Aynı zamanda günümüzde popüler konulardan biri olan antiseptik kaplı sütür ipliklerinin, yara yeri enfeksiyonu gelişme riski açısından geleneksel olarak kullanılan sütürasyon iplikleriyle karşılaştırıldığında arasında anlamlı bir fark saptanmamış. Üstelik mevcut önerilen materyallerin maliyet açısından da sağlık sistemine oluşturabileceği yük yadsınamaz bir gerçektir.

Konuya ilişkin yeni ve güncel kanıtların önümüzdeki süreçte gelmesi muhtemel. O zamana kadar sitemizde yer alan sütürasyon eğitim videoları ve yazılarını takip etmeye, uygun sütürasyonları bu klavuzlar eşliğinde gerçekleştirmeye ve sütürasyonlara uygun materyalleri doğru kullanmaya devam edeceğiz.

Yazar: Ömer Yusuf ERDURMUŞ

Editör: Müge Günalp ENEYLİ


Kaynaklar

1.   Allegranzi B, Bagheri Nejad S, Combescure C, et al. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet Lond Engl. 2011;377(9761):228-241. doi:10.1016/S0140-6736(10)61458-4

2.   Rodrigues AL, Simões M de LPB. Incidence of surgical site infection with pre-operative skin preparation using 10% polyvidone-iodine and 0.5% chlorhexidine-alcohol. Rev Col Bras Cir. 2013;40(6):443-448. doi:10.1590/s0100-69912013000600004

3.   Badia JM, Casey AL, Petrosillo N, Hudson PM, Mitchell SA, Crosby C. Impact of surgical site infection on healthcare costs and patient outcomes: a systematic review in six European countries. J Hosp Infect. 2017;96(1):1-15. doi:10.1016/j.jhin.2017.03.004

4.   World Health Organization. Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis: Current Evidence, Identifying Gaps and Future Directions. World Health Organization; 2020. Accessed April 17, 2022. https://apps.who.int/iris/handle/10665/334216

5.   AER_for_2017-SSI.pdf. Accessed April 17, 2022. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-SSI.pdf

6.   Prevention of surgical site infection in low-resource settings – The Lancet. Accessed April 17, 2022. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01695-0/fulltext

7.   GlobalSurg Collaborative. Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and low-income countries: a prospective, international, multicentre cohort study. Lancet Infect Dis. 2018;18(5):516-525. doi:10.1016/S1473-3099(18)30101-4

8.   Reducing surgical site infections in low-income and middle-income countries (FALCON): a pragmatic, multicentre, stratified, randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 2021;398(10312):1687-1699. doi:10.1016/S0140-6736(21)01548-8

 

 

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/suturasyon-iliskili-yara-yeri-enfeksiyonu-ve-etkileyen-faktorler/feed/ 0
Travma Yönetimi Kursu, Düzce https://tatd.org.tr/travma/etkinlik/travma-yonetimi-kursu-duzce/ https://tatd.org.tr/travma/etkinlik/travma-yonetimi-kursu-duzce/#respond Thu, 24 Mar 2022 13:19:54 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=572
Etkinlik adı Travma Yönetimi Kursu
Etkinlik Tarihi 28-30 Mayıs 2022
Etkinlik İli Düzce
Etkinlik adresi Düzce Üniversitesi Hastanesi
Çalışma Grubu Başkanı Dr. Engin Deniz Arslan
Kurs Genel Koordinatörü Dr. Melis Efeoğlu Saçak
Kurs Yerel Koordinatörü Dr. Mehmet Cihat Demir
Eğiticiler Dr. Bülent Erbil
  Dr. Mehmet Ali Karaca
  Dr. Onur Karakayalı
  Dr. Mehmet Cihat Demir
  Dr. Emre Şancı
  Dr. İlter Ağaçkıran
  Dr. Melis Efeoğlu Saçak
  Dr. Yaşar Çatal (Gözetmen Eğitmen)

      

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

TATD Travma Yönetimi Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve travma bakımında yer alan hekimlere, yapılandırılmış, güncel bilgi ve gelişmeleri içeren, multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayan yaklaşım ve algoritmaları aktarmaktır.

