TATD | MEVZUAT

KURSLAR

KURSLAR

ACIL TIPTA KIRMIZI BAYRAKLAR

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

AKUT KORONER SENDROM KURSU

Kursun Amacı

TATD Akut Koroner Sendrom Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, akut koroner sendromun tanınması, EKG özellikleri, yönetim algoritmaları ve tedavi tercihlerinde güncel bilgiyi vermektir. Akut koroner sendromların yönetimi ve tedavi seçenekleri acil tıbbın en güncel konularından birisi olup, birkaç yılda bir bu konuda önemli gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle acil servislerin önemli bir hasta grubu olan göğüs ağrılı hastaların yönetimi açısından kursumunuz faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Kursumuz 1 günlük sürmekte olup, konusunda deneyimli acil tıp öğretim üyeleri eğitmen olarak görev almaktadır. Kurs içerisinde pratik uygulama olmadığı için katılım sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

 

Kurs Direktörü
Dr. Ersin Aksay
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin Aksay

Dr. Yıldıray Çete

Dr. Mutlu Kartal

Dr. İbrahim Türkçüer

Dr. Cem Ertan

Dr. Derya Abuşka

Dr. Özlem Dikme

Dr. Mustafa Emin Çanakçı

Kurs Programı

Göğüs Ağrısında Risk Sınıflamaları ve Acil Servis Yönetimi

Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)

ST Segment Yüksekliği Ayırıcı Tanısı

Akut Koroner Sendromlarda Reperfüzyon Tedavisi

STEMI’de Tıbbı Tedaviler

STEMI’de Antiagregan ilaçlar

 

Planlı Kurslar

11 Mayıs 2019 - İzmir

21 Eylül 2019 - Ankara

TATD |

ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU

Kursun Amacı

Araştırma Planlama konusunda geniş pratiklerin de yer aldığı kursun amacı akademik yolculuğun başında olan klinisyenlere araştırmanın temel kavramları konusunda bilgi ve içgörü kazandırmaktır.

Kurs Direktörü
Doç. Dr. Orhan ÇINAR
Kurs Eğitmenleri

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR

Prof.Dr.Murat ERSEL

Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ

Doç.Dr.Orhan ÇINAR

Doç.Dr.Haldun AKOĞLU

Doç.Dr.Nurettin ÖZGÜR DOĞAN

Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

Doç.Dr. Gökhan AKSEL

Kurs Programı

TATD ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU

 

1. Gün

 

15 dk   Açılış-Kursun tanıtımı-Beklentiler
45 dk Hipotez, araştırma sorusu, değişken tipleri, sonlanım ölçütleri
45 dk Literatür Taraması Yapma
30 dk Araştırma Kayıt Sistemleri
60 dk

Yan tutma, randomizasyon, dahil etme, dışlama, örnekleme, maskeleme, biaslar, hatalar,

örneklem büyüklüğü hesaplama

200 dk Makale araştırma pratiği
Örneklem boyutu pratiği
Araştırma sorusundan hipotez geliştirme pratiği, Randomizasyon, sampling metodları pratiği
   

 

2.gün 

 

20 dk Klinik Araştırma Tipleri Genel Bakış                                                                                      
50 dk Kesitsel-Kohort-Vaka Kontrol Çalışmalar
30 dk Tanısal Değerlilik Çalışmaları
30 dk Anket Çalışmaları-Kalitatif Araştırmalar
60 dk Randomize Kontrollü Çalışmalar
30 dk Etik hususlar, hasta onamı, yazarlık kriterleri
150 dk Aynı konuda farklı araştırma tasarımları
Küçük Grup Çalışmalar

 

30 dk         Kursun Genel Değerlendirmesi ve Geri bildirimler-Kapanış

 

 

Planlı Kurslar

13-14 Nisan 2019 Midi Hotel/ANKARA

28-29 Eylül 2019 Anemon Ege Sağlık Otel/İZMİR

TATD | TATD |

İLERİ EKG KURSU

Kursun Amacı

İleri EKG Kursunun amacı ilk 2 yıl içindeki Acil tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve 2. Basamakta çalışan hekimler için EKG’nin temel kavramlarının yansıra disritmler, akut koroner sendromlardaki EKG bulguları, sistemik hastalıklar ve senkoptaki yüksek riskli EKG’yi anlatmaktır. Yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak verilen İleri EKG kursları genellikle 5-7 eğitici ile maksimum 24 katılımcıya verilmektedir. 2 günlük kursun ilk ve ikinci günlerinin sonunda eğitmenlerle EKG kartları üzerinden maksimum 7 kişilik gruplarda pratik uygulama yapma ve tartışma şansı bulunmaktadır. Her birisi EKG konusundaki deneyimli eğitmenlerimizle sizleri kurslarımızda görmekten mutluluk duyarız.

