TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Acil Tıp Uzmanlığı

Amaç ve Hedefler

  • Sağlık Bakanlığı ve TTB-UDEK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Acil Tıp Uzmanlığının ilgili toplantılarda temsiliyeti 
  • Acil Tıp Uzmanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları hakkında görüş oluşturulması ve merkezi otorite ile ilişkiye geçilmesi
  • Kamu, üniversite, afiliye ve özel hastanelerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının çalışma koşulları ile ilgili görüş oluşturulması
  • Acil servis standartları (mimari, insan gücü ve malzeme) konusunda bilgi ve belge üretmek. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak.

Komisyon Sorumlusu

  • Doç. Dr. Serkan Yılmaz
Dr Ensar Durmuş
Dr Ensar Durmuş
Murat Çetin
Murat Çetin
Uzm Dr Murat NARLI
Uzm Dr Murat NARLI
Uzm. Dr Nebi SÜRÜM
Uzm. Dr Nebi SÜRÜM
İNDİR BELGE ADI TARİH
2016-2017 Dönemi Acil Tıp Uzmanlığı Planlama Raporu 22 Ekim 2018