 

Kursun Hedef Kitlesi

Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

 

Kurs Planı

Kurs iki gün için sabah 09:00’da başlayıp 17:00’de bitecek şekilde, son gün için 09:00’da başlayıp 13:30’de bitecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Katılımcı sayısı 24’tür. Bu kursun oturma düzeni amfi düzenidir.

 

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti

TATD üyesi 1105 TL

TATD üyesi olmayan 1270 TL

 • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve ikramlar
 • Öğle yemekleri
 • Kursa özel basılı materyal
 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü

 

Kurs Programı

1. GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:10 Açılış ve kurstan beklentiler Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR
09:10 – 10:00 Travmalı Hastada Birincil ve İkincil Bakı    Doç. Dr. Bülent ERBİL
10:00 – 10:15    ARA
10:15 – 11:00 Hemorajik Şok Yönetimi Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:00 Kafa Travması Yönetimi Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA
12:00 – 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 – 14:15 Vertebra Yaralanmalarının Yönetimi Doç. Dr. Onur KARAKAYALI
14:15 – 14:30 ARA
14:30 – 15:15 Ekstremite Travmalarına Genel Yaklaşım Uzm. Dr. İlter AĞAÇKIRAN
15:15 – 15:30 ARA
15:30 – 16:15 Travmada RSI Uzm. Dr. Emre ŞANCI
16:15 – 17:00 Gün sonu geri bildirim ve kapanış Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR
2. GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:50 Abdominal Travma Yönetimi Uzm. Dr. Emre ŞANCI
09:50 – 10:15 ARA
10:15 – 11:00 Pelvis ve Genitoüriner Travma Yönetimi   Uzm. Dr. İlter AĞAÇKIRAN
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:00 Toraks Travması Yönetimi Doç. Dr. Bülent ERBİL
12:00 – 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetimi Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR
14:15 – 14:30 ARA
14:30 – 15:15 Travmada Ağrı Yönetimi Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA
15:15 – 15:30 ARA
15:30 – 16:15 Travmada BT Okuma Doç. Dr. Onur KARAKAYALI
16:15 – 17:00 Gün sonu geri bildirim ve kapanış Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR
3. GÜN
Konu E-FAST Pratiği (TATDUS) (Dönüşümlü) Tüp Torakostomi Pratiği (Dönüşümlü)

 

Havayolu pratiği (Dönüşümlü)

 

Eğitmenler Doç.Dr. Onur KARAKAYALI Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA

Uzm.Dr.İlter AĞAÇKIRAN

Uzm.Dr.Melis EFEOĞLU

Uzm. Dr. Emre ŞANCI

Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR

09:00 – 09:50

 

E-FAST Genel Bakış Tüm Gruplar)  

Doç Dr. Onur KARAKAYALI

09:50 – 10:00 ARA
10:00 – 10:50 Grup A Grup B  Grup C
10:50 – 11:00 ARA
11:00 – 11:50 Grup B Grup C Grup A
11:50 – 12:00 ARA
12:00 – 12:50 Grup C Grup A Grup B
12:50 – 13:00 ARA
13:00 – 13:30 Gün sonu geri bildirim ve kapanış Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR

 

]]>
https://tatd.org.tr/travma/etkinlik/travma-yonetimi-kursu-duzce/feed/ 0
Travma Yönetimi Kursu Anket https://tatd.org.tr/travma/haber-ve-duyuru/travma-yonetimi-kursu-anket/ https://tatd.org.tr/travma/haber-ve-duyuru/travma-yonetimi-kursu-anket/#respond Thu, 10 Mar 2022 17:59:20 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=563

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

Travma yönetimi hastane öncesi ambulans sistemlerinden başlayan ve acil servis bakımını da içeren yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini içerir. TATD Travma Yönetimi Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve travma bakımında yer alan hekimlere, yapılandırılmış, güncel bilgi ve gelişmeleri içeren, multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayan yaklaşım ve algoritmaları aktarmaktır.