Kurs Direktörü
Dr. Ersin Aksay
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin Aksay

Dr. Mutlu Kartal

Dr. Ayfer Keleş

Dr. Müge Günalp

Dr. Özlem Köksal

Dr. Cem Ertan

Dr. Engin Deniz Arslan

Dr. Dilek Durmaz

Dr. Derya Abuşka

Dr. Barış Murat Ayvacı

Dr. Burcu Demirdöven

Dr. Sinem Avcı

Dr. Mustafa Emin Çanakçı

Dr. Özgür Çevrim

Dr. Melih İmamoğlu

Dr. Gürkan Altuntaş

Dr. Cem Şimşek

Kurs Programı

1. Gün Programı

Temel EKG

Bradikardik ritimler

Dar kompleks taşikardiler

Geniş kompleks taşikardiler

Dal blokları ve ventriküler hipertrofisi

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları


2. Gün Programı

Senkopta EKG

ST segment yüksekliği ayırıcı tanısı

Akut koroner sendromlarda EKG

Sistemik hastalıklarda EKG

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları


Planlı Kurslar

19-20 Ekim 2019 - Kıbrıs


TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

GÖZ ACILLERI KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

GÜNCEL ACIL KONUŞMALARI (GAK)

Kursun Amacı

                                                                        

Güncel Acil Tıp Konuşmaları (GAK), ikinci basamak acil servislerde çalışan hekimlere yönelik, doğru ve güncel hasta yönetiminin konuşulduğu interaktif bilimsel toplantılardır.Güncel Acil Tıp Konuşmaları (GAK), ikinci basamak acil servislerde çalışan hekimlere yönelik, doğru ve güncel hasta yönetiminin konuşulduğu interaktif bilimsel toplantılardır.

 

 

Koordinatörler


Barış M. Ayvacı

Erkman Sanrı

Teknik Editörler


Erkman Sanrı

Melis Efeoğlu

Barış M. Ayvacı

Eğitmenler


Ali Kaan Ataman

Bulut Demirel

Begüm Öktem

Cem Şimşek

Ebru Ünal Akoğlu

Emel Altıntaş

Ebubekir Arslan

Halit Aytar
 

Erkan Günay

Gökhan Aksel

Gültekin Kadı

Gürkan Altuntaş

İbrahim Ulaş Özturan

İlhan Uz

Melih İmamoğlu

Mehmet Koçak

Mustafa Emin Çanakçı

Öncü Sancak

Öner Bozan

Orkun Ünek

Özgür Çevrim

Özgür Dikme

Özgür Özen

Özkan Erarslan

Özlem Dikme

Volkan Arslan

Suphi Bahadırlı

Yunus Emre Arık

Ayça Koca Tanrıverdi

Web ve Sosyal Medya


Gültekin Kadı

Yusuf Turan

Ali Kaan Ataman
Kurs Direktörü
Barış Murat Ayvacı ve Erkman Sanrı
Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı

 

1.GÜN

 • Acil Servis Sesleri
 • Temel ve İleri Yaşam Desteği
 • Havayolu Yönetimi
 • Görseller ile Zehirlenen Hastayı Tanıyoruz
 • Olgu Tartışmaları
 • Acil Serviste Wellness
 • ‘Doktor!...Hastam Nefes Alamıyor!’
 • Doğru Hasta, Doğru Tetkik, Doğru Tedavi

 

2.GÜNpage1image3098803888page1image3098804512

 
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar
 • 10 Adımda Travma Resüsitasyonu
 • EKG Öğreniyorum!
 • Nörolojik Aciller: Tanı, Görüntüleme, Tedavi
 • Acil Serviste Yasal Sorunlar
 • Acil Servis Takım Oyunu
 • Uzmanına Danış
 • Akılcı İlaç Kullanımı
 • GAK: A’dan Z’ye
 
Planlı Kurslar

GAK Şehirleri

 

İstanbul –  27-28 Ekim, Ümraniye EAH

Ankara –  27-28 Nisan 2019, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

İzmir – Yakında!

Trabzon – Yakında!

Adana – Yakında!

 
 
www.gakturkiye.org
 
gakturkiye@gmail.com
 
TATD | TATD | TATD | TATD |

İLERI HAVAYOLU KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

İLERI KARDIYAK YAŞAM DESTEĞI KURSU

Kursun Amacı

Eğitimin amacı sağlık personelinin yeniden canlandırma uygulamaları sırasında bilgiye dayalı takım çalışması davranışı becerisini geliştirmesidir.

 

TATD Temel Yaşam Desteği ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği uygulayıcı kursları teorik dersler ve maket başında yapılan senaryo çalışmalarından oluşur. Mankenler üzerinde TYD, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, İKYD, manuel defibrilatör kullanımı, kardiyoversiyon, pacing, taşikardi ve bradikardi, arest yönetimi senaryoları çalışılır.

 

Kursların bilgi içeriği en son AHA ve ERC klavuzları temel alınarak ve Türkiye koşullarına uygun olarak hazırlanır ve güncellenir. Her kursta 6-8 katılımcı için 1 TATD eğitmeni katılmaktadır. Bir kursa en fazla 24 katılımcı alınmaktadır. Kursun hedef kitlesi sağlık çalışanlarıdır.

