TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Klinik Politika Rehberleri Komisyonu

 

Amaç

TATD-KPRK, TATD’nin resmi görüşü özelliğine sahip olan klinik uygulama kılavuzları ile klinik politika kılavuzlarının yazım, denetim ve yayınlanmasında, kılavuzlara ait kanıt ve öneri düzeylerinin derecelendirilmesinde, bu kılavuzların bilimsel yayın organlarında yayınlanmasında, kılavuzların belli aralıklarla güncellenmesinden sorumlu olan ve kendi yönergesi doğrultusunda çalışan TATD komisyonudur.

 

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Ersin AKSAY

Prof. Dr. Erkan GÖKSU

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Prof. Dr. Orhan ÇINAR

Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

Doç. Dr. Gökhan AKSEL

Doç. Dr. Başak BAYRAM

Doç. Dr. Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

 

BAŞAK BAYRAM
BAŞAK BAYRAM
ERKAN GÖKSU
ERKAN GÖKSU
ERSİN AKSAY
ERSİN AKSAY
GÖKHAN AKSEL
GÖKHAN AKSEL
HALDUN AKOĞLU
HALDUN AKOĞLU
MURAT PEKDEMİR
MURAT PEKDEMİR
NURETTİN ÖZGÜR DOĞAN
NURETTİN ÖZGÜR DOĞAN
ORHAN ÇINAR
ORHAN ÇINAR
SERKAN YILMAZ
SERKAN YILMAZ
Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
ŞEREF KEREM ÇORBACIOĞLU
ŞEREF KEREM ÇORBACIOĞLU
İNDİR BELGE ADI TARİH
KLİNİK POLİTİKA REHBERLERİ KOMİSYONU YÖNERGESİ 19 Haziran 2019
ECMO Projesi 10 Ekim 2019

rehber@tatd.org.tr 

"TATD-Klinik Politika Rehberleri Komisyonu ile her türlü iletişim bu e-mail aracılığıyla sağlanmaktadır."

 

BAŞVURU FORMU