 

Kursun Hedef Kitlesi

Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs konuları ve Programı

 • Travmalı hastada birincil ve ikincil bakı
 • Hemorajik şok yönetimi
 • Toraks travmasının yönetimi
 • Abdominal travmanın yönetimi
 • Pelvis ve Genitoüriner travma yönetimi
 • Ekstremite travmalarına genel yaklaşım
 • Kafa travmasının yönetimi
 • Vertebra yaralanmalarının yönetimi
 • Travmada RSI
 • Pelvik travmaların yönetimi
 • Özel hasta gruplarında travma yönetimi
 • Travmada ağrı yönetimi
 • Travmada bilgisayarlı tomografi
 • Havayolu pratiği
 • FAST pratiği
 • Tüp torakostomi pratiği

 

Travma Yönetimi Kursu’muz için önerileriniz ve eklenmesini istediğiniz kursları anketimize katılarak iletebilirsiniz. Katkılarınız ve fikirleriniz bizim için yol gösterici olup şimdiden teşekkür ederiz.

Anket linki için burayı tıklayınız.

 

]]>
https://tatd.org.tr/travma/haber-ve-duyuru/travma-yonetimi-kursu-anket/feed/ 0
Sütür Eğitim Videoları Serisi 7 – Yarı Gömülü Mattress (Köşe Sütür) https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-7-yari-gomulu-mattress-kose-sutur/ https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-7-yari-gomulu-mattress-kose-sutur/#respond Thu, 10 Mar 2022 06:10:39 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=522

Merhaba. Sütür eğitim videoları serimizin yedincisi ile karşınızdayız. Bu videoda, yarı gömülü mattress sütür tekniğini izlemekteyiz.

Yarı gömülü mattress (köşe sütür)

 • Lineer olmayan yaralarda özellikle kesi hatlarının akut açı yaptığı bölgelerde mattress dikiş prensipleri kullanılabilir.
 • Laserasyonların köşelerinde sütürasyon, açının geniş olduğu taraftan başlar, açının dar olduğu yara kenarında ciltte penetrasyon mesafesi olmadığından iğne dermisten geçirildikten sonra tekrar geniş açılı taraftan geri çıkartılır.

 

Video, Dr. Bülent Saçak arşivinden alınmıştır. Hastadan yazılı ve sözlü onam alınmıştır.

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-7-yari-gomulu-mattress-kose-sutur/feed/ 0
Sütür Eğitim Videoları Serisi 6 – Cilt Altı Horizontal Mattress https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-3-cilt-alti-horizontal-mattress/ https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-3-cilt-alti-horizontal-mattress/#respond Thu, 03 Mar 2022 06:00:21 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=516

Sütür eğitim videoları serimizin altıncısı ile karşınızdayız. Bu videoda cilt altı horizontal mattress tekniğini izlemekteyiz.

Ciltaltı horizontal matress

 • Horizontal mattress düğüm de vertikal mattress gibi eversiyon sağlar ve dermal gerginliği azaltır. Özellikle iki kenar arasında uzunluk farkı varsa faydalıdır.

Video, Dr. Bülent Saçak arşivinden alınmıştır. Hastadan yazılı ve sözlü onam alınmıştır.

 

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-3-cilt-alti-horizontal-mattress/feed/ 0
Travma Yönetimi Kursu, Ankara https://tatd.org.tr/travma/etkinlik/travma-yonetimi-kursu-ankara-4/ https://tatd.org.tr/travma/etkinlik/travma-yonetimi-kursu-ankara-4/#respond Thu, 24 Feb 2022 18:16:11 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=548

Çalışma Grubu Başkanı:

Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN 

Kurs Koordinatörü:

Uzm. Dr. Melis EFEOĞLU SAÇAK

Yerel Organizasyon:

Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA

Eğitmenler:

Doç. Dr. Bülent ERBİL

Doç. Dr. Selçuk COŞKUN

Doç. Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ

Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK

Öğr. Gör. Dr. Volkan ARSLAN

Öğr. Gör. Dr. Ali BATUR

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Burak OĞUZ

 

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

Travma yönetimi hastane öncesi ambulans sistemlerinden başlayan ve acil servis bakımını da içeren yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini içerir. TATD Travma Yönetimi Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve travma bakımında yer alan hekimlere, yapılandırılmış, güncel bilgi ve gelişmeleri içeren, multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayan yaklaşım ve algoritmaları aktarmaktır. 