 

Kurs Direktörü
Dr. Öğr. Üyesi Gül Pamukçu Günaydın
Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Cem Oktay

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

Doç. Dr. Bülent Erbil

Doç. Dr. Müge Günalp

Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik

Doç. Dr. Cem Ertan

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Alp Şener

Uzm. Dr. Yunus Emre Arık

Uzm. Dr. Uğur Özkula

Uzm. Nazlı Görmeli Kurt

Uzm. Dr. İsmail Erkan Aydın

Uzm. Dr. Sinem Avcı

Kurs Programı

TYD Teorik - Pratik

Arrest Ritmleri Yönetimi Teorik- Pratik

Taşikardi Yönetimi Teorik- Pratik

Bradikardi Yönetimi Teorik - Pratik

Karişik Senaryolar Pratik

 

Planlı Kurslar
TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

İLERI İSTATISTIK KURSU

Kursun Amacı

Amaç: Acil tıp uzmanlarına, yürüttükleri araştırmalarda gereken özel istatistiksel kavramları sunmak ve uygun istatistiksel analizi yapabilmelerini ve gerekli hallerde profesyonel yardım istemelerini sağlamak.

 

Hedef: Bu kursa katılanlar aşağıdaki yetkinlikleri kazanır.

Korelasyon yapar

Uyum araştırması yapar

Örneklem büyüklüğü hesaplar

Lineer regresyonun temel kavramlarını bilir, basit lineer regresyon yapar

Lojistik regresyonun temel kavramlarını bilir ve yapar

Sağkalım analizi yöntemlerini bilir ve yapar

Tekrarlı ölçüm düzeninin temel koşullarını bilir, tekrarlı ölçümlerde ANOVA ve Friedman testlerini yapar

 

Katılım koşulları:

Kurslarda en az 5 eğitmen görev alır. Kurs kontenjanı 24 kişidir. Boş kontenjan olması halinde, uzmanlık eğitiminin son aylarındaki asistanlar ve diğer dal uzmanları kursa katılabilir. Kursa katılmak isteyenlerin TATD - ATAK Temel İstatistik Kursu veya eşdeğeri bir kursa katılmış olmaları (Kurs eğitmenlerinin katılım konusunda olumlu görüşü) gereklidir.

Kursiyerlerin istatistiksel analizler için gerekli bir paket program (SPSS, MedCalc vs) yüklenmiş kişisel bilgisayarları ile katılımları zorunludur.

Kursun tamamına katılmak zorunludur.

Kurs sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilir.

Kurs sunumları, örnek uygulamalar için veri setleri ve diğer yardımcı materyaller bulut üzerinden sunulur.

Ücret: Yıllık belirlenir

 

Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Prof. Dr. Murat Ersel

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Doç. Dr. Orhan Çınar

Doç. Dr. N. Özgür Doğan

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Kurs Programı

1.GÜN

09:00 - 09:15

Açılış, tanışma, kurs amaç ve hedefleri

09:15 - 09:45

Korelasyon

09:45 - 10:15

Uyum araştırılması (Bland-Altmann, kappa)

10:15 - 10:30

ARA

10:30 - 12:00

PRATİK

12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI

13:00 - 14:00

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

14:00 - 14:45

Lineer Regresyon

14:45 - 15:00

ARA

15:00 - 17:00

PRATİK

17:00

Gün sonu değerlendirmesi

2.GÜN

09:00 - 09:45

Lojistik regresyon

09:45 - 10:30

PRATİK

10:30 - 10:45

ARA

10:45 - 12:00

Çok grup, çoklu karşılaştırma (MANOVA, ANCOVA)

12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI

13:00 - 14:00

Sağkalım Analizi

14:00 - 14:30

PRATİK

14:30 - 15:00

Genel tekrar

15:00 - 15:15

ARA

15:15 - 17:00

GENEL PRATİK

17:00

Kapanış

Planlı Kurslar

4 - 5 Mayıs 2019 / İstanbul

 

