ACİL SERVİSTE AKUT AĞRI YÖNETİM WEBINAR

TATD | ACİL SERVİSTE AKUT AĞRI YÖNETİM WEBINAR   Acil Serviste Akut Ağrı Ağrı Yönetim Paneli Moderatör: Dr. Serkan Yılmaz Acilde Ağrı Yönetimi Türkiye Acil Servis Pratiği Dr. Orhan Çınar 12:3

Tarih: 23 Ocak 2021 

Acil Serviste Akut Ağrı Ağrı Yönetim Paneli
Moderatör: Dr. Serkan Yılmaz Acilde Ağrı Yönetimi Türkiye Acil Servis Pratiği Dr. Orhan Çınar 12:30-13:00
Olgu Örnekleri ile Doğru Analjezik Seçimi Dr. Başak Bayram 13:00-13:30
Güncel Ağrı Çalışmaları - Literatür Özetleri Dr. Murat Çetin 13:30-14:00
Soru/Cevap   14:00-14:30


  

Sanofi’nin Koşulsuz Katkılarıyla