TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Acil Tıp AsistanlığıAMAÇ VE HEDEFLER: (Misyon&Vizyon)  

  • Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin düzeyini yükseltecek nitelikli acil tıp uzmanlarının yetişmesini sağlamak. 
  • Acil tıp uzmanlık eğitimi alan hekimlerin eğitimlerini ve gelişmesini destekleyerek ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek. 
  • Acil Tıp Uzmanlık eğitiminin standartlarını ve kalitesini belirleyerek diğer ülkelerdeki acil tıp uzmanlık programları için önder ve örnek olmak. 
TATD ATAB Yönergesi

Komisyon Sorumluları

  • Doç. Dr. Başak Bayram
  • Uzm. Dr. Özgür Çevrim
  • Uzm. Dr. Özlem Dikme
 Dr. Gültekin Kadı
Dr. Gültekin Kadı
Dr. Altuğ Kanbakan
Dr. Altuğ Kanbakan
Dr. Burak Solgun
Dr. Burak Solgun
Dr. Büşra İhtiyar
Dr. Büşra İhtiyar
Dr. Esra Günalp
Dr. Esra Günalp
Dr. Halil Ölmez
Dr. Halil Ölmez
Dr. Muhammet Fatih Beşer
Dr. Muhammet Fatih Beşer
Dr. Mümin Murat Yazıcı
Dr. Mümin Murat Yazıcı
Dr. Necip Gökhan Güner
Dr. Necip Gökhan Güner
Dr. Samet Öncel
Dr. Samet Öncel
Dr. Şebnem Şakar
Dr. Şebnem Şakar
İNDİR BELGE ADI TARİH