KRITIK HASTA BAKIM KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

MAKALE VE TEZ YAZMA KURSU

Kursun Amacı

Kursun amacı: Makale yazma kursunun amacı, hekimlere bilimsel araştırma makalesinin temel yazım sistematiğini öğretmektir. 
Gereklilikleri: Makale yazma konusunda bilgisini artırmak isteyen tüm hekimlere açıktır. Katılım kısıtlaması yoktur. Akademik hayata yeni başlayan ya da başlamayı planlayan uzman ve tez aşamasındaki asistan hekimlerin özellikle faydalanabilecekleri bir kurstur. 
Kurs sonunda beklenen hedefler: 
•   Bilimsel bir makalenin temel elementlerini ve makale içindeki sıralamasını bilir. 
•   Dergiye makale gönderirken gerekli olan kapak sayfası, başlık sayfası gibi yardımcı belgelerin    nasıl hazırlanacağını bilir. 
•   Paragraf yazmanın genel kurallarını bilir. 
•   Makalenin giriş kısmının yazımında kullanılan odaklanma ve 3 temek paragraf tekniğini bilir. 
•   Metod kısmının muhtemel alt başlıklarını bilir. 
•   Araştırma metodolojisine göre yazımda uyacağı temel rehberleri (Consort, Strobe vs) bilir. 
•   Metod kısmının yazımında dikkat edilecek genel esasları bilir. 
•   Bulgular kısmının raporlanmasında kullanılan sistematik yapıyı bilir. 
•   Tablo ve şekil kullanmanın genel esaslarını bilir. 
•   Bulgular kısmının yazımında kullanılacak genel esasları bilir. 
•   Tartışma kısmına alınacak bulguların nasıl seçileceğini bilir. 
•   Tartışma kısmına alınan her bir bulgunun genel literatürle nasıl tartışılacağını bilir. 
•   Sonuç kısmında hangi öğelerin belirtilmesi gerektiğini bilir. 
•   Başlık ve özet yazımının temel ilkelerini bilir. 
•   Dergiye makale gönderme sürecinin temel unsurlarını ve püf noktalarını bilir.
•   Olgu sunumu yazma temel hususlarını bilir. 
•   Bilimsel bir makalenin genel anatomik unsurlarını oluşturma becerisine sahip olur. 

Kurs Direktörü
Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ
Kurs Eğitmenleri

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR

Prof.Dr.Ersin AKSAY

Prof.Dr.Murat ERSEL

Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ

Doç.Dr.Orhan ÇINAR

Doç.Dr.Haldun AKOĞLU

Doç.Dr.Nurettin ÖZGÜR DOĞAN

Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

Doç.Dr. Gökhan AKSEL

Kurs Programı
Planlı Kurslar
TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

MOR REÇETE KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ORTOPEDIK ACILLER KURSU

Kursun Amacı

TATD Ortopedik Aciller Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, ortopedik travmaların yönetimi, pediyatrik hastalardaki ortopedik travmalar ve yönetimi, omuz ve diğer eklem çıkıklarının yönetimi, grafilerin yorumlanması, atel teknikleri ve ağrı yönetimi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca medikolegal yönden hekimleri zor durumda bırakan “sık atlanan yaralanmalar” ayrı bir ders başlığı olarak irdelenmektedir. 10 saat teorik ve 3 saat pratik uygulama ile iki gün süren, oldukça eğitici ve interaktif geçen kursumuzun acil servislerde çalışan tüm hekimler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Kurslardaki yoğun pratik eğitimler nedeni ile katılımcı sayısı 24 kişi ile sınırlıdır.

 

Kurs Direktörü
Dr. Önder LİMON
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin AKSAY

Dr. Süleyman TÜREDİ

Dr. Mehmet Ali KARACA

Dr. Önder LİMON

Dr. Başak BAYRAM

Dr. Özlem AKINCI DİKME

Dr. Özgür ÇEVRİM

Dr. Yusuf Ali ALTUNCI

Dr. Vermi DEĞERLİ

Dr. Emre ŞANCI

Dr. İlhan UZ

Kurs Programı

El ve el bileği grafilerinin yorumlanması

Pediatrik ortopedik travmalar

Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması

Omuz çıkığı yönetimi

Atel teknikleri

Pelvis ve femur travmalarının yönetimi (Görüntüleme ve yönetim)

Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi ( Görüntüleme ve yönetim)

Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar

Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı)

Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi

Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi (Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar)

Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik; pratik)

Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite; pratik)

Atel uygulaması (pratik)

 

Planlı Kurslar

ORYANTASYON KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ÖLÇME-DEĞERLENDIRME KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

TRAVMA KURSU

Kursun Amacı

Travma yönetimi hastane öncesi ambulans sistemlerinden başlayan ve acil servis bakımını da içeren yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini içerir. TATD Travma Yönetimi Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve travma bakımında yer alan hekimlere, yapılandırılmış, güncel bilgi ve gelişmeleri içeren, multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayan yaklaşım ve algoritmaları aktarmaktır. Ülkemizde hala travma nedenli mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olması, yapılandırılmış yaklaşım ihtiyacının en önemli göstergelerinden olup, kursumuz bu noktada katılımcılara faydalı olacaktır.

Kursumuz 2 günlük olup, konusunda deneyimli acil tıp öğretim üyeleri eğitmen olarak görev almaktadır. Kurs içerisinde mevcut pratik uygulamalar nedeni ile katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlanmaktadır.

