Travma Yönetimi Kursu, İzmir

TATD | Travma Yönetimi Kursu, İzmir Değerli Acil Tıp Üyeleri, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir'de Travma Yönetimi Kursu düzenlenecektir. Kursumuzun kont

Tarih: 21.12.2016-23.12.2016

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp ADDeğerli Acil Tıp Üyeleri,

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir'de Travma Yönetimi Kursu düzenlenecektir. Kursumuzun kontenjanı sınırlıdır. Kayıt ve iletişim için dernek sekreterimiz Aytül Kuşçu ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginize teşekkür ederiz.

İletişim için ;

Aytül Kuşçu
Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10 Çankaya - Ankara
Tel: 0312 438 12 66
Faks: 0312 438 12 68

21 Aralık 2016 - Çarşamba

09:30 - 10:00

Açılış ve kurstan beklentiler

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

10:00 - 10:40

Çoklu Travmaya Genel Bakış

Doç. Dr. Serkan Şener

11:00 - 11:40

Travmalı Hastada Birincil ve İkinci Bakı

Prof. Dr. Ersin Aksay

13:30 - 14:10

Hemorajik Şoktaki Hastanın Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

14:30 - 15:10

Travmada Ultrasonografi Kullanımı

Uzm. Dr. Murat Yeşilaras

15:30 - 16:10

Omurga Yaralanmalarının Yönetimi

Prof. Dr. Ersin Aksay

16:30 - 17:00

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Prof. Dr. Ersin Aksay

17:00

Akılcı ilaç kullanımı

Prof. Dr. Ersin Aksay

22 Aralık 2016 - Perşembe

09:00 - 09:40

Toraks Travmasının Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

09:10 - 10:40

Pelvik Travmanın Yönetimi

Uzm. Dr. Murat Çetin

11:00 - 11:40

Abdominal Travmanın Yönetimi

Uzm. Dr. Özgür Çevrim

13:30 - 14:10

Kafa Travmasının Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

14:30 - 16:00

Travmada BT Görüntüleme Yöntemleri

Toraks ve Abdomen

Pratik uygulama: 3 grup

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Deniz Oray

16:30 - 17:10

Ekstremite Travmalarına Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

17:30

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

23 Aralık 2016 - Cuma

09:00 - 09:40

Maksillofasiyal Yaralanmalar

Doç. Dr. Serkan Yılmaz

10:00 - 10:40

Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetimi

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

11:00 - 11:40

Tüp Torakostomi Uygulaması

(Kadavra Laboratuvarı)

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Sercan Yalçınlı

13:30 - 14:30

Travmada BT Görüntüleme Yöntemleri

Beyin ve vertebra

Pratik uygulama: 3 grup

Yard. Doç. Dr. Önder Limon

Prof. Dr. Ersin Aksay

Uzm. Dr. Özgür Çevrim

15:00 - 17:00

Olgu Örnekleriyle Travmalı Hastaya Yaklaşım

ATLS senaryoları

Olgu örnekleri ile tanı ve tedavi süreçlerinin planlanması

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

Uzm. Dr. Murat Çetin

17:30

Kapanış