TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Acil Tıp Uzmanlığı

Amaç ve Hedefler

  • Sağlık Bakanlığı ve TTB-UDEK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Acil Tıp Uzmanlığının ilgili toplantılarda temsiliyeti 
  • Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları hakkında görüş oluşturulması ve merkezi otorite ile ilişkiye geçilmesi
  • Kamu, üniversite, afiliye ve özel hastanelerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının çalışma koşulları ile ilgili görüş oluşturulması
  • Acil servis standartları (mimari, insan gücü ve malzeme) konusunda bilgi ve belge üretmek. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak.

Komisyon Sorumlusu

  • Doç. Dr. Serkan Yılmaz
Dr Ensar DURMUŞ
Dr Ensar DURMUŞ
Uzm Dr Murat NARLI
Uzm Dr Murat NARLI
Uzm. Dr Nebi SÜRÜM
Uzm. Dr Nebi SÜRÜM
İNDİR BELGE ADI TARİH
2016-2017 Dönemi Acil Tıp Uzmanlığı Planlama Raporu 22 Ekim 2018