 

Kurs Direktörü
Dr. Özge Duman Atilla
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ali Vefa Sayraç

Dr. Arzu Denizbaşı

Dr. Barış Murat Ayvacı

Dr. Başak Bayram

Dr. Bülent Erbil

Dr. Cem Şimşek

Dr. Cemil Kavalcı

Dr. Engin Deniz Arslan

Dr. Erkman Sanrı

Dr. Ersin Aksay

Dr. Feridun Çelikmen

Dr. Gökçe Özbay Yenice

Dr. Mehmet Ali Karaca

Dr. Murat Çetin

Dr. Müge Günalp Eneyli

Dr. Önder Limon

Dr. Özge Duman Atilla

Dr. Özgür Çevrim

Dr. Özgür Karcıoğlu

Dr Özlem Köksal

Dr. Sercan Yalçınlı

Dr. Serkan Şener

Dr. Serkan Emre Eroğlu

Dr. Turgay Yılmaz Kılıç

Dr. Volkan Arslan

Dr. Yusuf Ali Altuncı

Kurs Programı

Travmalı hastada birincil ve ikincil bakı

Hemorajik şoktaki hastanın yönetimi

Kafa travmasının yönetimi

Toraks travmasının yönetimi

Abdominal travmanın yönetimi

Omurga yaralanmalarının yönetimi

Maksillofasyal travmaların yönetimi

Pelvik travmaların yönetimi

Özel durumlarda travmalı hasta yönetimi

Travma resusitasyonunda tuzaklar

Kadavra laboratuvarı (tüp torakostomi, krikotirotomi)

Yara bakımı

BT yorumlama

 

 

Planlı Kurslar

13-14 Haziran 2019 / İstanbul

TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

TEMEL İSTATISTIK KURSU

Kursun Amacı

Amaç: Acil tıp uzmanlarına, yürüttükleri araştırmaların çoğunluğunda yardımcı olacak temel istatistiksel kavramları sunmak ve uygun istatistiksel analizi yapabilmelerini sağlamak.

 

Hedef: Bu kursa katılanlar aşağıdaki yetkinlikleri kazanır.

Veri seti hazırlayabilir

Veri dönüştürebilir/türetebilir

Değişkenleri tanır

Merkezi dağılım ölçütleri ve normal dağılımı bilir

Araştırma hipotezi için doğru testi seçer

t (bağımlı ve bağımsız örneklerde), ANOVA, ki kare, Mann whitney U, Wilcoxon, Kruskall Wallis testlerini yapabilir

Tanısal değerlilik testlerini yapabilir (sensitivite/spesivite ve ROC analizi)

Göreli risk ve özel risk oranlarını hesaplamayı ve değerlendirmeyi bilir.

 

Katılım Koşulları:

Kurslarda en az 4 eğitmen görev alacaktır. Kurs kontenjanı 24 kişidir. Boş kontenjan olması halinde, uzmanlık eğitiminin son aylarındaki asistanlar ve diğer dal uzmanları kursa katılabilir.

Kursiyerlerin istatistiksel analizler için gerekli bir paket program (SPSS, MedCalc vs) yüklenmiş kişisel bilgisayarları ile katılımları zorunludur.

Kursun tamamına katılmak zorunludur.

Kurs sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilir.

Kurs sunumları, örnek uygulamalar için veri setleri ve diğer yardımcı materyaller bulut üzerinden sunulur.

Ücret: Yıllık ilan edilir

 

Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Prof. Dr. Murat Ersel

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Doç. Dr. Orhan Çınar

Doç. Dr. N. Özgür Doğan

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Kurs Programı

1.GÜN

08:30 - 09:00

KAHVALTI ve TANIŞMA

09:00 - 09:45

Veriseti İçin Gerekli Kavramlar (değişken tipleri, merkezi dağılım ölçütleri)

10:20 - 10:30

Veritabanı hazırlama, veri girişi

10:30 - 11:00

ARA

11:00 - 11:45

P değeri, Güven aralığı, Etki büyüklüğü, Örneklem hacmi


11:45 - 12:30

PRATİK

12:30 - 13:30

ARA

13:30 - 14:00

İstatistiksel yöntem seçimi

14:00 - 14:30

Olasılık (RR, OR, NNT)

14:30 - 15:00

PRATİK

15:00 - 15:15

ARA

15:15 - 16:00

İki grup ortalama/ortanca karşılaştırılması (t- testi, Mann Whitney U, Wilcoxon)

16:00 - 16:45

PRATİK

16:45 - 17:00

Gün sonu değerlendirmesi

2.GÜN

08:30 - 09:00

KAHVALTI

09:00 - 09:30

Tanısal testler (Duyarlılık, Özgüllük, +LR, -LR, NNT, NNH, ROC analizi)

09:30 - 10:15

PRATİK

10:15 - 10:30

ARA

10:30 - 11:30

Ki-kare testi

11:30 - 12:30

PRATİK

12:30 - 13:30

ARA

13:30 - 14:15

İkiden fazla grup ortalama/ortanca karşılaştırması (Anova, Kruskall -Wallis)