 

Kursun Hedef Kitlesi

Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

 

Kurs Planı

Kurs iki gün için sabah 09:00’da başlayıp 17:00’de bitecek şekilde, son gün için 09:00’da başlayıp 13:00’de bitecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Katılımcı sayısı 24’tür. Bu kursun oturma düzeni sınıf düzenidir. 

 

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: 

TATD Üyesi : 1200 TL

TATD Üyesi olmayan : 1250 TL

 • Sabah Kahvaltıları
 • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve ikramlar
 • Defter, kalem 
 • Sunumların online paylaşımı

 

Getirilmesi gerekenler

 

Kurs konuları ve Programı

 • Travmalı hastada birincil ve ikincil bakı
 • Hemorajik şok yönetimi
 • Toraks travmasının yönetimi
 • Abdominal travmanın yönetimi
 • Pelvis ve Genitoüriner travma yönetimi
 • Ekstremite travmalarına genel yaklaşım
 • Kafa travmasının yönetimi
 • Vertebra yaralanmalarının yönetimi
 • Travmada RSI
 • Pelvik travmaların yönetimi
 • Özel hasta gruplarında travma yönetimi
 • Travmada ağrı yönetimi
 • Travmada bilgisayarlı tomografi
 • Havayolu pratiği
 • FAST pratiği
 • Tüp torakostomi pratiği

 

Kurs Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA  

KURS PROGRAMI

 1. GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:10   Açılış ve kurstan beklentiler Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA 
09:10 – 10:00 Travmalı Hastada Birincil ve İkincil Bakı Öğr. Gör. Dr. Volkan ARSLAN
10:00 – 10:15  ARA
10:15 – 11:00 Hemorajik Şok Yönetimi Doç. Dr. Selçuk COŞKUN
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:00 Ekstremite Travmalarına Genel Yaklaşım Öğr. Gör. Dr. Ahmet Burak OĞUZ
12:00 – 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 – 14:15 Abdominal Travma Yönetimi  Doç. Dr. Bülent ERBİL
14:15 – 14:30 ARA
14:30 – 15:15 Pelvis ve Genitoüriner Travma Yönetimi Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN 
15:15 – 15:30 ARA
15:30 – 16:15 Toraks Travması Yönetimi Doç. Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
16:15 – 17:00 Akılcı İlaç Kullanımı Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA

 

 1. GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:50   Kafa travması yönetimi Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA
09:50 – 10:10 ARA
10:10 – 11:00 Vertebra Yaralanmalarının Yönetimi Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:00 Travmada RSI Öğr. Gör. Dr. Volkan ARSLAN
12:00 – 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 – 14:15 Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetimi Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK
14:15 – 14:30 ARA
14:30 – 15:15 Travmada Ağrı Yönetimi Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA
15:15 – 15:30 ARA
15:30 – 16:15  Travmada BT okuma Öğr. Gör. Dr. Ali BATUR
16.15 – 16.30 Gün sonu geri bildirim ve kapanış  Öğr. Gör. Dr. Ali BATUR

 

 1. GÜN
Saat Konu
E-FAST Pratiği (TATDUS)

(Dönüşümlü)

Tüp Torakostomi Pratiği (Dönüşümlü) Havayolu Pratiği (Dönüşümlü)
Eğitmen Öğr. Gör. Ahmet Burak OĞUZ Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA

Öğr. Gör. Dr. Ali BATUR

Öğr. Gör. Dr. Volkan ARSLAN
09:00 – 09:50   A Grubu B Grubu C Grubu
09:50 – 10:00 ARA
10:00 – 10:50 C Grubu A Grubu B Grubu
10:50 – 11:00 ARA
11:00 – 11:50  B Grubu C Grubu A Grubu
11:50 – 12:00 ARA
12.00 – 12:30 

Tüm Eğitmenler

Gün sonu geri bildirim ve kapanış
]]>
https://tatd.org.tr/travma/etkinlik/travma-yonetimi-kursu-ankara-4/feed/ 0
Sütür Eğitim Videoları Serisi 5 – Cilt Altı Vertical Mattress https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-2-cilt-alti-vertical-mattress/ https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-2-cilt-alti-vertical-mattress/#respond Wed, 23 Feb 2022 06:35:07 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=517

Sütür eğitim videolarımızla devam ediyoruz. Bu videoda cilt altı vertical mattress tekniğini izlemekteyiz.

