TATD | KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

Acil Tıp Asistanlığı


 

AMAÇ VE HEDEFLER: (Misyon&Vizyon)  

  • Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin düzeyini yükseltecek nitelikli acil tıp uzmanlarının yetişmesini sağlamak. 
  • Acil tıp uzmanlık eğitimi alan hekimlerin eğitimlerini ve gelişmesini destekleyerek ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek. 
  • Acil Tıp Uzmanlık eğitiminin standartlarını ve kalitesini belirleyerek diğer ülkelerdeki acil tıp uzmanlık programları için önder ve örnek olmak. 

Komisyon Sorumluları

  • Doç. Dr. Özge Duman Atilla
  • Uzm. Dr. Murat Çetin
  • Dr. Zafer Beşer (ATAB YK Başkanı)
Dr. Altuğ Kanbakan
Dr. Altuğ Kanbakan
Dr. Burcu Yılmaz
Dr. Burcu Yılmaz
Dr. Büşra Sapmaz
Dr. Büşra Sapmaz
Dr. Çağlar Kuas
Dr. Çağlar Kuas
Dr. Hakan Özerol
Dr. Hakan Özerol
Dr. Mehmet Furkan Yaldızkaya
Dr. Mehmet Furkan Yaldızkaya
Dr. Melek Cirik
Dr. Melek Cirik
Dr. Müge Arslan
Dr. Müge Arslan
Dr. Ömer Taşkın
Dr. Ömer Taşkın
Dr. Rıdvan Algan
Dr. Rıdvan Algan
Dr. Zafer Beşer
Dr. Zafer Beşer
Murat Çetin
Murat Çetin
İNDİR BELGE ADI TARİH