14:15 - 15:00

PRATİK

15:00 - 15:15

ARA

15:15 - 16:30

PRATİK ve GENEL TEKRAR

16:30 - 16:45

SORULAR ve CEVAPLAR

16:45 - 17:00

KAPANIŞ ve Fotoğraf Çekimi

Planlı Kurslar

28 - 29 Eylül 2019 / Trabzon

26 - 27 Ekim 2019 / Trabzon

 

İLERİ ULTRASONOGRAFİ KURSU

Kursun Amacı

TATD İleri USG Kurslarının amacı tüm acil tıp uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve diğer branşlardan ultrasonografiye merak duyan, öğrenmek isteyen kişilerin ultrasonografi bilgisini arttırmaktır. Daha önceden temel kursumuzu tamamlamış olan katılımcılara ultrasonografinin ileri kullanım alanları anlatılmakta ve bu alanlarda yetkinleşebilmeleri için bilgi ve tecrübe aktarımı yapılmaktadır.

Kursumuz 2 gün sürmekte olup, öğleden önceleri teorik eğitimlerle devam etmekte; öğleden sonraları ise cihaz başında canlı mankenlere ultrasonografi pratiği ile geçmektedir. Teorik derslerde anlatılan bilgiler pratik saatlerde sıcağı sıcağına tekrar edilmekte ve anlatılan bilgilerin pekişmesi sağlanmaktadır. 

 

Kurs Direktörü
Funda Karbek Akarca
Kurs Eğitmenleri

Adnan Yamanoğlu

Ahmet Burak Oğuz

Ali Batur

Alten Oskay

Arif Alper Çevik

Aslıhan Yürüktümen Ünal

Başak Bayram

Behnan Gülünay

Betül Gülalp

Burcu Azapoğlu

Bülent Erbil

Cem Ertan

Davut Kaplan

Deniz Dedeoğlu Kılıç

Ekrem Musalar

Erkan Göksu

Faruk Güngör

Fecri Bengi

Funda Karbek Akarca

Güllü Dündar

İlhan Uz

Mehmet Ali Aslaner

Mehmet Ali Karaca

Mehmet Oktay Alkan

Melek Sedef Güryay

Murat Yeşilaras

Nurdan Ergün Acar

Onur Karakayalı

Özge Can

Özgür Çevrim

Özgür Dikme

Özlem Dikme

Salih Ekinci

Sercan Yalçınlı

Sevilay Karaduman

Tanzer Korkmaz

Turgay Yılmaz Kılıç

Vermi Değerli

Volkan Arslan

Zeynep Kekeç

Kurs Programı

1.Gün

Toraks ultrasonografisi

İleri ekokardiyografi

Volüm değerlendirme

Oküler ultrasonografi

 

2.Gün

Üst ekstremite ultrasonografisi

Alt ekstremite ultrasonografisi

İleri batın ve genital ultrasonografi

Kritik hastada ultrasonografi algoritmaları

 

Pratik uygulamalar (2 gün) teorik dersleri içermektedir.

 

Planlı Kurslar

Planlı kursları takip etmek için www.tatdus.org veya www.tatd.org.tr adresini ve TATDUS sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

 

TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

TEMEL ULTRASONOGRAFİ KURSU

Kursun Amacı

TATD Temel USG Kurslarının amacı tüm acil tıp uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve diğer branşlardan ultrasonografiye merak duyan, öğrenmek isteyen kişilerin ultrasonografi ile tanışmasını sağlamaktır. Bu kursta ultrasonografinin temel kullanım alanları üzerinde durulmakta ve yeni başlayanların uygulayarak cihazla tanışmalarını ultrasonografinin temel kullanım alanlarını öğretmeyi hedeflemektedir. Ultrasonografi kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve tüm hekimlerin pratiğinde yer almaktadır. Kursumuzun ultrasonografi kullanımının yaygınlaşması ve doğru temeller üzerinde şekillendirilmesi temel amacımızdır.

 

Kursumuz 2 gün sürmekte olup, öğleden önceleri teorik eğitimlerle devam etmekte; öğleden sonraları ise cihaz başında canlı mankenlere ultrasonografi pratiği ile geçmektedir. Teorik derslerde anlatılan bilgiler pratik saatlerde sıcağı sıcağına tekrar edilmekte ve hem anlatılan bilgilerin pekişmesi sağlanmakta hem de nispeten yeni bir alan olan ultrasonografi kullanımındaki ilk acemi adımlar birlikte atılmaktadır.

