TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Medya

Amaçlar:

 • Türkiye Acil Tıp Derneği’nin misyon, vizyon ve amaçlarını geniş kitlelere duyurmak Türkiye Acil Tıp Derneği’ni kamuoyuna tanıtmak, 
 • Türkiye Acil Tıp Derneği’nin toplam kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Kamuoyunun ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Acil Tıp Derneği’ni tanıtan etkinlikler düzenlemek,  broşür, afiş vb. yazılı,  basılı materyal geliştirmek,
 • Üyeler arası iletişimi sağlamak, 
 • Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinin bireysel gelişimlerine destek sağlamak, üyeler 
  arası ortak bakış açısı kazandırmak, üyeler arası iletişimi, dayanışmayı 
  arttırmak amacıyla; eğitim dizileri, gezi, yarışma, turnuva vb. organizasyonlar düzenlemek.
 • Türkiye Acil Tıp Derneği komisyonlarının yaptığı çalışmaların kamuoyuna 
  duyurulmasında ve etkinliklerinde görev almak.

Komisyon Sorumluları

 • Uzm. Dr. Hakan TOPAÇOĞLU
 • Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM
Barış Murat Ayvacı
Barış Murat Ayvacı
Uzm. Dr. Melis Efeoğlu
Uzm. Dr. Melis Efeoğlu
Uzm. Dr. Murat Çetin
Uzm. Dr. Murat Çetin
Uzm. Dr. Yunus Emre Arık
Uzm. Dr. Yunus Emre Arık