TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Hastane Öncesi Sağlık Hizmetleri

AMAÇ: 

  • İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği konusunda bilgilendirme konferansları ve eğitimleri vermek ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek eğitimleri sürekli geliştirmek,
  • İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği Eğitimlerinin tüm Türkiye de gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Türkiye Acil Tıp Derneği İlkyardım Merkezi (TATDİM) aracılığı ile İlkyardım Kursları düzenlemek,
  • İlkyardım Eğitim Konferansları düzenlemek,

Komisyon Başkanı

Mehmet Ergin

 

Sorumlu YK Üyeleri 

  • Murat Orak (YK Temsilcisi)

 

Komisyon Üyeleri

  • Başak Bayram
  • Burak Bekgöz
İNDİR BELGE ADI TARİH