 

Kurs Direktörü
Funda Karbek Akarca
Kurs Eğitmenleri

A. Tuğrul Zengin

Adnan Yamanoğlu

Ahmet Burak Oğuz

Ali Batur

Alten Oskay

Arif Alper Çevik

Aslıhan Yürüktümen Ünal

Başak Bayram

Behnan Gülünay

Betül Gülalp

Burcu Azapoğlu

Bülent Erbil

Cem Ertan

Davut Kaplan

Deniz Dedeoğlu Kılıç

Ekrem Musalar

Erkan Göksu

Faruk Güngör

Fecri Bengi

Funda Karbek Akarca

Güllü Dündar

İlhan Uz

Mehmet Ali Aslaner

Mehmet Ali Karaca

Mehmet Oktay Alkan

Melek Sedef Güryay

Murat Yeşilaras

Nurdan Ergün Acar

Onur Karakayalı

Özge Can

Özgür Çevrim

Özgür Dikme

Özlem Dikme

Salih Ekinci

Sercan Yalçınlı

Sevilay Karaduman

Tanzer Korkmaz

Turgay Yılmaz Kılıç

Vermi Değerli

Volkan Arslan

Zeynep Kekeç

Kurs Programı

1.Gün

Ultrasonografi fiziği, inceleme tekniği ve artefaktlar

E-FAST

Hepatobiliyer ultrasonografi

Üriner sistem ultrasonografisi

Genital sistem ultrasonografisi

 

2.Gün

Odaklanmış ekokardiyografi (Temel)

Abdominal aorta ultrasonografisi

Vena kava inferior ultrasonografisi

Alt ekstremite DVT ultrasonografisi

Girişimsel ultrasonografi

 

Pratik uygulamalar (2 gün) teorik dersleri içermektedir.

Planlı Kurslar

Planlı kursları takip etmek için www.tatdus.org veya www.tatd.org.tr adresini ve TATDUS sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

 

TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

YARA BAKIM KURSU (TEMEL MODÜL)

Kursun Amacı

 

 • - Kursun temel amacı acil serviste sık karşılaşılan basit ve komplike olmayan akut yaralara ilk yaklaşım ve kapatma tekniklerinin öğretilmesidir.
 • - Kısa akut yaralı hasta ve yaraya yaklaşımın ardından, temel malzemelerin tanıtılması
 • - Her yara kapatma tekniğinin öncesinde kısa video ardından televizyona yansıtılmış canlı kamera görüntüsünden eğiticiyle beraber maket/modeller üzerinde uygulamanın gerçekleştirilmesi.

 

Öğrenim Hedefleri

 • - Akut yarayı tanıma ve hastaya ilk doğru yaklaşım.
 • - Yaranın primer kapatma öncesi hazırlanması ve anestezi tekniklerinin uygulanması.
 • - Yara kapatmada kullanılan temel malzemelerin tanıtılması ve kullanımı
 • - Altı temel yara kapatma tekniğinin önce video ve anlık eğitici görüntüleriyle öğrenciler tarafından uygulanması.
 • - Yara kapatıldıktan sonra yara bakımı ve takibi önerilerinin hasta ile paylaşılması.

   

Kurs Direktörü
Doç. Dr. Serkan Şener
Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Cemil KAVALCI

Prof. Dr. Özlem YİĞİT

Doç. Dr. Serkan ŞENER

Uzm. Dr. Yahya Ayhan ACAR

Uzm. Dr. Cem GÜN

Uzm. Dr. Hasan ALDİNÇ

Kurs Programı

Akut Yara Tanımı ve İyileşmesi

Akut Yaralı Hastaya İlk Yaklaşım         

Malzemelerin tanıtılması ve kullanım teknikleri

PRATİK – Malzemelerin tanıtılması ve kullanım teknikleri

Yaranın Hazırlanması ve Anestezi Teknikleri

PRATİK – Yaranın Hazırlanması ve Anestezi Teknikleri

PRATİK – Temel Sütür Teknikleri

Basit Aralıklı Teknik

Basit Aralıklı Teknik

Basit Aralıklı Cilt Altı Teknik

Devamlı Cilt Altı Teknik        

Vertikal Matres Teknik          

Horizontal Matres Teknik

İşlem Sonrası Yara Bakımı ve Taburculuk Önerileri

Planlı Kurslar
TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

YARA BAKIM KURSU (İLERİ MODÜL)

Kursun Amacı

 

 • - Kursun amacı temel yara kapatma teknikleri haricinde kullanılabilecek alternatif kapatma tekniklerinin ve özel bölgeler ile hatalı yara kapatılması halinde uygulanacak farklı yöntemlerin öğrenilmesi.
 • - Her tekniğinin öncesinde kısa video ardından televizyona yansıtılmış canlı kamera görüntüsünden eğiticiyle beraber maket/modeller üzerinde uygulamanın gerçekleştirilmesi.

 

Öğrenim Hedefleri

 • - Düzensiz kenarlı yaralarda devitalize dokuların debride edilmesi
 • - Özellikle pediatrik hasta grubunda tercih edilebilecek alternatif yara kapama tekniklerinin uygulanması.
 • - Parçalı yara ve yüz bölgelerindeki özellikli kapatma tekniklerinin model/maket üzerinde uygulanması
 • - Hatalı yara kapatma sonucu oluşan köpek kulağı deformitesini düzeltme.
 • - Basit ekstansör tendonu tamir etme.

