TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Travma
Çalışma Grubu

TATD Travma Çalışma Grubu (TÇG)

Travma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Travma yönetimi hastane öncesi ambulans sistemlerinden başlayan ve acil servis bakımını da içeren yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini içerir. 

 

Grubun Amaçları:

  1. Acil tıp kapsamı içindeki Travma Yönetimi konularında güncel gelişmelerin izlenerek acil tıp uzmanlığı pratiğinde en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak.
  2. Travma Yönetiminde multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamak, farkındalığını arttırmak ve yaygınlaştırmak.
  3. Yapılandırılmış Travma Yönetiminin uygulanmasını yaygınlaştırmak.

 

Grubun Hedefleri: 

Travma Yönetimi konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, klinik uygulamalardaki güncel algoritmaların uygulanmasını yaygınlaştırmak, acil servislerde çalışan hekimlerin travma yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak, travma yönetimi konusunda toplantılar, kurslar, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.  Yurt dışındaki benzer amaçları olan dernek ve çalışma gruplarıyla ilişkiler kurarak deneyim paylaşımı gerçekleştirmek.  


Çalışma Planı:

  1. Travma Yönetimi ile ilgili güncel bilgilerin web sitesi üzerinden yayınlanmasını sağlamak.
  2. Güncel ve Standart Travma Yönetimi ile ilgili bilimsel gelişmelerin paylaşılıp tartışılacağı kurslar, seminerler düzenlemek.
  3. Travma Yönetimi kapsamında temel ve ileri travma yönetimini içeren bilimsel basılı materyal oluşturmak.

     

Başkan: Doç. Dr. Engin Deniz Arslan

Sekreter: Uzm. Dr. Melis Efeoğlu

Arzu DENİZBAŞI
Arzu DENİZBAŞI
Ersin AKSAY
Ersin AKSAY
Dr. Özgür Çevrim
Dr. Özgür Çevrim
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Dr. Serkan Şener
Dr. Serkan Şener
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Dr. Yasin Yıldız
Dr. Yasin Yıldız
Dr. Yunus Emre Arık
Dr. Yunus Emre Arık
Dr. Murat Çetin
Dr. Murat Çetin
Dr. Öncü Sancak
Dr. Öncü Sancak
Prof. Dr. Yıldıray Çete
Prof. Dr. Yıldıray Çete
Dr. Özgür Karcıoğlu
Dr. Özgür Karcıoğlu
Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
Dr. Hakan Topaçoğlu
Dr. Hakan Topaçoğlu
Doç.Dr. Başak Bayram
Doç.Dr. Başak Bayram
Dr. Özge Duman Atilla
Dr. Özge Duman Atilla
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Dr. Bülent ERBİL
Dr. Bülent ERBİL
Doç. Dr. Özlem Köksal
Doç. Dr. Özlem Köksal
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur User
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur User
Dr. Buğra İLHAN
Dr. Buğra İLHAN
Dr. Önder Limon
Dr. Önder Limon
Dr. Ahmet Ali Top
Dr. Ahmet Ali Top
Dr. Ali Vefa Sayraç
Dr. Ali Vefa Sayraç
Dr. Aslı Acarer
Dr. Aslı Acarer
Dr. Öğr. Üyesi. Barış Murat Ayvacı
Dr. Öğr. Üyesi. Barış Murat Ayvacı
Dr. Canan Akman
Dr. Canan Akman
Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek
Dr. Cemil Kavalcı
Dr. Cemil Kavalcı
Dr. Çiğdem Orhan
Dr. Çiğdem Orhan
Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
Dr. Ebru Ünal Akoğlu
Dr. Ebru Ünal Akoğlu
Dr. Engin Deniz Arslan
Dr. Engin Deniz Arslan
Dr. Erdem Kurt
Dr. Erdem Kurt
Dr. Faruk Danış
Dr. Faruk Danış
Dr. Fatih Doğanay
Dr. Fatih Doğanay
Dr. Öğr. Üyesi M. Feridun Çelikmen
Dr. Öğr. Üyesi M. Feridun Çelikmen
Dr. İbrahim Ulaş Özturan
Dr. İbrahim Ulaş Özturan
Dr. Kerem Ali Kabaroğlu
Dr. Kerem Ali Kabaroğlu
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Dr. Mehmet Cihat Demir
Dr. Mehmet Cihat Demir
Dr. Mehmet Ekiz
Dr. Mehmet Ekiz
Dr. Mehtap Fırat
Dr. Mehtap Fırat
Dr. Mine Yıldız
Dr. Mine Yıldız
Dr. Murat Yeşilaras
Dr. Murat Yeşilaras
Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakcı
Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakcı
Uzm. Dr. Onur Karakayalı
Uzm. Dr. Onur Karakayalı
Dr. Ömer Canpolat
Dr. Ömer Canpolat
Dr. Özcan Yavaşi
Dr. Özcan Yavaşi
Dr. Özge Onur Ecmel
Dr. Özge Onur Ecmel
Dr. Savaş Arslan
Dr. Savaş Arslan
Dr. Selçuk Eren
Dr. Selçuk Eren
Dr. Serpil Yaylacı
Dr. Serpil Yaylacı
Prof. Dr. Sezgin Sarıyaka
Prof. Dr. Sezgin Sarıyaka
Uzm. Dr. Volkan Arslan
Uzm. Dr. Volkan Arslan
Dr. Volkan Üner
Dr. Volkan Üner
Dr. Yasemin Özdamar
Dr. Yasemin Özdamar
Dr. Yunus Emre Özlüer
Dr. Yunus Emre Özlüer
Dr. Yusuf Ali Altuncı
Dr. Yusuf Ali Altuncı
Dr. Caner İşkorur
Dr. Caner İşkorur
Dr. Duygu Ege
Dr. Duygu Ege
Dr. Turgay Yılmaz Kılıç
Dr. Turgay Yılmaz Kılıç
Doç. Dr. Erkman Sanrı
Doç. Dr. Erkman Sanrı