TATD | MEVZUAT

KURSLAR

KURSLAR

ACIL TIPTA KIRMIZI BAYRAKLAR

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

AKUT KORONER SENDROM KURSU

Kursun Amacı

TATD Akut Koroner Sendrom Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, akut koroner sendromun tanınması, EKG özellikleri, yönetim algoritmaları ve tedavi tercihlerinde güncel bilgiyi vermektir. Akut koroner sendromların yönetimi ve tedavi seçenekleri acil tıbbın en güncel konularından birisi olup, birkaç yılda bir bu konuda önemli gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle acil servislerin önemli bir hasta grubu olan göğüs ağrılı hastaların yönetimi açısından kursumunuz faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Kursumuz 1 günlük sürmekte olup, konusunda deneyimli acil tıp öğretim üyeleri eğitmen olarak görev almaktadır. Kurs içerisinde pratik uygulama olmadığı için katılım sayısında sınırlama bulunmamaktadır.


Kurs Direktörü
Dr. Ersin Aksay
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin Aksay

Dr. Yıldıray Çete

Dr. Mutlu Kartal

Dr. İbrahim Türkçüer

Dr. Cem Ertan

Dr. Derya Abuşka

Dr. Özlem Dikme

Dr. Mustafa Emin Çanakçı

Kurs Programı

Göğüs Ağrısında Risk Sınıflamaları ve Acil Servis Yönetimi

Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)

ST Segment Yüksekliği Ayırıcı Tanısı

Akut Koroner Sendromlarda Reperfüzyon Tedavisi

STEMI’de Tıbbı Tedaviler

STEMI’de Antiagregan ilaçlar


Planlı Kurslar

11 Mayıs 2019 - İzmir

15 Haziran 2019 - İstanbul

21 Eylül 2019 - Ankara

TATD |

ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU

Kursun Amacı

Araştırma Planlama konusunda geniş pratiklerin de yer aldığı kursun amacı akademik yolculuğun başında olan klinisyenlere araştırmanın temel kavramları konusunda bilgi ve içgörü kazandırmaktır.

Kurs Direktörü
Doç. Dr. Orhan ÇINAR
Kurs Eğitmenleri

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR

Prof.Dr.Murat ERSEL

Prof.Dr.Süleyman TÜREDİ

Doç.Dr.Orhan ÇINAR

Doç.Dr.Haldun AKOĞLU

Doç.Dr.Nurettin ÖZGÜR DOĞAN

Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

Doç.Dr. Gökhan AKSEL

Kurs Programı

TATD ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU


1. Gün


15 dk  Açılış-Kursun tanıtımı-Beklentiler
45 dkHipotez, araştırma sorusu, değişken tipleri, sonlanım ölçütleri
45 dkLiteratür Taraması Yapma
30 dkAraştırma Kayıt Sistemleri
60 dk

Yan tutma, randomizasyon, dahil etme, dışlama, örnekleme, maskeleme, biaslar, hatalar,

örneklem büyüklüğü hesaplama

200 dkMakale araştırma pratiği
Örneklem boyutu pratiği
Araştırma sorusundan hipotez geliştirme pratiği, Randomizasyon, sampling metodları pratiği2.gün 

 

20 dkKlinik Araştırma Tipleri Genel Bakış                                                                                      
50 dkKesitsel-Kohort-Vaka Kontrol Çalışmalar
30 dkTanısal Değerlilik Çalışmaları
30 dkAnket Çalışmaları-Kalitatif Araştırmalar
60 dkRandomize Kontrollü Çalışmalar
30 dkEtik hususlar, hasta onamı, yazarlık kriterleri
150 dkAynı konuda farklı araştırma tasarımları
Küçük Grup Çalışmalar

30 dk        Kursun Genel Değerlendirmesi ve Geri bildirimler-KapanışPlanlı Kurslar

13-14 Nisan 2019 Midi Hotel/ANKARA

TATD |

İLERİ EKG KURSU

Kursun Amacı

İleri EKG Kursunun amacı ilk 2 yıl içindeki Acil tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve 2. Basamakta çalışan hekimler için EKG’nin temel kavramlarının yansıra disritmler, akut koroner sendromlardaki EKG bulguları, sistemik hastalıklar ve senkoptaki yüksek riskli EKG’yi anlatmaktır. Yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak verilen İleri EKG kursları genellikle 5-7 eğitici ile maksimum 24 katılımcıya verilmektedir. 2 günlük kursun ilk ve ikinci günlerinin sonunda eğitmenlerle EKG kartları üzerinden maksimum 7 kişilik gruplarda pratik uygulama yapma ve tartışma şansı bulunmaktadır. Her birisi EKG konusundaki deneyimli eğitmenlerimizle sizleri kurslarımızda görmekten mutluluk duyarız.

Kurs Direktörü
Dr. Ersin Aksay
Kurs Eğitmenleri

Dr. Ersin Aksay

Dr. Mutlu Kartal

Dr. Ayfer Keleş

Dr. Müge Günalp

Dr. Özlem Köksal

Dr. Cem Ertan

Dr. Engin Deniz Arslan

Dr. Dilek Durmaz

Dr. Derya Abuşka

Dr. Barış Murat Ayvacı

Dr. Burcu Demirdöven

Dr. Sinem Avcı

Dr. Mustafa Emin Çanakçı

Dr. Özgür Çevrim

Dr. Melih İmamoğlu

Dr. Gürkan Altuntaş

Dr. Cem Şimşek

Kurs Programı

1. Gün Programı

Temel EKG

Bradikardik ritimler

Dar kompleks taşikardiler

Geniş kompleks taşikardiler

Dal blokları ve ventriküler hipertrofisi

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları


2. Gün Programı

Senkopta EKG

ST segment yüksekliği ayırıcı tanısı

Akut koroner sendromlarda EKG

Sistemik hastalıklarda EKG

Pratik uygulama

7 kişilik gruplarda EKG olgu senaryoları


Planlı Kurslar

19-20 Ekim 2019 - Kıbrıs


TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD | TATD |

GÖZ ACILLERI KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

GÜNCEL ACIL KONUŞMALARI (GAK)

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

İLERI HAVAYOLU KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

İLERI KARDIYAK YAŞAM DESTEĞI KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

İLERI İSTATISTIK KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

KRITIK HASTA BAKIM KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

MAKALE VE TEZ YAZMA KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

MOR REÇETE KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ORTOPEDIK ACILLER KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ORYANTASYON KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ÖLÇME-DEĞERLENDIRME KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

TRAVMA KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

TEMEL İSTATISTIK KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

ULTRASONOGRAFI KURSLARI

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar

YARA BAKIM KURSU

Kursun Amacı
Kurs Direktörü

Kurs Eğitmenleri

Kurs Programı
Planlı Kurslar