   

Kurs Direktörü
Doç. Dr. Serkan Şener
Kurs Eğitmenleri

Prof. Dr. Cemil KAVALCI

Prof. Dr. Özlem YİĞİT

Doç. Dr. Serkan ŞENER

Uzm. Dr. Yahya Ayhan ACAR

Uzm. Dr. Cem GÜN

Uzm. Dr. Hasan ALDİNÇ

Kurs Programı

Debridman ve kanama kontrolü             

PRATİK – Debridman ve kanama kontrolü     

Alternatif  Yara Kapatma Teknikleri

PRATİK – Stapler Tekniği

PRATİK – Saç Yaklaştırma Tekniği

PRATİK – Strip ve Doku Yapıştırıcı Tekniği

Özel Alanlarda Yara Kapama Teknikleri

PRATİK – Yıldız ve Köşe Sütürleri

PRATİK – Dudak Kapama Tekniği

PRATİK – Kulak Kapama Tekniği        

PRATİK – Tendon onarımı     

Planlı Kurslar
TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

TAKTİK ALANDA ACİL TIBBİ MÜDAHALE KURSU

Kursun Amacı

Savaş, terör saldırıları, meskun mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından farklıdır. Taktik alanda acil tıbbı müdahale kursu başta muharip personelin kendi kendine ya da yakın arkadaşına uygulayacağı ilk yardımla başlayan, Rol 1 den Rol-4 e kadar farklı kademelerde devam eden tedavi ve taktik tahliye süreçlerinin bütününün bilinmesi, bu alanlarda çalışan paramedik, pratisyen hekim ve acil tıp asistan ve uzmanlarının bu tip taktik yaralılara müdahale konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlamıştır.

 

 

Kurs Direktörü
Doç.Dr.Erdem ÇEVİK
Kurs Eğitmenleri

Prof.Dr.Orhan ÇINAR

Doç.Dr.Erdem ÇEVİK

Dr.Öğr.Üyesi Yahya Ayhan ACAR

Kurs Programı

Saat

Konu Başlıkları

Eğitmenler

09.00-09.15

Açılış ve tanışma

Tüm Eğitenler

09.15-09.50

Taktik alanda acil tıbbi müdahale esasları, lojistik yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Ayhan Acar

 

09.50-10.25

Çoklu yaralanma, triyaj, sahra hastaneleri ve hasta nakli

Doç.Dr. Erdem Çevik

10.25-10.40

Ara

10.40-11.00

Savaş yaralısının resüsitasyonunda önemli noktalar.

·      Kanama yönetimi

·      Hemorajik şok yönetimi ve kan transfüzyon ilkeleri

 

Doç.Dr. Erdem Çevik

11.00-11.30

Savaş yaralısında

·      Hava yolu yönetimi

·      Hipotermiden korunma

·      Analjezi, antibiyoterapi ve aşılama

Prof.Dr. Orhan Çınar

Dr. Öğr. Üyesi Yahya Ayhan Acar

11.30-12.00

Patlama Yaralanmaları

Prof.Dr. Orhan Çınar

12.00 – 12.30

Olgularla taktik alanda yaralı yönetimi

Tüm Eğitmenler

12.30 – 13.30

Öğle Yemeği

 

13.30-16.30

Uygulamalar.

·      Nazofaringeal airway

·      Krikotiroidotomi

·      Turnike

·      Kanama durdurucular

·      İğne torakostomi

·      Hasta tahliyesi


·      Özel sargı ve bandajların kullanımı·      Hipotermi battaniyeleri

·      Hücum yeleği çıkarma ve silahtan arındırma

·      Simülasyon

Tüm Eğitmenler

 

     
Planlı Kurslar

06 Temmuz 2019-Ankara

TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN ACİL TIBBİ DURUM YÖNETİMİ KURSU

Kursun Amacı

Eğitimin amacı diş hekimlerinin günlük klinik uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri yaşamı tehdit eden acil sağlık sorunlarına güncel tıbbi yaklaşımları uygulama becerisi geliştirilmesidir.

Eğitim bir tam gün sürmekte olup yarım gün teorik eğitim yarım gün pratik uygulamaları içerir. Pratik uygulamalarda tyd mankenleri ve hava yolu mankenleri kullanılacaktır. Her kurs için 2 TATD eğitmeni hazır bulunacaktır. Bir kursa en fazla 24 katılımcı alınacaktır.

 

Kurs Direktörü
Dr. Öğr. Üyesi Gül Pamukçu Günaydın
Kurs Eğitmenleri

Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

Prof.. Dr. Ayhan Özhasenekler

Doç. Dr. Bülent Erbil

Doç. Dr. Engin Deniz Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Yıldırım

Uzm. Dr. Nazlı Görmeli Kurt

Kurs Programı

Dişhekimleri için acil durumlar giriş

Temel yaşam desteği

Senkop

Nöbet

Göğüs ağrısı

Hipertansiyon

Anaflaksi

Kanama kontrolü

Lokal anesteziklerin toksisitesi

TYD workshop

Hava yolu workshop

 

Planlı Kurslar
TATD |