Cilt altı vertical mattress

 • Dikiş hattındaki gerginliği azaltmak için, ölü boşlukları oblitere edebilmek için ve ayrıca dikiş hattında bir eversiyon sağlayabilmek için tercih edilen yöntemdir.
 • Vertikal mattresste düğümün cilde uzak kalması istenir. Bu sebeple ilk giriş derin dokulardan yapılarak iğne yüzeyele doğru yöneltilir.

 

Video, Dr. Bülent Saçak arşivinden alınmıştır. Hastadan yazılı ve sözlü onam alınmıştır.

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-2-cilt-alti-vertical-mattress/feed/ 0
Ortopedik Aciller Kursu, Trabzon https://tatd.org.tr/travma/genel/ortopedik-aciller-kursu-trabzon/ https://tatd.org.tr/travma/genel/ortopedik-aciller-kursu-trabzon/#respond Fri, 18 Feb 2022 12:22:38 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=540

Çalışma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN

Kurs Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Melih İMAMOĞLU

Yerel Organizasyon: Dr. Öğr. Üyesi Melih İMAMOĞLU

Eğitmenler:

Dr. Öğr. Üyesi Melih İMAMOĞLU

Doç. Dr. Özgür TATLI

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Sinan PASLI

Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN

Doç. Dr. Ali AYGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ALTUNTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ARDIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Özgen Gönenç ÇEKİÇ

 

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

TATD Ortopedik Aciller Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, ortopedik travmaların yönetimi, pediyatrik hastalardaki ortopedik travmalar ve yönetimi, omuz ve diğer eklem çıkıklarının yönetimi, grafilerin yorumlanması, atel teknikleri ve ağrı yönetimi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca medikolegal yönden hekimleri zor durumda bırakan “sık atlanan yaralanmalar” ayrı bir ders başlığı olarak irdelenmektedir.

 

Kursun Hedef Kitlesi

Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

 

Kurs Planı

Kurs her ilk gün için sabah 09:00’da ikinci gün sabah 09:30’da başlayıp 17:45’te bitecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Katılımcı sayısı 24’tür. Bu kursun oturma düzeni sınıf düzenidir.

 

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti

 • Gün için sınırsız sıcak içecek ve ikramlar
 • Defter, kalem
 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

 

Getirilmesi gerekenler

 

Kurs konuları ve Programı

 • El ve el bileği grafilerinin yorumlanması
 • Pediatrik ortopedik travmalar
 • Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması
 • Omuz çıkığı yönetimi
 • Atel teknikleri
 • Pelvis ve femur travmalarının yönetimi (Görüntüleme ve yönetim)
 • Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi (Görüntüleme ve yönetim)
 • Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar
 • Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı- Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi)
 • Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi (Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar)
 • Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik; pratik)
 • Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite; pratik)
 • Atel uygulaması (pratik)

 

İletişim ve ulaşım için adres, telefon, e-posta ve haritalar

Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Seminer Salonu

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Melih İMAMOĞLU // melihimam@gmail.com // 05053107393

 

Kurs Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Melih İMAMOĞLU

1. GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:30 – 10:00 Açılış, kursun tanıtımı Dr. Öğ. Ü. Melih İMAMOĞLU
10:00 – 10:40 Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Dr. Öğ. Ü. Mehmet ALTUNTAŞ
10:40 – 11:00 ARA
11:00 – 11:40 Pelvis ve femur travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Dr. Öğ. Ü. Özgen Gönenç ÇEKİÇ
11:40 – 12:00 ARA
12:00 – 12:40 Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı)

Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi

Dr. Öğ. Ü. Vildan ÖZER
12:40 – 14:00 ÖĞLE ARASI
14:00 – 14:40 Atel teknikleri Doç. Dr. Ali AYGÜN
14:40 – 15:00 ARA
15:00 – 15:40 Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi

Girişimsel sedasyon, analjezi, lokal uygulamalar

Dr. Öğ. Ü. Sinan PASLI
15:40 – 16:00 ARA
16:00 – 17:00 Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite) Dr. Öğ. Ü. Mehmet ALTUNTAŞ,

Dr. Öğ. Ü. Özgen Gönenç ÇEKİÇ,

Dr. Öğ. Ü. Vildan ÖZER

17:00 – 17:45 Atel uygulaması

8 kişilik gruplarda atel pratiği

Dr. Öğ. Ü. Melih İMAMOĞLU,

Dr. Öğ. Ü Sinan PASLI,

Dr. Öğ. Ü. Vildan ÖZER

 

2. GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:40 Pediatrik ortopedik travmalar Dr. Öğ. Ü. Şenol ARDIÇ
10:00 – 10:40 El ve el bileği grafilerinin yorumlanması Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN
11:00 – 11:40 Omuz çıkığı yönetimi Dr. Öğ. Ü. Melih İMAMOĞLU
11:40 – 13:00 ÖĞLE ARASI
13:00 – 13:40 Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması Doç. Dr. Özgür TATLI
13:40 – 14:00 ARA
14:00 – 14:40 Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar Dr. Öğ. Ü. Gürkan ALTUNTAŞ
14:40 – 15:00 ARA
15:00 – 16:00 Olgu bazlı yönetim

(Üst ekstremite + pediatrik)

Doç. Dr. Özgür TATLI,

Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN, Dr. Ö. Ü. Şenol ARDIÇ

16:00 – 17:30 Akılcı ilaç kullanımı Dr. Öğ. Ü. Melih İMAMOĞLU
17:30 – 17:45 Kapanış Dr. Öğ. Ü. Melih İMAMOĞLU

 

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/ortopedik-aciller-kursu-trabzon/feed/ 0
Sütür Eğitim Videoları Serisi 4 – Horizontal Mattress (Cilt) https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-4-horizontal-mattress-cilt/ https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-4-horizontal-mattress-cilt/#respond Thu, 17 Feb 2022 06:30:11 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=520

Merhabalar. Serimizin bu bölümünde, vertikal mattressten sonra horizontal mattress tekniğinden kısaca bahsedeceğiz.

Horizontal mattress

 • Vertikal mattress dikişi ile aynı prensiplere dayanır.
 • İğne, yara kenarı ile paralel bir vektörde kullanılır ve aynı mesafeden karşıya geçirilir.

 

Video, Dr. Bülent Saçak arşivinden alınmıştır. Hastadan yazılı ve sözlü onam alınmıştır.

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-4-horizontal-mattress-cilt/feed/ 0
Sütür Eğitim Videoları Serisi 3 – Vertical Mattress (Cilt) https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-4-vertical-mattress-cilt/ https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-4-vertical-mattress-cilt/#respond Thu, 10 Feb 2022 06:15:40 +0000 https://tatd.org.tr/travma/?p=519

Sütür eğitim videolarımızda sütür tekniklerine devam ediyoruz. Bu videoda vertical mattress tekniğini izlemekteyiz.

Vertical mattress (Cilt)

 • Cildin içeri katlanması (inversiyonu), kötü iz oluşumu ile neticelenir ve arzu edilen bir görüntü elde edilemez.
 • Epidermal tabakaların karşılıklı olarak birbirine temas etmesinden ödün vermeden, cilt kenarlarının hafif dışarıya döndürülmesi (eversiyonu) dikiş izinin en optimal şekilde elde edilmesini sağlar.
 • Eversiyon için, sütür, başlandığı yara tarafından karşı tarafa geçirildikten sonra tekrar iğnenin ilk penetre edildiği tarafa geri döndürülür. İğne geçişleri, yara kenarlarına dik, yara kenarına ve birbirlerine eşit mesafede olmalıdır.

 

Video, Dr. Bülent Saçak arşivinden alınmıştır. Hastadan yazılı ve sözlü onam alınmıştır.

 

]]>
https://tatd.org.tr/travma/genel/sutur-egitim-videolari-serisi-4-vertical-mattress-cilt/feed/ 0